Efektívne a zodpovedné využívanie zdrojov

Aby sme postupne znižovali našu ekologickú stopu, vzdelávame a vedieme aj našich zamestnancov k ochrane životného prostredia a klímy. Zaviedli sme rôzne opatrenia a zákazníkom ponúkame možnosť odovzdať u nás batérie, žiarovky, malé elektrospotrebiče a správne triediť odpad.


Naše opatrenia

Prostredníctvom pravidelného vzdelávania neustále zvyšujeme povedomie našich zamestnancov o hodnote prírodných zdrojov, o tom čo a ako správne triediť a aký má táto činnosť význam a dôsledky na našu klímu. V našich predajniach, logistickom cetre aj administratívnej budove máme zavedené procesy tak, aby sme čo najefektívnejšie triedili odpad.

Opatrenia na triedenie odpadu

Ideálny proces recyklácie začína podľa nášho názoru správnym roztriedením odpadu. Vďaka tomu je možné vyhnúť sa práci navyše a vytvoriť pridanú hodnotu pre ľudí a životné prostredie.

  • Zvyšovanie povedomia našich zamestnancov: Na dosiahnutie dôsledného triedenia odpadu využívame projekt „Zhodnotenie druhotných surovín“, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie našich zamestnancov ohľadom problematiky nedostatku surovín, znižovania tvorby odpadu a recyklácie.
  • Zviditeľnenie recyklácie: Téma recyklovania je pre nás vysokou prioritou. To je možné vidieť napríklad na základe znázorneného cyklu zhodnocovania surovín vo vitrínach a na základe „recyklačného kufra“.
  • Zjednodušenie triedenia odpadu: Jednotný koncept označovania pomocou ikon prispieva k rýchlemu a jednoduchému triedeniu odpadu. To nám umožňuje zabezpečiť zbieranie druhotných surovín podľa druhu materiálu.

Pomocou prijatých opatrení na zlepšenie triedenia odpadu sa nám už podarilo výrazne zvýšiť množstvo recyklovateľných materiálov, znížiť množstvo zvyškového odpadu, a ušetriť tak značné množstvo CO₂.

Príkladom našej podpory opätovného použitia materiálov a recyklácie je napríklad naša viacnásobne použiteľná nákupná taška, ktorá je z 80 percent vyrobená z našich odpadových fólií. Ďalším príkladom je kopírovací papier v administratívnom centre, ktorý je vyrobený z recyklovaného papiera. Aj vrecia na odpad, ktoré používame na interné účely sú vyrobené z recyklovaného materiálu.

Využívanie prepraviek na ovocie a zeleninu, ktoré sú určené na opakované použitie

Prepravka s hlávkami šalátu, ktorú je možné používať opakovane

Už od roku 2015 môžu u nás nájsť zákazníci ovocie a zeleninu v zelených prepravkách firmy Euro-Pool-System (EPS). Tieto prepravky umožňujú, aby sa ovocie a zelenina počas celého logistického procesu od distribútora po umiestnenie v predajni nachádzali stále v tej istej prepravke. Obmedzíme tak a zabránime používaniu jednorazových kartónov a znehodnoteniu ovocia a zeleniny.

Od výrobcu, cez distribučné centrum, až do predajne - počas celej tejto cesty zostáva ovocie a zelenina v prepravkách. Keď sa čerstvé predajú, prázdne prepravky sa vyčistia a putujú naspäť k výrobcom, ktorí ich znovu naplnia.

Vďaka využívaniu týchto ekologických vratných obalov sme v roku 2019 znížili naše emisie CO₂ o 3183 ton.

Separovanie použitého kuchynského oleja do nádob pred predajňami Kauflandu na Slovensku

Téma triedenia odpadu by už mala byť u väčšiny z nás každodennou súčasťou života. Správne separovanie odpadu umožňuje jeho recykláciu a tým aj ochranu prírodných zdrojov. Okrem plastov, papiera, skla, komunálneho a bio odpadu však v domácnostiach vzniká aj odpad, s ktorým vám možno nenapadlo špeciálne narábať. Ide o zvyšky použitého kuchynského oleja.

Vylievanie použitého kuchynského oleja do výlevky alebo vyhadzovanie do bežného komunálneho odpadu nie je správne riešenie. Olej, ktorý sa dostane do kanalizačného systému, ho značne zanáša a poškodzuje. Už 1 dl oleja dokáže znečistiť niekoľko tisíc litrov vody. Správnym separovaním však aj z obyčajného kuchynského oleja môžete pomôcť vytvoriť surovinu, ktorá nájde svoj druhý život v doprave, logistike, energetike či iných odvetviach.

Ako postupovať?

Použitý kuchynský olej preliaty do čistej plastovej fľaše môžete vhodiť do nádob na to určených, ktoré nájdete pred všetkými obchodnými domami Kaufland na celom Slovensku.

Zberná nádoba na použitý kuchynský olej
Diagram znázorňujúci zber oleja

Toto môžete urobiť aj vy

Našim zákazníkom uľahčujeme likvidáciu odpadu a zefektívňujeme tak jeho recykláciu.

Zberné boxy v predajniach Kauflandu

Zberné boxy v predajniach Kauflandu

Priamo v našich predajniach nájdete zberné boxy na použité žiarovky, batérie a mnohé ďalšie recyklovateľné materiály. Zberné boxy sú umiestnené priamo pri vstupe do našich predajní. Prostredníctvom spätného odberu týchto materiálolv zabezpečujeme ich recykláciu a náležitú likvidáciu všetkých škodlivých látok, ktoré môžu obsahovať.

Odovzdať u nás môžte napríklad:

  • papierové, lepenkové a kartónové obaly
  • plasty
  • žiarovky, žiarivky
  • malé elektrické spotrebiče (odovzdávajú sa na infopulte)
  • batérie (vačšie typy batérií sa odovzdávajú na infopulte)  
Rozhodujú činy

Toto by vás mohlo tiež zaujímať

Rozmani-
tosť
Biodiverzita

Ako predajca potravín považujeme za svoju povinnosť prevziať zodpovednosť za ochranu životného prostredia a zabezpečenie trvalo udržateľného využívania biologickej rozmanitosti.

Ľudské práva
Ľudské práva

Spoločne s našimi spolupracovníkmi, zákazníkmi, obchodnými partnermi a záujmovými skupinami pracujeme deň čo deň na podporovaní ľudských práv. Angažujeme sa predovšetkým za férové obchodné praktiky, dobré pracovné a životné podmienky.

Plasty
Zodpovedný prístup k plastom

Naším cieľom je do roku 2025 znížiť spotrebu plastov o 20% a všetky obaly produktov vlastných značiek mať 100 % recyklovateľné.