Nehnuteľnosti – naša trvalo udržateľná výstavba

Rozmýšľať, stavať a konať v intenciách udržateľnosti? V Kauflande áno! Naším základným pilierom je koncept zelenej výstavby, ktorý sa vyznačuje trvalo udržateľnými stavebnými metódami a technikou. Využívame regionálne stavebné materiály, čím zaručujeme krátke transportné cesty. Vďaka fotovoltickým zariadeniam a zelenej elektrine sú mnohé naše predajne zásobované CO2 neutrálnou energiou. Každý obchodný dom tak prispieva k rozvoju v danom regióne a zároveň ide príkladom v rámci ochrany životného prostredia a efektívneho využívania energetických zdrojov.

Kliknite na zelené body a zistite viac o našom trvalo udržateľnom koncepte obchodných domov: