#TeamKaufland Rozhodujú činy

Spoločenská zodpovednosť a trvalá udržateľnosť stojí na tímovej práci a každodenných uvedomelých krokoch. Spoločne bojujeme proti jednorazovosti v oblasti plastov, využívame energeticky efektívne technológie a riešenia, ktoré prispievajú k ochrane klímy, motivujeme k zodpovednému nakupovaniu a výberu potravín, ktoré sú vyrobené nielen s ohľadom na životné prostredie, ale prispievajú aj k vyváženému a pestrému stravovaniu. Rovnako dlhodobo podporujeme domácich dodávateľov a v neposlednom rade využívame najprirodzenejšiu ľudskú vlastnosť, ktorou je ochota pomáhať, a to prostredníctvom podpory dobrovoľníctva.

Ochrana klímy

V rámci ochrany klímy sme sa zaviazali do roku 2030 znížiť emisie skleníkových plynov z vlastnej prevádzkovej činnosti až o 80 percent v porovnaní s rokom 2019 a najneskôr do roku 2025 dosiahnuť klimatickú neutralitu, pokiaľ ide o prevádzkové emisie.
Riadime sa pri tom nasledovnými princípmi:
1. Pokiaľ je to možné, zamedzujeme vzniku emisií skleníkových plynov.
2. Znižujeme emisie skleníkových plynov, ktorým sa nedá vyhnúť.
3. Kompenzujeme emisie skleníkových plynov na základe medzinárodne uznávaných štandardov.

Neustále hľadáme inovatívne riešenia, ktoré prispejú nielen ochrane klímy ako takej, ale aj k naplneniu našich klimatických cieľov.  Čo konkrétne už robíme?
•    Využívame 100% zelenej energie z obnoviteľných zdrojov
•    Využívame šetrnejšie LED osvetlenie
•    Využívame odpadové teplo z chladiacich zariadení na vykurovanie, tzv. rekuperácia
•    Využívame tepelné čerpadlá
•    Inštalujeme nabíjacie stanice pre elektromobily a elektrobicykle pri našich predajniach

Zamestnankyňa Kauflandu so zelenou rastlinou v rukách
Som rada a som na to hrdá, že jazdím na elektromobile a prispievam tak k ochrane klímy. Soňa Krnáčová, centrála

Zamestnanec Kauflandu s udražeteľným obalom na ovocie a zeleninu
Som rád, že spoločnosť Kaufland si určila ako cieľ recyklovať až 95 % svojho odpadu. Michal Hurka, predajňa Prešov-Sekčov

Menej plastov

V téme plastov sa riadime našou stratégiou REset Plastic stratégiou, ktorá sa skladá z piatich hlavných častí, ktorými sú REduce – zamedzovanie používania plastov, REdesign – dizajn produktov a obalov našich vlastných značiek tak, aby boli recyklovateľné, REcycle – recyklácia, vďaka ktorej uzatvárame kolobeh cenných surovín, REmove – likvidácia plastového odpadu zo životného prostredia a REsearch – inovácie a osveta v téme plastov.
Riadime sa pri tom nasledovnými princípmi:
1. Znižujeme spotrebu plastov
2. Zvyšujeme podiel recyklátu v obaloch našich vlastných značiek
3. Vzniknutý plastový odpad posielame na recykláciu

Čo konkrétne už robíme?
•    Obaly našich vlastných značiek pravidelne analyzujeme a hľadáme udržateľnejšie alternatívy. Tie, u ktorých sme obal zmenili, nájdete označené logom Balené zodpovedne.
•    Vo výrobkoch našich vlastných značiek v oblasti kozmetiky, starostlivosti o telo, pracích a čistiacich prostriedkov pre domácnosť upúšťame od používania mikroplastov.
•    Poskytujeme opakovane použiteľné alternatívy k mikroténovým vreckám ako Ekosieťka či vrecko na chlieb a pečivo.
•    Zaviedli sme dobrovoľnícku aktivitu ODPADni, v rámci ktorej odstraňujeme odpad z prírody.


Zodpovedné nakupovanie

Výber potravín s ohľadom na životné prostredie či potravín, ktoré prispievajú k pestrej a vyváženej strave, sú jedným z krokov, ktoré vedú k udržateľnejšej budúcnosti. Preto nielen našich zákazníkov motivujeme prostredníctvom nášho sortimentu k uvedomelému výberu produktov.
Čo v tomto smere Kaufland ponúka a robí?
•    Široká ponuka čerstvého ovocia a zeleniny
•    Výrobky v Bio kvalite pod značkou K-Bio
•    Vegánske výrobky K-take it veggie
•    Rozširovanie udržateľného sortimentu a certifikovaných produktov
•    Nové receptúry s menším obsahom cukru, tuku a soli v produktoch našich vlastných značiek
•    100% bavlnené textilné produkty našich vlastných značiek majú certifikáciu GOTS.

Zamestnanec Kauflandu s jablkom v BIO kvalite
Podporujem zodpovedné nakupovanie, aby sme zbytočne neplytvali. Norbert Farkaš, predajňa Rimavská Sobota

Zamestnankyňa Kauflandu s košom plným zeleniny
Najväčšia motivácia je pre mňa nezištne pomáhať a mať z toho dobrý pocit. Renáta Košút Filiáčová, Distribučné centrum Ilava

Sociálna angažovanosť

Veríme, že rozhodujú činy a to platí aj pri pomoci druhým. Ochota pomáhať je prirodzenou ľudskou vlastnosťou, a preto podporujeme rôzne dobrovoľnícke aktivity a projekty, ktoré majú pozitívny vplyv na spoločnosť a životné prostredie.
•    Motivujeme zamestnancov k darovaniu krvi prostredníctvom projektu Daj pár deci.
•    Prostredníctvom Potravinovej zbierky zbierame spolu s našimi zákazníkmi potraviny pre ľudí v ťažkých životných situáciách.
•    Zúčastňujeme sa na akcii najväčšieho firemného dobrovoľníctva Naše mesto.
•    Organizujeme jesennú zbierku pre ľudí v núdzi.
•    Vychádzame do ulíc, aby sme ich vyčistili od odpadu, prostredníctvom dobrovoľníckej aktivity ODPADni.
•    To, čo u nás už viac nevyužijeme, darujeme ďalej, tým, ktorí to potrebujú.
•    Spolupracujeme s mnohými občianskymi združeniami a neziskovými organizáciami, ktorým počas roka poskytujeme finančnú či materiálnu pomoc.


Podpora lokálnosti

Podpora domácich dodávateľov a pestovateľov je súčasťou našej obchodnej stratégie. Slovenské produkty sú zastúpené v stálom, ako aj akciovom sortimente, a to najmä v mliekarenskom, pekárenskom, vinárskom a hydinárskom segmente, ako aj v segmente ovocia a zeleniny. Spoluprácou s domácimi dodávateľmi posilňujeme našu ekonomiku, zvyšujeme zamestnanosť v regiónoch a znižujeme uhlíkovú stopu vďaka krátkym prepravným trasám.
Čo v tomto smere Kaufland ponúka?
•    Široký sortiment slovenského ovocia a zeleniny
•    100 % slovenské hovädzie a bravčové mäso
•    Vlastná značka výrobkov vyrobených podľa tradičných receptúr K-Z lásky k tradícii
•    Ponuka výrobkov pochádzajúcich z regiónov

Zamestnankyňa Kauflandu s maketou Slovenska
Záleží mi na pôvode potravín a uprednostňujem potraviny vyrobené na Slovensku. Nela Velčická, predajňa Nitra-Čermáň
Rozhodujú činy

Toto by vás mohlo tiež zaujímať

Zamest-
nanci
Zamestnanci

Kompetencia a motivácia našich zamestnancov je našou najväčšou hodnotou. Ako spoločnosť sme zodpovední za našich zamestnancov.

Work life balance
Otec s dcérou na prechádzke v prírode

Samozrejmosťou je pre nás, ako dynamického a angažovaného zamestnávateľa, rovnaký prístup k našim zamestnancom. Ponúkame pracovné prostredie, ktoré všetkým zamestnancom preukazuje rešpekt a dáva rovnaké šance na osobný a profesijný rozvoj.

Duálne štúdium
Študenti duálneho štúdia v Kauflande

Duálne vzdelávanie predstavuje prepojenie praxe u zamestnávateľa s teoretickým vzdelávaním v škole. Tento systém umožňuje väčšinu času štúdia stráviť priamo v Kauflande a zvyšok v škole. Príprava na budúce povolanie tak prebieha v reálnych podmienkach v jednom z našich obchodných domov, čo v budúcnosti uľahčí vstup na trh práce.