Zodpovedná tvorba sortimentu

Zodpovedná tvorba sortimentu 

kaufland-zodpovedna-tvorba-sortimentu

Zmeny klímy, nedostatok prírodných zdrojov a úbytok mnohých živočíšnych druhov – to sú len niektoré z výziev našej doby, ktoré znamenajú, že viac ako kedykoľvek predtým musíme brať ohľad na našu budúcnosť a trvalo udržateľný rozvoj životného prostredia.

 

Pri tvorbe sortimentu pozeráme do budúcnosti

Sme maloobchodom s potravinami, preto okrem iného kladieme osobitný dôraz na zodpovedné budovanie sortimentu s ohľadom na ochranu ľudí, živočíšstva a ekológiu. 

 

 

Človek a životné prostredie

Bio, Fairtrade a ešte viac 

clovek-zivotne-prostredie

Ľudské potreby a ekológia sú nielen našou srdcovou záležitosťou, ale aj obchodnou prioritou. Dôkazom je náš sortiment, ktorého súčasťou je stále viac a viac produktov vyrobených s ohľadom na životné prostredie a férové obchodovanie. Naše aktivity sa takisto sústreďujú na podporu regionálneho ekologického poľnohospodárstva. Viac o aktivitách Kauflandu v prospech ochrany životného prostredia sa dočítate v nasledujúcich článkoch.

Bio produkty

bio-produkty

V našich predajniach ponúkame veľké množstvo biovýrobkov  - zastúpené sú v mliečnych výrobkoch, detskom sortimente, trvanlivých výrobkoch, nápojoch, ale aj v sezónnom ovocí a zelenine a ďalších sortimentných skupinách. Medzi nimi sa nachádzajú aj produkty našej vlastnej značky K-Bio.

EÚ Bio pečať potvrdzuje, že príslušný produkt bol vyrobený podľa prísnych pravidiel právnych predpisov ES o ekologických produktoch. Všetky produkty označené touto pečaťou podliehajú kontrole, ktorú vykonávajú štátom schválené kontrolné inštitúcie. Číslo kompetentnej kontrolnej inštitúcie je uvedené na každom z našich produktov K-Bio.

Fairtrade kakao

fairtrade-produkty

Kaufland ponúka všetkým milovníkom sladkostí veľký výber produktov K-Classic a K-Bio s pečaťou „Fairtrade“. To znamená, že kakao na výrobu tabuľových čokolád, čokoládových nátierok a keksov pochádza z férového obchodovania.

Zlepšenie životných a pracovných podmienok
Vďaka programu Faitrade môžu mnohí lokálni výrobcovia predávať veľkú časť svojej produkcie za férových podmienok. Kúpou produktov označených touto pečaťou aktívne prispievate aj vy k zlepšeniu životných a pracovných podmienok drobných lokálnych poľnohospodárov, ako aj k ekologickejšej produkcii kakaových výrobkov.

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke Fairtrade:
http://www.fairtrade.net/about-fairtrade/fairtrade-sourcing-programs/fsp-cocoa-mark.html

Produkty z férového obchodu

kaufland-fairtrade-produkty

Pečať Fairtrade garantuje dodržiavanie spravodlivých pracovných a obchodných podmienok. Férový obchod podporuje producentov v Afrike, Latinskej Amerike a Ázii a zasadzuje sa za lepšie životné a pracovné podmienky ako aj za produkciu, ktorá dbá na ochranu životného prostredie.

V našich predajniach vám ponúkame široký sortiment produktov pochádzajúcich zo férového obchodu. Ponuka siaha od kávy, čaju, ovocné šťavy, víno, čokolády, nátierky, pečivo, ryžu, cukor a banány až po kvety.

Viac informácií nájdete na: http://www.fairtrade.net/

Zodpovedné čistiace prostriedky

Čistiace a pracie prostriedky našej značky K-Classic sú označené logom „Subtainable Cleanig“ pre trvalo udržateľné pranie a čistenie. Patríme tak k spoločnostiam, ktoré týmto pomáhajú chrániť ľudské zdravie a bezpečnosť, ako aj uchovať životné prostredie pre budúce generácie.

Certifikát GOTS

GOTS

Na produkciu vybraného textilu či oblečenia našej vlastnej značky používame bio bavlnu s certifikátom GOTS. Ten je zárukou ekologickej a spoločensky zodpovednej textilnej výroby.

Globálne organické textilné štandardy (GOTS) sa celosvetovo riadia medzinárodne uznanými právnymi predpismi, ktoré zaručujú trvalú udržateľnosť zdrojov pri výrobe textílií – od získavania prírodných surovín, cez ich ekologické spracovanie s akcentom na spoločenskú zodpovednosť, až po transparentné označovanie hotových výrobkov.

Ako funguje GOTS v praxi, zistíte v nasledovnom videu:

www.youtube.com

Viac informácií získate na stránke medzinárodnej spoločnosti Globálnych Organických Textilných Štandardov:

www.global-standard.org

Zodpovedné lesné hospodárstvo

zodpovedne-lesne-hospodarstvo

Kaufland celosvetovo podporuje zodpovednú a šetrnú ťažbu lesného dreva. Svedčia o tom aj mnohé produkty našej vlastnej značky K-Classic, napríklad servítky, hygienické produkty ako toaletný papier a papierové vreckovky ale aj drevené uhlie a obalové kartóny na nápoje. Tieto nesú pečať FSC® (Forest Stewardship Council® - medzinárodnej nezávislej organizácie na podporu zodpovedného hospodárenia s lesmi). Kúpou výrobkov označených logom FSC® podporujte aj vy celosvetovo zodpovenú ťažbu dreva.

Obalové kartóny na nápoje
Pre ochranu prírodných zdrojov pochádzajú aj suroviny na výrobu kartónov pre nápoje našich vlastných značiek zo zodpovedného lesného hospodárstava a sú preto tiež označené pečaťou FSC®.

Ďalšie informácie nájdete na: https://ic.fsc.org/en

Značka kvalita SK

Značka kvality SK je národný program podpory kvalitných poľnohospodárskych výrobkov a potravín. Na Slovensku existuje od roku 2004 a vznikla za účelom podpory spotreby domácej potravinovej produkcie v rozvíjajúcom sa konkurenčnom prostredí po vstupe Slovenska do Európskej únie.

Značka kvality zároveň slúži ako jeden z prostriedkov identifikácie domácej produkcie a jej cieľom je upriamiť pozornosť slovenských spotrebiteľov na kvalitné domáce potraviny a uľahčiť im tak rozhodovanie pri nákupoch v pestrej ponuke domácich, ale aj zahraničných potravinárskych výrobkov. Kaufland podporuje národný program Značka kvality a svojim zákazníkom ponúka veľký počet výrobkov označených jeho logom.

Nezisková organizácia Rainforest Alliance

rainforest-alliance

Na našich predajniach vám ponúkame výrobky, ktoré obsahujú kávu z fariem Rainforest Alliance Certified™. Medzi nimi napríklad aj mliečne kávové nápoje.

Rainforest Alliance je medzinárodná nezisková organizácia, ktorej cieľom je zachovanie biodiverzity v tropických oblastiach, ako aj práv a blaha zamestnancov a ich rodín. Organizácia podporuje využívanie poľnohospodárskych metód šetrných k životnému prostrediu, ktoré chránia pôdu, vodu a biotopy. K ich úsiliu patrí aj dodržiavanie práv pracovníkov na plantážach, zaistenie zdravotnej starostlivosti, ako aj vzdelávanie zamestnancov a ich rodín. Kúpou výrobkov označených pečaťou Rainforest Alliance Certified™, spotrebitelia prispievajú k podpore zdravého životného prostredia a k zlepšeniu kvality života pracovníkov a ich rodín.

Viac informácií nájdete na: www.rainforest-alliance.org

Zodpovednejšie zaobchádzanie s palmovým olejom

palmovy-olej-zodpovedne-zaobchadzanie

Na výrobu sortimentu dennej potreby (margaríny, čokolády, polotovary, sviečky) sa ako rastlinný tuk používa palmový olej. Mnohé organizácie na ochranu životného prostredia poukazujú na alarmujúci fakt, že v Malajzii a Indonézii, kde sa produkuje gro tohto oleja, je za účelom výsadby nových palmových plantáží klčovaná aj značná časť dažďových pralesov. A práve výrub týchto vzácnych oblastí má fatálne dôsledky na celkovú kvalitu životného prostredia, a teda aj ľudského života. Spoločnosť Kaufland pristupuje k ekologickej problematike s veľkou vážnosťou a zasadzuje sa za cielené opatrenia, ktoré prispievajú k zodpovednejšiemu pestovaniu paliem a uvedomelejšiemu používaniu palmového oleja.

Naše vlastné značky
Kaufland úzko spolupracuje s vybranými dodávateľmi a dôsledne vyhodnocuje jednotlivé receptúry obsahujúce palmový olej. Ten sa snaží zredukovať, respektíve nahradiť inými rastlinnými tukmi (slnečnicový olej, atď.). Celý proces aplikuje
na vlastných privátnych značkách, ktoré spĺňajú ekologické parametre.

 

Kakao s certifikátom UTZ

utz-certifikovane-kakao

Jednou z priorít Kauflandu je podpora programu UTZ, ktorého cieľom je zlepšenie životného prostredia, ako aj hospodárskych a sociálnych podmienok pestovateľov produkujúcich kakao. Mnohé čokoládové výrobky K-Classic sú označené pečaťou UTZ, čím vlastne podčiarkujú skutočnosť, že kakao potrebné na ich výrobu pochádza z trvalo udržateľného poľnohospodárstva. Aj takýmito krokmi prispieva spoločnosť Kaufland k ochrane našej planéty pre ďalšie generácie.

Správna podpora na správnom mieste

Filozofia programu UTZ spočíva vo vytvorení takého prostredia, v ktorom bude trvalo udržateľné pestovanie kakaa vnímané ako základná norma. Preto je dôležité nepretržité vzdelávanie lokálnych poľnohospodárov, ako aj osveta zákazníkov, aby v rámci nákupných rozhodnutí uprednostňovali certifikované výrobky.

Kúpou sortimentu s pečaťou UTZ môžete aj vy podporiť trvalo udržateľné pestovanie kakaa a spolu s priemyselným a obchodným odvetvím prispieť k zodpovednejšiemu zaobchádzaniu s cennými surovinami.

Ďalšie informácie nájdete na: www.utz.org

Vegetariánske a vegánske produkty

vegetarianske-veganske-vyrobky

V našom sortimente nájdete veľký výber vegetariánských a veganských výrobkov. Tieto produkty sú určené nielen vegetariánom a vegánom, skvele si na nich pochutnajú aj všetci ostatní, ktorí chcú vyskúšať chutnú a zdravú alternatívu k živočíšnym produktom.

V sortimente výrobkov našej značky K-take it veggie nájdete veľké množstvo kvalitných a chutných alternatív za skvelé ceny. Mnohé z nich dokonca v bio kvalite. Pre jednoduchú orientáciu sú výrobky tejto tovarovej skupiny označené značkou V-Label. Ide o ochrannú známku Európskej vegetariánksej únie (EVU).

Ďalšie informácie nájdete na: www.vlabel.eu


Ochrana zvierat

Jednáme pre ochranu zvierat

ochrana-zvierat

Spoločnosť Kaufland svedomito pristupuje k ochrane zvierat úžitkového chovu, čím sa zaručuje za zodpovednú výrobu produktov živočíšneho pôvodu. Dôležité v tejto otázke je najmä vylúčenie týrania zvierat v rámci ich chovu a doplnenie sortimentu o produkty z takého chovu, ktorý dbá na optimálne podmienky zvierat.

Žiadne kožušinové produkty

bez-kozusin

Kaufland sa aktívne podieľa na programe „Fur Free Retailer“ (obchod bez kožušín) a zrieka sa predaja akéhokoľvek sortimentu vyrobeného z prírodných kožušín – od rozličných textílií, cez doplnky, až po detské hračky.

Viac informácií nájdete na: www.furfreeretailer.com

Stop násiliu na kačiciach a husiach

Z dôvodu ochrany zvierat sa zriekame predaja kačacieho a husacieho mäsa pochádzajúce  z chovov, v ktorých sú zvieratá násilne vykrmované alebo zaživa štopané.  Tento sortiment nakupujeme výhradne od dodávateľov, ktorí sa preukázateľne zaviazali k humánnemu chovu zvierat. Na zabezpečenie týchto aspektov spolupracujeme okrem iného aj s renomovanými medzinárodnými organizáciami na ochranu zvierat.

Vajcia z alternatívnych chovov

Do receptúr na výrobu vlastných cestovín či pekárenských výrobkov používa Kaufland vajcia z podstielkového chovu a chovu s voľným výbehom. O tomto fakte informuje zákazníkov na etiketách vlastných produktov.

Najneskôr od roku 2025 prestane Kaufland predávať vajcia z klietkového chovu.


Ochrana morí 

Náš prínos pre zdravé moria 

ochrana-mori

Znečisťovanie životného prostredia a neefektívny rybolov predstavujú dve základné hrozby pre svetové moria a oceány. Kauflandu prioritne záleží na ochrane jednotlivých druhov rýb a ich prirodzeného prostredia. Preto podporuje čistotu svetových vôd a cielený rybolov spĺňajúci ekologické aspekty. Uvedené kroky sú podmienené certifikovanými normami a transparentnými informáciami ohľadne rybolovu.

Zodpovedný sortiment

Pri čerstvých rybách, morských plodoch, trvanlivých či mrazených rybacích výrobkoch prihliada Kaufland na to, aby pochádzali z certifikovaného rybolovu, pričom absolútna transparentnosť je požadovaná od všetkých zmluvných dodávateľov. Zákazníkom sa prízvukuje skutočnosť, že kúpou takýchto produktov prispievajú k ochrane našich riek a svetových morí.

Ryby z trvalo udržateľného rybolovu s pečaťou MSC

ryby-msc-pecat

Klasický rybolov predstavuje obrovské riziko pre ekosystémy po celom svete. Riešením globálneho problému nadmerného rybolovu je pečať MSC. Označujú sa ňou ryby a morské plody zo zodpovedného rybolovu, ktorý chráni životné prostredie. MSC je nezávislá nezisková organizácia podporujúca udržateľné postupy rybolovu na celom svete.

Zodpovedný a trvalo udržateľný rybolov podľa štandardov MSC:

  • Loviť iba také množstvá, aby zostali stavy rýb na zdravej úrovni alebo aby mohli byť znovu obnovené.
  • Chrániť ďalších obyvateľov morí a ich životné prostredie, predovšetkým zodpovedným spôsobom rybolovu.
  • Mať efektívne riadenie. Rybolov musí byť schopný primerane a rýchlo reagovať na meniace sa podmienky, ako je najmä kolísanie stavov rýb a musí byť v súlade s príslušnými pravidlami a zákonmi. Efektívne riadenie je dôležité,
    aby bolo možné loviť zodpovedným a udržateľným spôsobom.

Ďalšie informácie nájdete na: https://www.msc.org/?set_language=en

Ryby z ekologickej aguakultúry s bio pečaťou

ryby-ekologicka-aquakultura

V oblastiach, ktoré sa špecializujú na chov rýb, môžu vznikať problémy s narušením prirodzenej rovnováhy ekosystému. Takzvané akvakultúry nie sú optimálnou náhradou klasického rybolovu. Oveľa zodpovednejšou alternatívou sú ekologické akvakultúry. Ryby a morské plody z ekologickej akvakultúry (krevety, lososy, pstruhy, atď.) sú v sortimente Kauflandu označené pečaťou „Bio“.

Ide to aj bez mikroplastov

bez-mikroplastov

V prospech ochrany životného prostredia, najmä morí a oceánov, robí Kaufland viaceré rázne opatrenia. Jedno z nich sa týka nepoužívania pevných častíc mikroplastov vo vlastných kozmetických prípravkoch a čistiacich prostriedkoch. Spomínané opatrenia sú zakotvené aj vo všeobecných zmluvných podmienkach, platných v medzinárodnom meradle v rámci výroby kozmetických prípravkov a čistiacich prostriedkov vlastných značiek Kauflandu.

Záväzok o nepoužívaní miktosplastov