U nás hreje chlad

Naším cieľom je výrazne znížiť emisie CO₂ a spotrebu energie v našich predajniach. Na dosiahnutie tohto cieľa využívame v nových predajniach energeticky efektívnu technológiu rekuperácie. Dokážeme tak šetriť prírodné zdroje, pretože namiesto palív, ako napríklad olej, plyn a drevo, vykurujeme takmer výlučne odpadovým teplom z chladiacich regálov. Táto technológia, ktorá bola zdokonaľovaná pomocou testov a prieskumov niekoľko rokov, sa využíva vo viacpodlažných budovách, ale aj v prízemných obchodných domoch.

Rekuperácie v zime

Nákres vysvetľujúci proces rekuperácie

Vďaka rekuperácii sa doposiaľ nevyužívané odpadové teplo stáva v zime užitočným. Táto metóda dokáže pokryť viac ako 80 percent potrebného množstva tepla. Odpadové teplo z chladiacich regálov a chladiarenskej technológie je využívané priemyselným podlahovým kúrením, ktoré sa nachádza pod celou predajnou plochou. Terén a základová doska slúžia ako zásobník tepla a sú optimálne využívané pri nízkych prívodných teplotách teplonosného média (vody) od 38 do 40 stupňov Celzia.

Odpadové teplo sa využíva pre výmenníky vzduchotechnických zariadení, vzduchových clôn pri vstupoch a v statických vykurovacích telesách v kancelárskych a sociálnych priestoroch. Kancelárske a sociálne priestory sú okrem toho vybavené aj klasickým podlahovým kúrením, porovnateľným s podlahovým vykurovaním v obytných domoch. Zvyšnú potrebu tepla pokrýva integrované tepelné čerpadlo vzduch-voda.

Rekuperácie v lete

Nákres vysvetľujúci proces rekuperácie v lete

V lete vyrábajú dodatočne nainštalované kompresory dostatok chladu pre  zásobovanie výmenníka vzduchotechnického zariadenia a priemyselného podlahového chladenia. Významne tak zlepšujú teplotu vnútorného prostredia. Vzniknuté odpadové teplo z technológie priemyselného chladenia je využívané pre priemyselné podlahové kúrenie v oddelení s čerstvými výrobkami. Toto oddelenie je celoročne zásobované teplom, inak by bolo aj v horúcom letnom období pre našich zákazníkov nepríjemne chladné.

Ďalšie opatrenia

Chladiarenský nábytok v predajni Kaufland

Chladiarenský nábytok

Stratám chladu zabraňujeme tak, že vybavujeme chladiarenský nábytok dverami alebo posuvnými presklenými vekami. Sklené plochy dvier sú navyše štandardne vybavené špeciálnou ochranou proti rozbitiu. Tento typ efektívneho chladiarenského nábytku nájdete vo všetkých novootvorených predajniach Kauflandu, ale aj v predajniach, ktoré prešli modernizáciou.

Dve rúry na vonkajšej strane budovy

Technológie šetrné k životnému prostrediu

V našich predajniach a v logistickom centre používame moderné a energeticky efektívne technológie. V prípade vetrania používame vzduchotechnické zariadenia so spätným získavaným tepla. Prostredníctvom senzorov kontrolujúcich kvalitu vzduchu je táto technika energeticky efektívne regulovaná.

Pri priemyselnom chladení používame prostriedky, ktoré neprispievajú k úbytku ozónu a nepodporujú skleníkový efekt. V oblasti logistiky je v mraziacich a chladiacich skladoch používané prírodné chladivo amoniak (NH3). Na nových predajniach používame pre oddelenia chladených a  mrazených produktov výlučne ekologické chladivo - CO2.

Úspory vďaka procesu rekuperácie

 Klimatický graf s údajmi o úsporách a prínose k ochrane klímy

Pri rekuperácii je výpočet rentability nákladov posudzovaný z viacerých hľadísk. Pomocou rekuperácie znižujeme nielen naše náklady na energiu, ale súčasne aj emisie CO₂. Ich znižovanie je dôležitým prvkom na zlepšenie našej ekologickej stopy.

Úspory, ktoré  sme boli schopní ako obchodná skupina vďaka rekuperácii dosiahnuť, sme pre vás spracovali aj do grafickej podoby. (stav: 25.03.2022). Rekuperáciu sme zaviedli už do 280 predajní v ôsmich krajinách.

Rozhodujú činy

Toto by vás mohlo tiež zaujímať

Rozmani-
tosť
Biodiverzita

Ako predajca potravín považujeme za svoju povinnosť prevziať zodpovednosť za ochranu životného prostredia a zabezpečenie trvalo udržateľného využívania biologickej rozmanitosti.

Ľudské práva
Ľudské práva

Spoločne s našimi spolupracovníkmi, zákazníkmi, obchodnými partnermi a záujmovými skupinami pracujeme deň čo deň na podporovaní ľudských práv. Angažujeme sa predovšetkým za férové obchodné praktiky, dobré pracovné a životné podmienky.

Plasty
Zodpovedný prístup k plastom

Naším cieľom je do roku 2025 znížiť spotrebu plastov o 20% a všetky obaly produktov vlastných značiek mať 100 % recyklovateľné.