CSR správy

Správa o trvalej udržateľnosti za obdobie 1.3.2020 – 28.2.2022

Táto správa je druhou správou spoločnosti Kaufland Slovenská republika v. o. s. o trvalej udržateľnosti a pokrýva obdobie od 1. marca 2020 do 28. februára 2022.

Správa bola vyhotovená podľa medzinárodných štandardov organizácie Global Reporting Initiative (GRI). Tieto štandardy predstavujú prvý globálny štandard na podávanie správ o spoločensky zodpovednom podnikaní a trvalej udržateľnosti.

V správe sumarizujeme všetky strategické ciele, opatrenia, projekty a aktivity našej spoločnosti, ktoré majú významný spoločenský, ekonomický a environmentálny vplyv. Ide najmä o témy súvisiace s ochranou životného prostredia, podpory trvalo udržateľného poľnohospodárstva a produkcie a rozširovanie udržateľného sortimentu. V správe sa venujeme aj téme udržateľných stavieb a ekologických balení, ktoré tiež úzko súvisia s našou činnosťou. V závere správy sme spomenuli naše projekty v oblasti spoločenskej angažovanosti, celú našu stratégiu a prístup pri vytváraní správy a v neposlednom rade aj vyhodnotenie minulých a stanovenie nových cieľov.

Správa o trvalej udržateľnosti

Ak by ste mali otázky k správe a jej obsahu, radi Vám ich zodpovieme:

Lucia Vargová
Vedúca úseku Firemná komunikácia a hovorkyňa
hovorca@kaufland.sk

Správu sme Vám predstavili aj v krátkom videu:

Správa o trvalej udržateľnosti za obdobie 1.3.2019 – 29.2.2020

Správa o trvalej udržateľnosti

Správa o transparentnosti Kvety a rastliny

Správa o transparentnosti Kvety a rastliny

Správa o transparentnosti Ovocie a zelenina

Správa o transparentnosti Ovocie a zelenina

Sociálno-ekonomické štúdie

Sociálnoekonomický prínos za finančný rok 2022

Správa o trvalej udržateľnosti Schwarz Group 2020/2021

Správa o trvalej udržateľnosti Schwarz Group 2020/2021

Správa o trvalej udržateľnosti Schwarz Group 2018/2019

Správa o trvalej udržateľnosti Schwarz Group 2018/2019

Vyhlásenie o stanovisku: Udržateľná sója ako krmivo (01/2022)

Vyhlásenie o stanovisku: Udržateľná sója ako krmivo
Rozhodujú činy

Toto by vás mohlo tiež zaujímať

Terénne sociálne služby
Terénne sociálne služby

Podporujeme jednu z najstarších služieb SČK – terénne sociálne služby, ktoré pomáhajú naprieč celým Slovenskom zabezpečiť pomoc tým, ktorí sú na ňu odkázaní.

Darujeme
Darovanie potravín

Finančná, materiálna alebo potravinová – poskytovanie nezištnej pomoci vo forme darov je neoddeliteľnou súčasťou našej CSR stratégie.