Účtovné dokumenty

Tu nájdete výročné správy spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s. za roky 2017, 2018, 2019 a 2020: