Naše kroky pre zníženie plastového odpadu

Naše ciele

Ako môžeme prispieť k zmene?

Zaväzujeme sa k menšiemu množstvu plastov a k väčšej recyklácii. Ako medzinárodný maloobchodný predajca potavín a podporovateľ stratégie skupiny Schwarz zameranej na zníženie spotreby plastov preberáme zodpovednosť a stanovujeme si jasné ciele. Konkrétne to znamená: prehodnocujeme a analyzujeme obaly našich výrobkov, aby sme zistili, kde je možné ušetriť plast. Ak sú niektoré časti obalov nadbytočné, napríklad ak neslúžia ako ochrana pred vonkajšími vplyvmi alebo nezabezpečujú čerstvosť výrobku, odstránime ich.
Týmto spôsobom postupne optimalizujeme naše obaly. Rovnako dôležité je však aj to, aby boli obaly recyklovateľné. Preto sme v pravidelnom kontakte s odborníkmi a vyvíjame inovatívne riešenia. Presvedčte sa sami! Tieto opatrenia sú súčasťou medzinárodnej plastovej stratégie skupiny Schwarz „REset Plastic“, ktorá bola spustená v roku 2018. Spoločne napĺňame víziu „Menej plastov – uzavreté cykly“.

Banány bez obalu

Zníženie spotreby plastov

Znižujeme množstvo nepotrebného obalového materiálu. Z tohto dôvodu podrobne skúmame obaly našich vlastných značiek a analyzujeme potrebu obalového materiálu. Okrem toho overujeme možnosť výmeny a použitia ekologických materiálov pri všetkých obaloch.

Náš cieľ do konca roka 2025: znížiť spotrebu plastov v obaloch produktov vlastných značiek o 30 %.

Slnečnicový olej K-Classic v PET fľaši

Použitie recyklátu

Vytriedené plasty meníme na recyklačný granulát - tzv. recyklát. Používame ho na výrobu obalov mnohých výrobkov našich vlastných značiek.

Náš cieľ do konca roka 2025: použiť v priemere 25% recyklátu v obaloch našich vlastných značiek.

Recyklácia

Recyklácia

Nezameriavame sa iba na znižovanie množstva plastov v  obaloch našich výrobkov. Zaviazali sme sa tiež k ich recyklácii a tak podporujeme udržateľný proces likvidácie odpadu prostredníctvom opätovného použitia.

Naším cieľom je mať do konca roka 2025 všetky (100 %) obaly našich vlastných značiek maximálne recyklovateľné. Od konca roku 2021 nepoužívame čierny plast v baleniach našich vlastných značiek (okrem téglikov proteínových pudingov).


Naše opatrenia

Spoločne dokážeme viac.

V posledných rokoch sme v našich predajniach zaviedli mnoho riešení na zníženie množstva plastov. Ponúkame nebalené ovocie a zeleninu a ponúkame alternatívne opakovane použiteľné obaly, do ktorých si zákazníci môžu nabrať tovar z voľného predaja. To všetko nám pomáha znižovať množstvo odpadu. Záleží na každom jednom z nás.

Opakovane použiteľné

Logom „Opakovane použiteľné“ označujeme výrobky, ktoré sú určené na opakované použitie. K takýmto výrobkom patria napríklad nádoby na opakované použitie to go, termoboxy, termofľaše, dózy na potraviny a desiatu a dokonca aj kozmetické utierky.

Čerstvý šalát v sklenenej dóze s viečkom Kaufland logo „Opakovane použiteľné“

Vyradenie jednorazových plastových produktov zo sortimentu

V roku 2019 sme zo sortimentu našich vlastných značiek vyradili jednorazové plastové produkty, ako napríklad jednorazový riad, jednorazové plastové tašky, plastové slamky na pitie a mnohé ďalšie. Nahradili sme ich udržateľnejšími alternatívami. Takto sa nám podarilo odstrániť z nášho sortimentu jednorazové plasty ešte pred tým, ako v júli 2021 vstúpila do platnosti smernica EÚ. Vďaka tomu sme schopní ušetriť takmer 66 ton plastu ročne.

Informácie o triedení

Správna likvidácia obalov je polovica úspechu, ako zabrániť vzniku odpadu a redukovať ho. Na vybraných kompozitných obaloch našich privátnych značiek uvádzame informácie o triedení. Tieto vysvetľujú, ako správne vytriediť a likvidovať jednotlivé zložky obalu. Ide o dôležitý krok pri predchádzaní vzniku a šíreniu plastového odpadu. Pretože iba správnym prístupom k triedeniu je možné odpad z obalov spracovať a premeniť na materiál určený na výrobu nových obalov. Všimnite si pri ďalšom nákupe informácie o triedení. Môžete tak výrazne podporiť ochranu životného prostredia a čo najefektívnejšiu recykláciu.

Ešte udržateľnejšie nakupovanie.

Každý z nás môže prispieť k zníženiu množstva plastového odpadu alebo k zamedzeniu jeho vzniku. V našich predajniach preto ponúkame veľké množstvo alternatív k jednorazovým plastovým výrobkom. Napríklad naša Ekosieťka a Zelené vrecko na ovocie a zeleninu.

Ekosieťka alebo Zelené vrecko na nákup ovocia a zeleniny s informáciou o možnej ročnej úspore plastu až 260ton plastu.

Ekosieťka a Zelené vrecko na ovocie a zeleninu

Bavlnená ekosieťka a Zelené vrecko slúžia na opakované použitie nákupu ovocia a zeleniny. Ich používaním predchádzame vzniku zbytočného plastového odpadu.

Vrchnáky na opakované použitie Kaufland s informáciou o tom, že zamedzením používania jednorazových vrchnákov sa ročne ušetrí množstvo plastu

Naše vrchnáky na opakované použitie na mliečne výrobky

Na vzduchotesné uzavretie mliečnych výrobkov v chladničke ponúkame našim zákazníkom, ktorí používali klasický jednorazový vrchnák alternatívu na opakované použitie. Tento vrchnák je vhodný do umývačky riadu a je použiteľný na viaceré veľkosti téglikov.

Taška na opakované použitie

Taška na opakované použitie z Kauflandu obkolesená rôznymi zvieratkami

Hľadáte dokonalého spoločníka na vašich nákupoch na celý týždeň? Čo poviete na naše opakovane použiteľné tašky alebo termotašky? Sú recyklovateľné, mimoriadne odolné a sú vyrobené z 80 % z našich vlastných odpadových fólií. Od roku 2019 už v našich predajniach nenájdete jednorazové plastové tašky, ale iba tašky na opakované použitie.

Naše výrobky z recyklovaného plastu

Praktické úložné boxy v rôznych veľkostiach, ktoré sú vyrobené z recyklovaného plastu

Neustále rozširujeme náš sortiment výrobkov pre domácnosť, ktoré sú vyrobené zo 100 %1 recyklovaného plastu. Tento plastový granulát sa používa na výrobu vysokokvalitných výrobkov, ako sú napríklad naše praktické úložné boxy v dvoch veľkostiach. Sortiment postupne rozšírujeme aj o ďalšie výrobky, ako sú organizéry, odpadkové koše, stojany na odpadkové vrecia a skladacie boxy. Keďže sú produkty dostupné len na obmedzený čas, oplatí sa sledovať našu aktuálnu ponuku. Celý proces recyklácie a výroby týchto výrobkov prebieha v Európe.

 

 


REset Plastic

Znížiť spotrebu a recyklovať. REset Plastic – naša plastová stratégia.

V rámci plastovej stratégie REset Plastic vyvinula skupina Schwarz, spolu so svojimi obchodnými divíziami Kaufland a Lidl, ucelenú a medzinárodnú stratégiu, ktorá je rozdelená do piatich oblastí činnosti: zamedzenie, dizajn, recyklácia, likvidácia, inovácia a osveta. Vízia „Menej plastov – uzavretý kolobeh“ sa tak stáva skutočnosťou.

V obchode s potravinami plnia plasty dôležité funkcie: Sú pevné, zároveň ľahké a všestranne použiteľné. Plast chráni potraviny, najmä počas prepravy, ale zohráva aj dôležitú úlohu pri otázkach trvanlivosti a hygieny. Keďže sa však vyrába stále viac plastov a recykluje sa ich len veľmi málo, stáva sa plastový odpad čoraz väčším problémom.

Logo REset Plastic

Sme jedineční

Aby sme v tejto oblasti mohli dosiahnuť naše stanovené ciele, je potrebná úzka spolupráca všetkých obchodných divízií. Ako skupina Schwarz máme celý kolobeh v našich rukách: od výroby cez obchod až po likvidáciu a recykláciu. Čo je dnes odpadom, môže byť zajtra pre nás surovinou. Šetríme plasty všade tam, kde je to možné, a udržiavame ich v obehu na tých miestach, kde to má aj naozaj zmysel. Týmto spôsobom chránime životné prostredie a zároveň nie sme nútení vzdať sa pozitívnych vlastností, ktoré táto druhotná surovina ponúka.

Stratégia REset Plastic a jej päť oblastí činnosti

Grafické znázornenie loga REset Plastic a piatich oblastí činnosti tejto stratégie

Problematika plastov nemá jednoduché riešenie. V snahe zohľadniť komplexnosť tejto problematiky sme zaviedli päť zásad, ktoré dokážu celkovo pokryť danú tematiku:

  • REduce – Zamedzenie

Všade, kde je to možné a kde sú k dispozícii udržateľnejšie alternatívy, sa zriekame používania plastov. Ekosieťky a Zelené vrecká na ovocie a zeleninu určené na opakované použitie predstavujú vhodnú alternatívu k mikroténovým vreckám.    

  • REdesign – Dizajn

Produkty a obaly navrhujeme tak, aby boli recyklovateľné a uzatvárali kolobeh. V prípade mnohých obalov sa nám už podarilo znížiť množstvo plastov, zvýšiť ich recyklovateľnosť alebo použiť recyklovaný plast. Optimalizované obaly produktov vlastných značiek označujeme logom "Balené zodpovedne", aby boli pre našich zákazníkov na prvý pohľad rozpoznateľné.

  • REcycle – Recyklácia

Zbierame, triedime a recyklujeme plasty, čím uzatvárame kolobeh cenných druhotných surovín. Už dnes sa v našich predajniach a centrálnom sklade triedia všetky relevantné recyklovateľné suroviny. To nám napríklad umožňuje recyklovať staré fólie a vyrábať z nich nové odpadkové vrecia alebo nákupné tašky na opakované použitie.

  • REmove – Likvidácia

Podporujeme odstraňovanie plastového odpadu z prírody. Dôkazom je aj naša celofiremná dobrovoľnícka aktivita ODPADni, ktorá spočívala v upratovaní okolia našich predajní.

  • REsearch – Inovácia a osveta

Investujeme do výskumu a vývoja inovatívnych riešení a zameriavame sa aj na osvetu medzi ľuďmi v oblasti recyklácie a efektívneho využívania zdrojov.


Naša zodpovednosť za čisté oceány

Zasadzujeme sa za čistú a udržateľnú budúcnosť.
Ako súčasť skupiny Schwarz čistíme v Indonézii rieky od odpadu pomocou zberných plavidiel. Projektom BRIC (Bekasi RIver Cleanup) bojujeme za menej plastov v moriach. Spolupracujú s nami aj viaceré iniciatívy:

Dvaja z týchto partnerov sú oeoo - One Earth-One Ocean e.V. a Waste4Change.
Spolu s nimi, indonézskou vládou a mestom Bekasi organizujeme projekt BRIC. Cieľom tejto spolupráce je udržateľné vyčistenie riek v okolí miliónového mesta ešte predtým, ako sa odpad dostane do mora. Mestskí pracovníci doposiaľ odstraňovali plastový odpad namáhavo a ručne, teraz majú k dispozícii zberné plavidlá.

Rozhodujú činy

Toto by vás mohlo tiež zaujímať

Ochrana klímy
Ochrana klímy

Nehovoríme len o ochrane podnebia, konáme a robíme všetko pre to, aby sme krok po kroku minimalizovali našu ekologickú stopu. Zistite viac o našich opatreniach a o tom, čo sme už dosiahli.

GOTS
GOTS

Trvalá udržateľnosť môže byť tiež atraktívna: ponúkame textil z ekologickej bavlny, ktorý je označený pečaťou GOTS (Global Organic Textile Standard). Vyrába sa bez škodlivých látok a v súlade s prísnymi limitnými hodnotami. Šetrný k životnému prostrediu a sociálny. Rozdiel, ktorý môžete cítiť.

Mikro-
plasty
Mikroplasty

Už dnes sa zriekame použitia mikroplastov a ďalších biologicky nerozložiteľných, čisto syntetických polymérov v receptúrach kozmetických výrobkov, pracích a čistiacich prostriedkov našich vlastných značiek za predpokladu, že je to technologicky možné a neprinesie to žiadne výrazné obmedzenia týkajúce sa účinkov a/alebo bezpečnosti výrobkov.