Zelená lúka

Rozhodujú činy

Aj my v Kauflande si želáme, aby bol svet o niečo lepší a krajší. Preto sa už dlhšiu dobu angažujeme napríklad v oblasti potravín z trvalo udržateľného poľnohospodárstva, prispievame k ochrane životného prostredia, klímy a ohrozených druhov. Prečítajte si viac o našich projektoch a zistíte, že urobiť niečo dobré sa dá veľmi jednoducho. Pretože vždy rozhodujú činy!

Filter:
Načítať viac
Klimaticky neutralne* produkty

Ponúkame vám široký sortiment klimaticky neutrálnych* produktov. Pri týchto produktoch kompenzujeme nevyhnutné emisie CO2 podporou certifikovaných projektov na ochranu klímy.

Prírodné zdroje
Prírodné zdroje

Náš cieľ: trvalo udržateľné produkty pre všetky oblasti každodenného života. Či už ide o výrobky certifikované FSC z oblasti šetrného hospodárenia s drevom, výrobky s logom „Blue Engel“ alebo pracie a čistiace prostriedky z našej rady K-Classic s pečaťou „Sustainable CleaningU nás nakúpite s čistým svedomím.

Záloho-
vanie
Logo zálohovania "Točme to spolu"

Od 1. 1. 2022 sa zavádza spätný výkup zálohovaných PET fliaš a plechoviek.

Terénne sociálne služby
Terénne sociálne služby

Podporujeme jednu z najstarších služieb SČK – terénne sociálne služby, ktoré pomáhajú naprieč celým Slovenskom zabezpečiť pomoc tým, ktorí sú na ňu odkázaní.

Pestova-
nie
Certifikované produkty

Jednou z našich požiadaviek je trvalo udržateľné pestovanie. Pre naše privátne značky používame napríklad kakao certifikované UTZ a kávu certifikovanú Rainforest-Alliance. Všimli ste si už niekedy pri nákupe, či má výrobok nejakú pečať?

Čerstvé hlavičky
Čerstvé hlavičky

Projekt Čerstvé hlavičky má za cieľ zvýšiť konzumáciu čerstvého ovocia a zeleniny u detí a poskytnúť im pravidelnú dávku zdravej stravy priamo v ich škole.

Ryby
Ryby

Náš pestrý a trvalo udržateľný sortiment rýb vyberáme podľa prísnych smerníc. V rámci zodpovedného konania venujeme pozornosť množstvu rýb v moriach a nepredávame veľmi ohrozené druhy. Všimnite si pečať trvalej udržateľnosti pri svojom najbližšom nákupe!

Charta diverzity
Logo "Charta diverzity"

Od roku 2018 sme jedným zo signatárom Charty Diverzity. Je to dobrovoľná iniciatíva podporovaná Európskou komisiou spolu s Európskou platformou pre Charty diverzity, ktorá v štátoch EÚ podporuje šírenie a zdieľanie princípov, dobrej praxe a skúseností na tému manažmentu diverzity.

Fairtrade
Fairtrade

Medzi priority našej obchodnej filozofie patrí férovosť. Dôkazom sú  aj výrobky v našom sortimente s pečaťou „Fairtrade“. Podporujeme tak férové pracovné a obchodné podmienky v Afrike, Ázii a Latinskej Amerike. Aj s vašou pomocou môže byť svet o kúsok férovejší.

Stop plytvaniu
Nevzhľadná zelenina stále vhodná na konzumovanie

Hoci potraviny tvoria jednu z najväčších položiek našich rodinných rozpočtov, v Európskej Únii skončí v koši cca 88 miliónov ton potravín ročne. Rovnako alarmujúca je skutočnosť, že väčšina vyhodených potravín by sa dala ešte skonzumovať.

 

Chov zvierat
Chov hospodárskych zvierat

Svedomito pristupujeme k životným podmienkam zvierat, čím sa zaručujeme za zodpovednú výrobu živočíšneho pôvodu. Dôležité v tejto otázke je najmä vylúčenie týrania zvierat v rámci ich chovu a doplnenie sortimentu o produkty z takého chovu, ktorý dbá na optimálne podmienky zvierat.

Hydina
Hydina

Rozšírili sme sortiment našej značky K-Purland o hydinu a hydinové produkty pochádzajúce zo Slovenska a Česka.