Rozvoj nehnuteľností

Neustále expandujeme

Ako jeden z najväčších a najviac expandujúcich obchodných reťazcov v tuzemsku a v zahraničí sa neustále rozrastáme. Preto stále hľadáme nové alebo už existujúce objekty pre maloobchod ako aj pozemky, ktoré majú dobrú centrálnu alebo okrajovú polohu. 

Stavte na nás ako na spoľahlivého, férového a nekomplikovaného partnera. Tešíme sa na vaše ponuky! Pozrite si špecifické požiadavky pre expanziu a kontakty v jednotlivých krajinách.

Slovensko

Štandardné požiadavky na Slovensku

 • Nové projekty alebo už existujúce objekty:  s minimálnou predajnou plochou od 2 000 m2
 • Zastavané alebo nezastavané pozemky:  na kúpu s výmerou od 12 000 m2
 • Poloha: dobrá centrálna alebo periférna poloha s dobrou dopravnou dostupnosťou a viditeľnosťou
 • Územný plán mesta:  v súlade s výstavbou veľkoplošnej maloobchodnej predajne
 • Obyvatelia: v mestách s minimálnym počtom 10 000 obyvateľov
 • Spádová oblasť: s minimálnym počtom 30 000 obyvateľov
Oddelenie projekty nehnuteľností
Nemecko

Štandardné požiadavky v Nemecku

 • Nové projekty alebo už existujúce objekty – predajná plocha: od 2 500 m²
 • Zastavané alebo nezastavané plochy ku kúpe – plocha: od 6 000 m²
 • Poloha: dobrá centrálna alebo periférna poloha
 • Stavebné povolenie: s možnosťou výstavby veľkoplošnej maloobchodnej predajne
 • Obyvatelia: v mestách s minimálnym počtom 10 000 obyvateľov
Rozvoj nehnuteľností Nemecko
Česko

Štandardné požiadavky v Česku

 • Nové projekty alebo už existujúce objekty – predajná plocha: od 3 000 m²
 • Zastavané alebo nezastavané plochy ku kúpe – plocha: od 12 000 m²
 • Poloha: dobrá centrálna alebo periférna poloha
 • Stavebné povolenie: s možnosťou výstavby veľkoplošnej maloobchodnej predajne
 • Obyvatelia: v mestách s minimálnym počtom 10 000 obyvateľov
 • Spádová oblasť: s minimálnym počtom 30 000 obyvateľov
Rozvoj nehnuteľností Česko
Poľsko

Štandardné požiadavky v Poľsku

 • Nové projekty alebo už existujúce objekty – predajná plocha: od 2 500 m²
 • Zastavané alebo nezastavané plochy ku kúpe – plocha: od 10 000 m²
 • Poloha: dobrá centrálna alebo periférna poloha
 • Stavebné povolenie: s možnosťou výstavby veľkoplošnej maloobchodnej predajne
 • Obyvatelia: v mestách s minimálnym počtom 30 000 obyvateľov
 • Spádová oblasť: s minimálnym počtom 30 000 obyvateľov
Rozvoj nehnuteľností Poľsko
Chorvátsko

Štandardné požiadavky v Chorvátsku

 • Nové projekty alebo už existujúce objekty – predajná plocha: od 2 000 m²
 • Zastavané alebo nezastavané plochy ku kúpe – plocha: od 8 000 m²
 • Poloha: dobrá centrálna alebo periférna poloha
 • Stavebné povolenie: s možnosťou výstavby veľkoplošnej maloobchodnej predajne
 • Obyvatelia: v mestách s minimálnym počtom 10 000 obyvateľov
 • Spádová oblasť: s minimálnym počtom 30 000 obyvateľov
Rozvoj nehnuteľností Chorvátsko
Bulharsko

Štandardné požiadavky v Bulharsku

 • Nové projekty alebo už existujúce objekty – predajná plocha: od 2 000 m²
 • Zastavané alebo nezastavané plochy ku kúpe – plocha: od 8 000 m²
 • Poloha: dobrá centrálna alebo periférna poloha
 • Stavebné povolenie: s možnosťou výstavby veľkoplošnej maloobchodnej predajne
 • Obyvatelia: v mestách s minimálnym počtom 20 000 obyvateľov
 • Spádová oblasť: s minimálnym počtom 30 000 obyvateľov
Rozvoj nehnuteľností Bulharsko
Rumunsko

Štandardné požiadavky v Rumunsku

 • Nové projekty alebo už existujúce objekty – predajná plocha: od 2 000 m²
 • Plochy v rámci veľkých nákupných centier – plocha: 2 200 - 4 000 m²
 • Zastavané alebo nezastavané plochy ku kúpe – plocha: 14 000 - 22 000 m²
 • Poloha: dobrá centrálna alebo periférna poloha
 • Stavebné povolenie: s možnosťou výstavby veľkoplošnej maloobchodnej predajne
 • Obyvatelia: v mestách s minimálnym počtom 30 000 obyvateľov
 • Spádová oblasť: s minimálnym počtom 60 000 obyvateľov
Rozvoj nehnuteľností Rumunsko
Bukurešť, Ilfov, a Dâmbovița
Moldavsko

Štandardné požiadavky v Moldavsku

 • Nové projekty alebo už existujúce objekty – predajná plocha: od 2 000 m²
 • Zastavané alebo nezastavané plochy ku kúpe – plocha: od 8 000 m²
 • Poloha: dobrá centrálna alebo periférna poloha
 • Stavebné povolenie: s možnosťou výstavby veľkoplošnej maloobchodnej predajne
 • Obyvatelia: v mestách s minimálnym počtom 30 000 obyvateľov
 • Spádová oblasť: s minimálnym počtom 60 000 obyvateľov
Rozvoj nehnuteľností Moldavsko

Medzinárodná úroveň

Máte otázky k expanzii na medzinárodnej úrovni? Kontaktujte nás.

Rozvoj nehnuteľností na medzinárodnej úrovni