Zelená lúka

Rozhodujú činy

Aj my v Kauflande si želáme, aby bol svet o niečo lepší a krajší. Preto sa už dlhšiu dobu angažujeme napríklad v oblasti potravín z trvalo udržateľného poľnohospodárstva, prispievame k ochrane životného prostredia, klímy a ohrozených druhov. Prečítajte si viac o našich projektoch a zistíte, že urobiť niečo dobré sa dá veľmi jednoducho. Pretože vždy rozhodujú činy!

Filter:
Načítať viac
Rozmani-
tosť
Biodiverzita

Ako predajca potravín považujeme za svoju povinnosť prevziať zodpovednosť za ochranu životného prostredia a zabezpečenie trvalo udržateľného využívania biologickej rozmanitosti.

Rekupe-
rácia
Rekuperácia

Využívaním rekuperácie prispievame k ochrane životného prostredia. Na vykurovanie našich obchodných domov používame teplo z chladiacich a mraziacich boxov. Ročne tak ušetríme cca 1639  ton CO2, čo zodpovedá spotrebe 315 rodinných domov. Šetriť energiu sa dá tak jednoducho.

Kuchyn-
ský olej
Použitý kuchynský olej

Zákazníci v našich predajniach majú možnosť separácie rôznych materiálov. Ako jediný obchodný reťazec ponúkame možnosť odovzdať pred našimi predajňami použitý kuchynský olej. Správnym separovaním možno z obyčajného kuchynského oleja vytvoriť surovinu, ktorá nájde využitie v doprave, logistike, energetike či iných odvetviach.

 

Ryby
Ryby

Náš pestrý a trvalo udržateľný sortiment rýb vyberáme podľa prísnych smerníc. V rámci zodpovedného konania venujeme pozornosť množstvu rýb v moriach a nepredávame veľmi ohrozené druhy. Všimnite si pečať trvalej udržateľnosti pri svojom najbližšom nákupe!

Zdravá výživa
Logo Kaufland za zdravú výživu

Zdravá výživa je v živote človeka kľúčová a tvorí neoddeliteľnú súčasť zdravého životného štýlu. Na kvalitu nášho života vo významnej miere vplýva práve pestrá a vyvážená strava, rovnako však aj dostatok pohybovej aktivity, predovšetkým na čerstvom vzduchu a v nezanedbateľnej miere aj celkové pozitívne nastavenie mysle a postoj k životu.

Ochrana klímy
Ochrana klímy

Nehovoríme len o ochrane podnebia, konáme a robíme všetko pre to, aby sme krok po kroku minimalizovali našu ekologickú stopu. Zistite viac o našich opatreniach a o tom, čo sme už dosiahli.

K Park
Kaufland Park

Ľuďom dnes chýba pohyb, ktorý neoddeliteľne patrí k zdravému životnému štýlu. Možno aj preto, že je málo takých miest, ktoré by ich lákali tráviť voľný čas na čerstvom vzduchu s partiou priateľov. A tak vznikol K Park – miesto, pre relax a pobyt na čerstvom vzduchu.

Work life balance
Otec s dcérou na prechádzke v prírode

Samozrejmosťou je pre nás, ako dynamického a angažovaného zamestnávateľa, rovnaký prístup k našim zamestnancom. Ponúkame pracovné prostredie, ktoré všetkým zamestnancom preukazuje rešpekt a dáva rovnaké šance na osobný a profesijný rozvoj.

CSR správy
Rôzne CSR správy

Naše správy o spoločenskej zodpovednosti dotvárajú obraz o našej spoločnosti. Správy, hoci obsahujú aj číselné údaje, zďaleka nie sú len o číslach. Informácie v nich vypovedajú aj o tom, ako pristupujeme k našim zamestnancom, okolitej komunite, životnému prostrediu, dodávateľom, aké hodnoty vyznávame či akú máme firemnú kultúru.

Darujeme
Darovanie potravín

Finančná, materiálna alebo potravinová – poskytovanie nezištnej pomoci vo forme darov je neoddeliteľnou súčasťou našej CSR stratégie.

Zdravie zamest-
nancov
Kôš plný jabĺk počas ovocného dňa v Kauflande

Zdravie našich zamestnancov je pre nás dôležité, pretože je to naša najväčšia hodnota. Tí, ktorí sa o seba starajú a oceňujú svoje zdravie, sa cítia v pohode a dlhodobo prispievajú spoločnosti pozitívnymi myšlienkami a vášňou. Ceníme si pracovné podmienky podporujúce zdravie, výživu, cvičenie a rovnováhu, aby sme sa udržali v kondícii a výkonnosti – individuálne, ako aj v tíme.

Vajcia
Vajcia

Najneskôr od roku 2025 nebudeme odoberať a predávať vajcia, ktoré pochádzajú od sliepok z klietkových chovov. Uvedené platí aj pre vajcia použité v zložení výrobkov našich vlastných značiek.