Zodpovedná tvorba sortimentu

Ako maloobchodná spoločnosť nesieme zodpovednosť za životné prostredie - najmä v súvislosti so zmenou podnebia, nedostatkom prírodných zdrojov a stratou biodiverzity je to dôležitejšie ako kedykoľvek predtým!
Preto venujeme osobitnú pozornosť udržateľnej skladbe nášho sortimentu: napríklad presadzujeme zodpovedné podmienky výroby, dobré životné podmienky zvierat a ochranu morského biotopu. Zistite viac o produktoch, ktoré prispievajú k ochrane ľudí, zvierat a životného prostredia.

 

Človek a životné prostredie

Konáme pre lepší svet

Človek a životné prostredie

Ľudské potreby a ekológia sú nielen našou srdcovou záležitosťou, ale aj obchodnou prioritou. Dôkazom je náš sortiment, ktorého súčasťou je stále viac a viac produktov vyrobených s ohľadom na životné prostredie a férové obchodovanie. Naše aktivity sa takisto sústreďujú na podporu regionálneho a ekologického poľnohospodárstva.
Ak sa chcete presne dozvedieť ako prispievame k ochrane životného prostredia a klímy, ako aj k spravodlivejším obchodným vzťahom prečítajte si nasledujúce články.
 

Nutriscore

Označenie Nutriscore

K zdravému životnému štýlu patrí dostatok pohybu a zdravá výživa. Za účelom uľahčenia výberu potravín pre zdravú a vyváženú stravu nájdete na niektorých výrobkoch v našom sortimente dobrovoľné označenie výživovej hodnoty Nutri-Score.
Nutri-Score je doplňujúci systém označenia výživovej hodnoty, ktorý vyvinuli nezávislí vedci a odborníci na výživu. Vypočíta sa na základe algoritmu, pričom sa vždy vzťahuje na 100g produktu, resp. 100ml nápoja. Zjednodušene povedané, Nutri-Score vypočíta pomer medzi obsahom nepriaznivých zložiek, ako napríklad cukru, soli a energetickej hodnoty (kalórií) a obsahom priaznivých zložiek, ako napríklad vlákniny, bielkovín a podielu ovocia a zeleniny. Na základe rozličných produktových vlastností sa Nutri-Score počíta iným spôsobom pri tuhých potravinách a iným spôsobom pri nápojoch, syroch a tukoch. Výsledok je vyjadrený päťstupňovou farebnou stupnicou písmen – od zeleného A pre priaznivé zloženie nutričnej hodnoty po tmavooranžové E pre nepriaznivé zloženie nutričnej hodnoty. Stupnica sa nachádza vyobrazená na prednej strane obalu výrobkov a je doplnením klasického podrobného označenia výživovej hodnoty na zadnej alebo bočnej strane balenia. Pomocou Nutri-Score tak na prvý pohľad zistíte výživovú hodnotu konkrétneho produktu. Nevypovedá však o tom, či je potravina zdravá alebo nezdravá a nevylučuje ani konzumáciu produktov označených akýmkoľvek písmenom v rámci jeho stupnice.
Používanie označenia Nutri-Score v praxi kontroluje francúzsky úrad verejného zdravotníctva Santé Publique France.

Fairtrade

Fairtrade produkty

Ponukou výrobkov s pečaťou Fairtrade podporujeme spravodlivé pracovné a obchodné podmienky v Afrike, Ázii a Latinskej Amerike.
Ponúkame široký sortiment takýchto výrobkov - od kávových a čajových špecialít cez kakao, ovocné džúsy, víno, čokoládové výrobky, nátierky, cereálie, banány až po kvety.
V oddelení sladkostí nájdete aj výrobky s pečaťou Fairtrade Cocoa Program. Táto pečať označuje výrobky s obsahom kakaa pochádzajúceho z férového obchodu. Patria sem čokolády, čokoládové tyčinky, pralinky, nátierky, müsli a sušienky s oblátkami.
Viac informácií o Fairtrade nájdete na: https://fairtrade-slovensko.sk/sk/

Značka kvalita SK

Značka kvality

Značka kvality SK je národný program podpory kvalitných poľnohospodárskych výrobkov a potravín a na Slovensku existuje od roku 2004. Prioritou programu bolo zviditeľniť kvalitné výrobky domácej produkcie a posilniť tak ich konkurencieschopnosť na domácom trhu po vstupe Slovenska do Európskej únie.

Značku kvality môže získať každý slovenský výrobca, ak sú jeho výrobky vyrábané z domácich surovín, za dodržania deklarovaného technologického postupu, parametrov kvality a bezpečnosti potravín, pričom je zároveň potrebná aj deklarácia surovín, tzn. že z celkovej spotreby surovín najmenej 75% musí byť spotreba domácej suroviny a všetky fázy výrobného procesu sa musia uskutočňovať na území Slovenskej republiky.
Kaufland podporuje národný program Značka kvality a svojim zákazníkom ponúka veľký počet výrobkov označených týmto logom.
 

Z našich regiónov

V našom sortimente nájdete veľký výber slovenských regionálnych výrobkov. Okrem čoraz širšieho sortimentu slovenského ovocia a zeleniny ponúkame napríklad tradičné klobásové špeciality, mliečne výrobky, cestoviny, pečivo, ale aj široký výber rôznych nápojov. Naša ponuka sa líši v závislosti od regiónu a sezóny. Vďaka krátkym prepravným trasám chránime klímu a podporujeme miestnych výrobcov.

Udržateľné pestovanie

UTZ udržateľné kakao

Zaviazali sme sa k podpore udržateľného pestovania kávy a výroby kakaa s certifikátom UTZ.

Káva s certifikáciou Rainforest Alliance

Udržateľne pestovanú kávu nájdete vo výrobkoch označených pečaťou Rainforest Alliance Certified ™, ako sú napríklad miešané kávové nápoje K-To Go. Aliancia Rainforest sa zasadzuje okrem iného za ochranu biodiverzity a trvalo udržateľné využívanie pôdy. Spolupracuje taktiež s poľnohospodárstvom a lesníctvom, ako aj s odvetvím cestovného ruchu. Ďalšie informácie o Rainforest Alliance, kde všade pôsobí alebo o tom, ako sa môžete aj vy priamo zapojiť, nájdete na https://www.rainforest-alliance.org/.

UTZ certifikované kakao

Čokoládové výrobky s certifikátom UTZ pomáhajú zlepšovať ekologickú udržateľnosť výroby kakaa, ako aj hospodárske a sociálne podmienky v pestovateľských krajinách. Ak sa rozhodnete pre výrobky s certifikátom UTZ, podporíte tým aj vy udržateľné pestovanie kakaa a zodpovednú výrobu surovín. Všetko o programe UTZ nájdete na www.utz.org.

Udržateľné banány

Ako prvý maloobchod s potravinami sa od roku 2014  angažujeme v Aliancii pre udržateľné banány (ABNB) – v dialógu a v akčnom fóre s výrobcami, maloobchodníkmi, spotrebiteľskými a mimovládnymi organizáciami, zástupcami politickej scény a odborovými zväzmi. Cieľom Aliancie je pestovať banány udržateľnejším spôsobom v celom hodnotovom reťazci, čím sa podporujú ekologické a sociálne zlepšenia pri pestovaní banánov. Okrem Kauflandu sa k iniciatíve pripojili ekologické organizácie WWF, Global Nature Fund a jeden z najväčších svetových dovozcov banánov Fyffes.
Ďalšie informácie: www.bananenbuendnis.org

Náš záväzok sa prejavuje nielen vo forme zastúpenia v alianciách, ale aj v našom sortimente. Čo sa týka banánov, u nás v Kauflande nájdete banány certifikované organizáciou Fairtrade alebo variant certifikovaný pečaťou Rainforest Alliance Certified.
Vo všeobecnosti sa však nespoliehame len na certifikáty externých organizácií, ale rovnako preberáme zodpovednosť v celom dodávateľskom reťazci. Toto je dôležitá súčasť našej samotnej politiky obstarávania.

Ochrana prírodných zdrojov a biotopov

Udržateľná výroba produktov na každodenné použitie chráni životné prostredie. Prečítajte si, ktoré organizácie, z tých, ktoré podporujeme, sa zaviazali k ochrane prirodzených biotopov.

Blauer Engel
Mnoho výrobkov z nášho sortimentu nesie pečať Blauer Engel. Je zárukou toho, že výrobok spĺňa vysoké štandardy, pokiaľ ide o ich vplyv na zdravie a životné prostredie. Vždy sa zohľadňuje celý životný cyklus výrobku. Napríklad šetrné použitie surovín pri výrobe, dlhá životnosť výrobku ako i možnosť zlikvidovať ho udržateľným spôsobom.
Napríklad pri výrobkoch z recyklovaného papiera environmentálna pečať Blauer Engel zaručuje, že 100% recyklovaného papiera použitého na výrobu konečného produktu pochádza zo starého papiera. Recyklovaný papier boduje aj z hľadiska ekologickej rovnováhy: pri výrobe sa dosahujú vysoké ekologické úspory, je zakázané používať škodlivé chemikálie, optické zjasňovače a halogénované bielidlá.
Viac informácií nájdete tu: www.blauer-engel.de

Forest Stewardship Council®
Podporujeme zodpovedné lesné hospodárstvo. Svedčia o tom aj mnohé výrobky našich vlastných značiek, napríklad servítky, hygienické produkty ako toaletný papier či papierové vreckovky, ale aj drevené uhlie a kartónové obaly rôznych výrobkov. Sú označené pečaťou FSC® (Forest Stewardship Council®), medzinárodnej nezávislej organizácie na podporu zodpovedného hospodárenia s lesmi. Kúpou výrobkov označených logom FSC® podporíte aj vy celosvetovo zodpovednú ťažbu dreva.
Ďalšie informácie nájdete na: https://ic.fsc.org/en

Sustainable Cleaning

Čistota a udržateľnosť sa navzájom nevylučujú. Sme jednou zo spoločností, ktoré sa zaviazali zabezpečiť, aby ich výrobky boli vyrábané bezpečným a ekologickým spôsobom. Čistiace prostriedky našej vlastnej značky nesú logo „Sustainable Cleaning“
Viac informácií sa dozviete na webovej stránke www.cleanright.eu.

Zodpovednejšie zaobchádzanie s palmovým olejom

Palmový olej - zodpovedné zaobchádzanie

Mnohé organizácie na ochranu životného prostredia poukazujú na klčovanie dažďových pralesov za účelom výsadby nových palmových plantáží v Malajzii a Indonézii. Práve výrub týchto vzácnych oblastí má fatálne dôsledky na celkovú kvalitu životného prostredia, a teda aj ľudského života. K ekologickej problematike pristupujeme s veľkou vážnosťou a zasadzujeme sa za cielené opatrenia, ktoré prispievajú k zodpovednejšiemu pestovaniu paliem a uvedomelejšiemu používaniu palmového oleja. Úzko spolupracujeme s vybranými dodávateľmi a dôsledne vyhodnocujeme receptúry obsahujúce palmový olej. Ten sa snažíme zredukovať, respektíve nahradiť inými rastlinnými tukmi.
Viac informácií sa dozviete na stránke "Rozmanitosť druhov".

 


Ochrana zvierat

Zlepšenie životných podmienok zvierat

Svedomito pristupujeme k ochrane zvierat úžitkového chovu, čím sa zaručujeme za zodpovednú výrobu produktov živočíšneho pôvodu. V tejto oblasti je dôležité najmä vylúčenie týrania zvierat v rámci ich chovu a doplnenie sortimentu o výrobky z takého chovu, ktorý dbá na optimálne životné podmienky zvierat.

Stop štopaniu a šklbaniu

Stop štopaniu a šklbaniu

Za účelom presadzovania dobrých životných podmienok zvierat nepodporujeme ich vykrmovanie ani šklbanie. Neponúkame kačacie alebo husacie mäso, ktoré pochádza zo štopaných alebo zaživa šklbaných zvierat. Tento sortiment nakupujeme výhradne od dodávateľov, ktorí sa preukázateľne zaviazali k humánnemu chovu.

Žiadne kožušinové produkty

Bez kožušín

Aktívne sa podieľame na programe „Fur Free Retailer“ (obchod bez kožušín) a zriekame sa predaja akéhokoľvek sortimentu vyrobeného z prírodných kožušín – od rozličných textílií, cez doplnky, až po detské hračky.

Viac informácií nájdete na: www.furfreeretailer.com

Koniec predaja živých kaprov

Téma životných podmienok zvierat je pre nás už roky veľmi dôležitá a neustále sa snažíme rozširovať naše aktivity v tejto oblasti. Po nezávislom zvážení všetkých relevantných skutočností sme sa rozhodli, že najneskôr do 1.1.2022 ukončíme, a zároveň neumožníme ani tretím osobám, predaj živých kaprov vo svojich priestoroch a prevádzkach. Je to pre nás ďalší prirodzený krok k ešte zodpovednejšiemu konaniu.

Bez usmrcovania kuriatok

V rámci dodávateľského reťazca zavádzame rôzne opatrenia, ktoré predchádzajú zavedenej praxe zabíjania jednodňových kuriatok. Patrí sem napríklad včasné zistenie pohlavia vo vajíčku alebo tzv. chov „bratov kohútov“. Tieto výrobky sú označené logom bez usmrcovania kuriatok.

Vajcia z alternatívnych chovov

Vajcia z alternatívnych chovov

Záleží nám na tom, aby vajcia, ktoré ponúkame, spĺňali aj najprísnejšie štandardy kvality. Dôležitý je však pre nás aj humánny chov nosníc, preto sme sa zaviazali, do roku 2025 úplne vyradiť z ponuky vajcia z klietkového chovu a rozšíriť sortiment vajec z podstielkových a voľných chovov.
Klietkové chovy sú už dlhodobo považované za vysoko nehumánne a postupne sa od nich ustupuje na celom svete. Nosnice žijú v klietkach bez možnosti k prístupu na čerstvých vzduch a denné svetlo, v stiesnených podmienkach trpia zdravotnými problémami a majitelia im často upravujú zobáky, aby sa nemohli navzájom napádať. Okrem toho, že vtáky v nevhodnom prostredí trpia, klesá aj kvalita ich vajec.
Je predpoklad, že zdravšie a životaschopnejšie nosnice, ktoré nežijú celý život v klietke, majú lepší zdravotný stav, a tak aj produkcia vajec je kvalitnejšia.


Ochrana morí 

Pre viac života v mori

Ryby v oceáne

Naše moria a oceány a život v nich sú ohrozené znečistením a neefektívnym rybolovom. V záujme ochrany morského biotopu sa zasadzujeme za čisté moria, udržateľný a ekologický rybolov a ekologickú akvakultúru. Pri čerstvých rybách, morských plodoch, trvanlivých či mrazených rybích výrobkoch prihliadame na to, aby pochádzali z certifikovaného rybolovu. Od všetkých zmluvných dodávateľov požadujeme absolútnu transparentnosť.

Viac informácií na tému udržateľného rybolovu a chovu rýb nájdete na webových stránkach organizácií:

Greenpeace
WWF

Ryby z trvalo udržateľného rybolovu s pečaťou ASC, MSC alebo GGN

Ryby-MSK-pečať

Ponuku rybích výrobkov neustále rozširujeme aj o ryby certifikované ASC, MSC a GGN. Tieto výrobky sú príslušne označené, aby si zákazníci mohli vybrať.

ASC - Aquaculture Stewardship Council
Logo nezávislej a neziskovej organizácie Aquaculture Stewardship Council (ASC) označuje výrobky pochádzajúce z ekologických a sociálne zodpovedných rybích fariem. Norma zahŕňa okrem iného pracovné podmienky počas chovu rýb, použitie krmiva a liekov, ochranu a udržiavanie kvality vody a biotopov pre voľne žijúce ryby. Dodržiavanie kritérií kontrolujú nezávislí odborníci.
Viac informácií o pečati ASC na: www.asc-aqua.org.

MSC - Marine Stewardship Council
Ciele Marine Stewardship Council (MSC) sú jasne definované: udržateľný, vysledovateľný rybolov na celom svete, a teda zachovanie zásob rýb pre súčasné a budúce generácie. Pečať MSC zabezpečuje, že rybie výrobky pochádzajú z udržateľného rybolovu. V súčasnosti však z certifikovaného a udržateľného rybolovu pochádza približne len 15% úlovkov hlásených na celom svete.
Ďalšie informácie o pečati MSC nájdete na www.msc.org.

GGN – Global G.A.P. číslo
Označenie GGN označuje certifikovanú a zodpovednú akvakultúru. Pečaťou sú označené výrobky, ktoré pochádzajú z nezávisle testovaných a certifikovaných fariem. Tieto farmy spĺňajú vysoké požiadavky z hľadiska bezpečnosti potravín, životného prostredia alebo dobrých životných podmienok zvierat a sociálnych aspektov. Vďaka 13-cifernému číslu GGN sa zákazníci môžu dozvedieť viac o pôvode svojho výrobku.
Viac informácií o značke GGN na www.ggn.org.

Tuniak z udržateľného rybolovu

V našom sortimente ponúkame výrobky tuniaka označené pečaťou SAFE (program na ochranu delfínov a ostatných morských živočíchov). Znamená to, že tuniak pochádza z takého rybolovu*, pri ktorom lov tuniakov neohrozuje delfíny a zároveň je minimalizovaný počet vedľajších úlovkov.

Viac informácií o pečati SAFE nájdete na www.delphinschutz.org.

*Ide o rybolov bez použitia vakových sietí s bójami (zariadenia na agregáciu rýb, FAD). FAD sú umelé plávajúce plošiny, ktoré rybárske flotily rozmiestňujú ako návnadové bóje na morskej hladine. Lákajú tuniaky, ale aj korytnačky a žraloky. Všetky ryby tak končia vo veľkej vakovej sieti.

Udržateľný pôžitok z rýb z Nórska

Na vykŕmenie jedného kilogramu lososa je potrebných okolo 1,9 kilogramu kŕmnych rýb. To zaťažuje naše moria a narúša prirodzený potravinový reťazec.
Preto spolupracujeme s chovmi lososov v Nórsku, ktoré pri kŕmení svojich rýb miesto rybieho oleja používajú riasový olej Veramaris® vyrobený z morských rias. Dodá lososom všetky potrebné živiny a obsahuje obzvlášť vysoký podiel omega-3 mastných kyselín.


Rozhodujú činy

Toto by vás mohlo tiež zaujímať

Regio-
nálne
Regionálny sortiment

Projekt podpory lokálnych producentov umožňuje obohatiť našu ponuku typickými výrobkami jednotlivých regiónov. Ide o dodávateľov, ktorí sú z dôvodu menších výrobných kapacít schopní dodávať svoje produkty len na zopár predajní v ich okolí.

Dodáva-
telia
Dodávatelia

Ako maloobchodná spoločnosť preberáme zodpovednosť za všetky naše produkty, pričom dôraz kladieme najmä na ich zloženie a pôvod. Preto sa bližšie zaoberáme práve surovinami z iných krajín a zaväzujeme sa tam k zodpovedným a ekologickým výrobným podmienkam. A ako to robíme? Prečítajte si sami.

Rozmani-
tosť
Biodiverzita

Ako predajca potravín považujeme za svoju povinnosť prevziať zodpovednosť za ochranu životného prostredia a zabezpečenie trvalo udržateľného využívania biologickej rozmanitosti.