Zelená lúka

Rozhodujú činy

Aj my v Kauflande si želáme, aby bol svet o niečo lepší a krajší. Preto sa už dlhšiu dobu angažujeme napríklad v oblasti potravín z trvalo udržateľného poľnohospodárstva, prispievame k ochrane životného prostredia, klímy a ohrozených druhov. Prečítajte si viac o našich projektoch a zistíte, že urobiť niečo dobré sa dá veľmi jednoducho. Pretože vždy rozhodujú činy!

Filter:
Načítať viac
Podpora komunít
Podpora komunít

Pri príležitosti otvorenia prvej predajne v meste darujeme 1€ z každého nákupu nad 20€ počas prvých troch dní od otvorenia organizácii v danom meste.

Rekupe-
rácia
Rekuperácia

Využívaním rekuperácie prispievame k ochrane životného prostredia. Na vykurovanie našich obchodných domov používame teplo z chladiacich a mraziacich boxov. Ročne tak ušetríme cca 1639  ton CO2, čo zodpovedá spotrebe 315 rodinných domov. Šetriť energiu sa dá tak jednoducho.

Z lásky k tradícii
Z lásky k tradícii

Z lásky k tradícii – vlastná značka produktového radu slovenských výrobkov ponúka mliečne a mäsové produkty vyrobené podľa osvedčených receptúr výlučne zo slovenských surovín od domácich dodávateľov.

Ochrana klímy
Ochrana klímy

Nehovoríme len o ochrane podnebia, konáme a robíme všetko pre to, aby sme krok po kroku minimalizovali našu ekologickú stopu. Zistite viac o našich opatreniach a o tom, čo sme už dosiahli.

Fairtrade
Fairtrade

Medzi priority našej obchodnej filozofie patrí férovosť. Dôkazom sú  aj výrobky v našom sortimente s pečaťou „Fairtrade“. Podporujeme tak férové pracovné a obchodné podmienky v Afrike, Ázii a Latinskej Amerike. Aj s vašou pomocou môže byť svet o kúsok férovejší.

Bez kožušín
Stop kožušinám

Kaufland sa aktívne podieľa na programe „Fur Free Retailer“ (obchod bez kožušín) a zrieka sa predaja akéhokoľvek sortimentu vyrobeného z prírodných kožušín – od rozličných textílií, cez doplnky, až po detské hračky.

Terénne sociálne služby
Terénne sociálne služby

Podporujeme jednu z najstarších služieb SČK – terénne sociálne služby, ktoré pomáhajú naprieč celým Slovenskom zabezpečiť pomoc tým, ktorí sú na ňu odkázaní.

Rozmani-
tosť
Biodiverzita

Ako predajca potravín považujeme za svoju povinnosť prevziať zodpovednosť za ochranu životného prostredia a zabezpečenie trvalo udržateľného využívania biologickej rozmanitosti.

Trainee
Trainee

Ročný program pre čerstvých absolventov vysokých škôl. Úspešný uchádzač sa priamo v praxi naučí všetko, čo je potrebné pre úspešnú kariéru u nás. Získa praktické skúsenosti, odborné znalosti i manažérske zručnosti.  

Work life balance
Otec s dcérou na prechádzke v prírode

Samozrejmosťou je pre nás, ako dynamického a angažovaného zamestnávateľa, rovnaký prístup k našim zamestnancom. Ponúkame pracovné prostredie, ktoré všetkým zamestnancom preukazuje rešpekt a dáva rovnaké šance na osobný a profesijný rozvoj.

Pestova-
nie
Certifikované produkty

Jednou z našich požiadaviek je trvalo udržateľné pestovanie. Pre naše privátne značky používame napríklad kakao certifikované UTZ a kávu certifikovanú Rainforest-Alliance. Všimli ste si už niekedy pri nákupe, či má výrobok nejakú pečať?

Stop plytvaniu
Nevzhľadná zelenina stále vhodná na konzumovanie

Hoci potraviny tvoria jednu z najväčších položiek našich rodinných rozpočtov, v Európskej Únii skončí v koši cca 88 miliónov ton potravín ročne. Rovnako alarmujúca je skutočnosť, že väčšina vyhodených potravín by sa dala ešte skonzumovať.