Preberáme zodpovednosť a zriekame sa mikroplastov

Koláž produktov značky bevola bez mikroplastov

Malé plastové častice zaťažujú ľudský organizmus aj životné prostredie – každý deň viac a viac. Preto sa v rámci stratégie REset plastic zasadzujeme za svet bez mikroplastov. Už v roku 2013 sme sa zaviazali nepoužívať pevné plastové mikročastice v produktoch našich vlastných značiek kozmetiky, telovej starostlivosti, pracích a čistiacich prostriedkov. Tieto sme nahradili napríklad prírodnými a obnoviteľnými surovinami ako stužený ricínový olej.

Definícia

„Bez mikroplastov“: naša nová, rozšírená definícia

V súčasnosti ideme o krok ďalej, pretože sme rozšírili našu definíciu mikroplastov. Okrem spomínaných plastových častíc obsahuje aj ďalšie biologicky nerozložiteľné a syntetické polyméry.

Plastové mikročastice

Naše aktivity od roku 2013

Už od roku 2013 pracujeme na odbúraní pevných  plastových mikročastíc z receptúr našich vlastných značiek.
Pod pojmom plastové mikročastice, resp. mikroplasty rozumieme pevné, vizuálne rozpoznateľné plastové častice menšie ako 5 mm s abrazívnym efektom, ktoré sú nerozpustné vo vode.

Aktuálne zohľadňujeme tieto plasty: polyamid (PA), polyetylén (PE), polyetyléntereftalát (PET), polyester (PES), polyimid (PI), polypropylén (PP), polyuretán (PUR).

Naše aktivity v súčasnosti

Ak uvádzame „Receptúra bez mikroplastov “, vzťahuje sa naša definícia na ďalšie  biologicky nerozložiteľné, syntetické polyméry, ktoré sú buď pevné a nerozpustné, pevné a rozpustné alebo tekuté. Okrem iných sem patria polyakryláty (napr. akrylátové kopolyméry, akrylátové krospolyméry, polyakryláty, karbomér, polymetylmetakrylát, polyakrylamidy), polykvaternium, polystyrény, silikóny (napr. dimetikón, dimetikonol, ďalšie siloxány a silány), PEG > 35, PPG >50, polyvinyly (napr. polyvinylpyrolidóny (PVP)), kyselina polymliečna  (PLA), kopolyméry etylén-vinyl-acetátu.

Náš cieľ

Čo chceme dosiahnuť

Do konca roku 2021 sa zriekneme mikroplastov (a biologicky neodbúrateľných, syntetických polymérov) v receptúre kozmetických výrobkov, pracích a čistiacich prostriedkov našich vlastných značiek za predpokladu, že to významne neovplyvní účinky a/alebo bezpečnosť produktu.
Všetky výrobky vlastných značiek bez mikroplastov budú postupne označené logom „Receptúra bez mikroplastov“.

Logo

Vaša voľba, náš prísľub

Vďaka logu „Receptúra bez mikroplastov“ budete môcť pri nákupoch na prvý pohľad rozpoznať, či naše výrobky mikroplasty obsahujú alebo nie. Logo sa  vzťahuje na receptúry príslušných výrobkov, nie na obal a ani na podkladový materiál, ako sú utierky alebo tampóny.

Vo všetkých otázkach ohľadom Mikroplastov nás odborne podporuje vedecký Frauenhofer-Institut UMSICHT. Viac informácií nájdete na: www.umsicht.fraunhofer.de

Logo "Receptúra bez mikroplastovk"