CSR správy

Správa o trvalej udržateľnosti

Táto správa je prvou správou spoločnosti Kaufland Slovenská republika, v. o. s. o trvalej udržateľnosti a pokrýva obchodný rok 2020 (od 1. marca 2019 do 29. februára 2020).

Správa bola vyhotovená podľa medzinárodných štandardov organizácie Global Reporting Initiative (GRI). Tieto štandardy predstavujú prvý globálny štandard na podávanie správ o spoločensky zodpovednom podnikaní a trvalej udržateľnosti.

V správe sumarizujeme všetky strategické ciele, opatrenia, projekty a aktivity spoločnosti, ktoré majú významný spoločenský, ekonomický a environmentálny vplyv.

Správu o trvalej udržateľnosti plánujeme vydávať každé 2 roky.

Ako sme vytvárali našu prvú správu?


Naša materská spoločnosť zadefinovala základný obsah tejto správy, ktorý bol rovnaký pre všetky krajiny. Bolo identifikovaných 16 najdôležitejších tém, ktoré sme následne predostreli našim kľúčovým partnerom, zákazníkom, zamestnancom, dodávateľom i neziskovým organizáciám. Výsledkom je 8 finálnych tém zaradených do piatich oblastí.

5 základných oblastí zo Správy o trvalej udržatenosti

Súčasťou správy je aj zadefinovanie si kľúčových cieľov a opatrení v jednotlivých oblastiach na nasledujúce roky.

Zaujímavé čísla zo správy o trvalej udržateľnosti:


Súčasťou nášho sortimentu je čoraz viac produktov vyrobených s ohľadom na životné prostredie a férové obchodovanie. V obchodnom roku 2020 sme v našom sortimente ponúkali až 837 certifikovaných výrobkov (Fairtrade, Bio, FSC, UTZ, MSC, GOTS, Rainforest Alliance).

Prostredníctvom projektov na podporu domácich dodávateľov posilňujeme ekonomiku a zamestnanosť v regiónoch a šetríme emisie CO2. V obchodnom roku 2020 sme spolupracovali so 74 lokálnymi dodávateľmi, ktorí dodávali svoje výrobky na 92% našich predajní.
Na našich pultoch sme v uplynulom obchodnom roku ponúkli viac ako 38 miliónov kg domáceho ovocia a zeleniny.

Od roku 2013 meníme zloženie kozmetických, pracích a čistiacich produktov našich vlastných značiek na receptúru bez mikroplastov. Celkovo máme v našom sortimente na Slovensku viac ako 70 produktov kozmetiky vlastnej značky bevola® s receptúrou bez mikroplastov, vrátane celého radu kozmetiky bevola® Baby pre najmenších.

Obchodný reťazec nemôže, vzhľadom na mnohé zákonné požiadavky, fungovať úplne bez obalov. Ak však ich použitie nie je nevyhnutné, zbytočne ich nepoužívame. Ušetrili sme tak 15 ton nového plastu ročne odstránením plastovej fólie z uhoriek. Prostredníctvom označenia „Balené zodpovedne“ poukazujeme na produkty, pri ktorých boli na ich obaly použité ekologickejšie materiály, resp. časť plastového obalu bola odstránená.
Z ponuky sme vyradili všetky jednorazové igelitky, jednorazový plastový riad, slamky a poháre. Ako alternatívu namiesto igelitových vreciek na ovocie a zeleninu ponúkame ekosieťku z biobavlny. A mnoho iného.  

Vďaka rekuperácii sme v obchodnom roku 2020 ušetrili 1 834 ton CO2, 49 zo 70 predajní využíva LED osvetlenie, získali sme certifikát ISO 50001, spotreba vody klesla medziročne o 9% a naša kvóta triedenia odpadu sa pohybuje okolo hodnoty 75 %, čím sme splnili cieľ Slovenska a EÚ do roku 2030 týkajúci sa kvóty triedenia odpadov.

Od roku 2018 mohli naši zákazníci odovzdať pred vybranými predajňami aj použitý kuchynský olej. Postupne sme počet predajní so zbernými nádobami rozširovali a od decembra 2020 už máme umiestnené nádoby pred všetkými našimi predajňami. Od roku 2018 sa nám podarilo vyzbierať takmer 60 000 kg.

Podávame pomocnú ruku ľudom v núdzi, poskytujeme podporu mestám a mestským častiam a venujeme sa zdravému stravovaniu našich detí. V obchodnom roku 2020 sme venovali dary vo finančnej hodnote 522 744 €. Okrem toho sme spoločne s našimi zákazníkmi darovali 72 ton trvanlivých potravín, 6 špeciálne upravených áut pre terénne sociálne služby Slovenského Červeného kríža, našimi podujatiami zameranými na darovanie krvi sme prispeli 242 litrami darovanej krvi a 4,5 tonami ovocia a zeleniny týždenne pre školy v projekte Čerstvé hlavičky sme prispeli k vyššiemu prídelu vitamínov pre deti.

Celú správu o trvalej udržateľnosti spoločnosti Kaufland na Slovensku si môžete stiahnuť a prečítať tu:

Správa o trvalej udržateľnosti

Ak by ste mali otázky k správe a jej obsahu, radi Vám ich zodpovieme:

Samuel Machajdík
Vedúci úseku Firemná komunikácia a hovorca
hovorca@kaufland.sk

Martina Machánková
Projektová manažérka pre spoločenskú zodpovednosť
csr@kaufland.sk


Správa o transparentnosti Kvety a rastliny

Správa o transparentnosti Kvety a rastliny

Správa o transparentnosti Ovocie a zelenina

Správa o transparentnosti Ovocie a zelenina

Správa o trvalej udržateľnosti Schwarz Group 2018/2019

Správa o trvalej udržateľnosti Schwarz Group 2018/2019

Vyhlásenie o stanovisku: Udržateľná sója ako krmivo (01/2022)

Vyhlásenie o stanovisku: Udržateľná sója ako krmivo
Rozhodujú činy

Toto by vás mohlo tiež zaujímať

Terénne sociálne služby
Terénne sociálne služby

Podporujeme jednu z najstarších služieb SČK – terénne sociálne služby, ktoré pomáhajú naprieč celým Slovenskom zabezpečiť pomoc tým, ktorí sú na ňu odkázaní.

Darujeme
Darovanie potravín

Finančná, materiálna alebo potravinová – poskytovanie nezištnej pomoci vo forme darov je neoddeliteľnou súčasťou našej CSR stratégie.