Účtovné dokumenty

Tu nájdete účtovnú závierku a výročnú správu spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s. za rok 2015: