Naše kroky k ochrane klímy

Konkrétnymi opatreniami významne prispievame k ochrane klímy v rámci všetkých oblastí našej spoločnosti. Od využívania energeticky efektívnych technológií a ekologického plánovania nových budov, cez logistické procesy šetrné k životnému prostrediu, až po preventívne opatrenia zabraňujúce vzniku odpadu.

Klimatické ciele

Spoločne proti klimatickým zmenám

Kocka s číslami pretáčaná z 2 na 1,5 a vedľa nej kocka so symbolom °C

Klimatické zmeny sú pre našu existenciu na Zemi hrozbou. Je najvyšší čas, aby sme začali konať. Skupina Schwarz, ktorej súčasťou je aj Kaufland na Slovensku, sa už roky angažuje vo zvýšení ochrany klímy formou rôznych opatrení.  

Riadime sa pri tom nasledovnými princípmi:

1. Pokiaľ je to možné, zamedzujeme vzniku emisií skleníkových plynov.
2. Znižujeme emisie skleníkových plynov, ktorým sa nedá vyhnúť.
3. Kompenzujeme emisie skleníkových plynov, ktoré sa v súčasnosti nedajú znížiť.

Science Based Targets ako základ pre klimatické ciele

V auguste 2020 predložila skupina Schwarz v mene celej obchodnej skupiny vyhlásenie o pripojení sa k iniciatíve Science Based Target Initiative (SBTi). Po vypracovaní kompletnej analýzy uhlíkovej stopy a emisií boli podľa metodiky SBTi stanovené ciele zamerané na ochranu klímy. Tieto ciele sú podporené opatreniami na zamedzenie, zníženie alebo kompenzáciu emisií CO2 v prevádzke a dodávateľskom reťazci.

Klimatické ciele skupiny Schwarz

Ako spoločnosť chceme merateľne prispieť k dosiahnutiu cieľa deklarovaného v Parížskej dohode o zmene klímy, ktorým je udržať zvýšenie globálnej priemernej teploty výrazne pod hodnotou 2 °C. Iniciatíva Science Based Targets (SBTi) schválila a oficiálne potvrdila klimatické ciele definované skupinou Schwarz. Aj my v spoločnosti Kaufland sa orientujeme podľa metodiky SBTi, v medziach ktorej sme si zadefinovali vlastné klimatické ciele, ktoré prispejú k dosiahnutiu cieľa celej skupiny. Jedným z nich je aj dosiahnutie klimatickej neutrálity* najneskôr do roku 2025.

 

Zníženie prevádzkových emisií (Scope 1+2)

Do roku 2030 znížime emisie z vlastnej prevádzkovej činnosti (Scope 1+2) o  80 % v porovnaní s rokom 2019.

K tomuto cieľu v najväčšej miere prispieva odoberanie zelenej elektriny získavanej z obnoviteľných zdrojov.

Hlavnými princípmi našej klimatickej stratégie je v prvom rade emisiám predchádzať, následne ich znižovať a nevyhnutne vyprodukované emisie, ktoré sa v súčasnosti znížiť nedajú, kompenzovať medzinárodne uznávanými a certifikovanými projektmi na ochranu klímy. Najneskôr do roku 2025 sa tak staneme klimaticky neutrálnou* spoločnosťou.

Zníženie emisií v našom dodávateľskom a odberateľskom hodnotovom reťazci (Scope 3)

S cieľom znížiť emisie v našom dodávateľskom a odberateľskom hodnotovom reťazci (Scope 3) zaväzujeme dodávateľov, ktorí sú zodpovední za 80 % emisií, ktoré priamo súvisia s výrobou produktov (Scope 3) k tomu, aby si do roku 2026 stanovili svoje vlastné klimatické ciele v súlade s metodikou SBTi.


Klimaticky neutrálny* sortiment

Zodpovednejšia spotreba

Začnime od seba! Pozitívnym krokom je už zodpovednejšia spotreba. Aby sme vám ju umožnili, rozšírili sme náš sortiment o klimaticky neutrálne* výrobky, ktorých nevyhnutne vyprodukované emisie CO
kompenzujeme prostredníctvom medzinárodne uznávaných a certifikovaných projektov na ochranu klímy.

Regionálne a sezónne produkty

Regionálne produkty

Udržateľný sortiment nepodporuje vytváranie žiadnych ďalších zbytočných emisií CO2. V našom sortimente, preto nájdete široký výber regionálnych a sezónnych produktov.

Bio produkty

Bio produkty

A čo takto ekologicky pestované produkty?

Vyrábajú sa bez použitia umelých pomocných látok, pri ich pestovaní sa nepoužívajú minerálne hnojivá ani pesticídy s vysokou spotrebou energie či emisiami oxidu dusného.
Okrem toho ekologicky obhospodarovaná pôda vo všeobecnosti ukladá viac uhlíka. To znamená, že ekologické poľnohospodárstvo dosahuje až o 50 % nižšie emisie CO2 ako konvenčné poľnohospodárstvo. Preto u nás nájdete v každej produktovej kategórii aspoň jednu bio alternatívu.

Vegánske produkty

Naše vegánske produkty K-take it veggie

Potraviny rastlinného pôvodu majú vo všeobecnosti menšiu uhlíkovú stopu ako živočíšne produkty.

Napríklad, chov hovädzieho dobytka a pestovanie sóje ako krmiva prispievajú k vysokej spotrebe zdrojov a ničeniu ekosystémov, a tým aj k zvýšenému vyprodukovanému množstvu CO2.
U nás nájdete široký výber vegetariánskych a vegánskych produktov, s ktorými si môžete spestriť jedálniček. Viac informácií o tom, prečo vegetariánske a vegánske produkty získali trvalé miesto na našich pultoch sa dozviete tu.

Výrobky s obalmi šetrnými k životnému prostrediu

Výrobky s obalmi šetrnými k životnému prostrediu

Ekologická stopa výrobkov zohľadňuje nielen spôsob výroby, ale aj ich pôvod, spôsob dopravy do predajne a v neposlednom rade balenie. Je dôležité, aby bolo opakovane použiteľné a zbytočne nedochádzalo k plytvaniu, už tak obmedzených a vzácnych surovín. Možnosť opakovaného použitia znižuje emisie CO2 pri výrobe obalov až o 50 % 1. Túto skutočnosť zohľadňujeme aj pri obaloch výrobkov našich vlastných značiek. Hľadajte logo "Balené zodpovedne".  


Logistika a mobilita

Zelená infraštruktúra a procesy

Aj v logistike je naším cieľom efektívne využívanie prírodných zdrojov, znižovanie ekologickej stopy a podpora ochrany životného prostredia.

Ekologistika

LNG kamión

LNG kamión

Na zásobovanie bratislavských filiálok využívame aj kamión poháňaný tekutým zemným plynom. Vďaka tomuto ekologickému pohonu kamión zanecháva výrazne menšiu uhlíkovú stopu.
„Dojazd takéhoto typu vozidla na jedno natankovanie je až 1300 km. Pritom sa však jeho sila a výkon neznižujú, ako to býva pri vozidlách využívajúcich CNG, teda stlačený zemný plyn,“ vysvetlil Dalibor Janega, konateľ dodávateľskej spoločnosti Dalitrans, ktorá na tomto projekte s Kauflandom spolupracuje.
Prevádzkou jedného vozidla sa znížia emisie CO2 až o 20 % a zlepší sa palivová účinnosť. Pri použití bio tekutého zemného plynu (BIO LNG) to môže byť zníženie až na nulu. Momentálne ešte na Slovensku nie je možné tankovať túto pohonnú látku.
Keďže sa LNG tankovacia stanica pre tento typ vozidla zatiaľ nachádza iba v Bratislave, nie je možné, aby ho naša spoločnosť nasadila do okamžitej prevádzky na celom Slovensku. Očakáva sa však, že v priebehu najbližšieho roka budú na Slovensku vybudované ďalšie tri stanice. Tie umožnia vytvorenie celoslovenskej efektívnej a ekologickej logistickej siete.
Naším cieľom je flotilu vozidiel šetrných k životnému prostrediu postupne rozširovať.

Využitie plnej kapacity nákladných vozidiel

Pri plánovaní prepravy našich produktov kombinujeme skupiny tovarov na paletách tak, aby sme čo najefektívnejšie využili ich kapacitu. Prostredníctvom špeciálnych systémov monitorujeme maximálnu prípustnú hmotnosť, objem a aktuálnu hmotnosť nákladu.

Centrálny príjem v logistickom centre

Či už pri príchode alebo odchode nákladných áut z nášho logistického centra vybaví vodič všetky doklady na jednom mieste. Autá sa tak nemusia v areáli logistického centra zbytočne presúvať. Aj takto šetríme emisie CO2.

Ekologistika

Skladacia paleta

V roku 2020 sme v logistickom centre Kauflandu zdokonalili produkt, ktorý mení svet logistiky. Vyvinuli sme skladaciu paletu.

S viac ako 10-ročnou životnosťou je výrazne ekologickejšia ako europaleta. Umožňuje prácu v optimálnej ergonomickej polohe.
Vďaka stabilným bočným stenám ročne ušetríme až 60 ton fólie.
Používaním skladacej palety vieme využiť nakladací priestor ešte efektívnejšie, čím znižujeme prepravné náklady a šetríme emisie CO2.

Prvá paleta, ktorá si vystačí s malým množstvom fólie

Táto paleta teší aj životné prostredie. Vyniká inovatívnymi a stabilnými bočnými stenami, vďaka ktorým je tovar uložený stabilnejšie a spotrebuje sa menej baliacej fólie na zabezpečenie tovaru. V porovnaní so štandardnou europaletou sa tak ušetrí až 40 % baliacej fólie.

Odnesie čokoľvek, okrem boľavého chrbta

Paleta uľahčuje a zrýchľuje prácu v sklade.  Navyše  zabezpečuje lepšie pracovné podmienky. Vďaka maximálnej nakladacej výške 1,20 m umožňuje prácu v optimálnej ergonomickej polohe. V porovnaní s europaletou sa inovatívna skladacia paleta dá oveľa jednoduchšie naložiť, vyložiť a šetrí zdravie našich zamestnancov.

Nezmení celý svet, ale svet logistiky áno

Vyzerá inovatívne – a taká skutočne je.  Jej ergonomický dizajn umožňuje rýchlejšie nakladanie a vykladanie tovaru a urýchľuje procesy. V porovnaní so štandardnou europaletou zvyšuje produktivitu o 10 %. Aj preto je skladacia paleta z Kauflandu považovaná za malú revolúciu, ktorá mení krok za krokom svet logistiky.

Čerpacia stanica, v ktorej natankujete zelenú elektrinu

Nabíjacia stanica, v ktorej natankujete zelenú elektrinu

Na parkoviskách niekoľkých predajní Kaufland prinášame našim zákazníkom možnosť dobiť si svoj elektromobil alebo elektrobicykel zelenou elektrinou. Na našich rýchlo nabíjacích staniciach sú k dispozícii tri bežné typy konektorov (typ 2/AC 43 kilowattov; CCS/DC 50 kilowattov a CHAdeMO/DC 50 kilowattov). Pri výkone nabíjania 50 kilowattov si naši zákazníci môžu dobiť svoj elektromobil až na 75 % počas 90-minút. Vaše auto alebo bicykel sa bezplatne nabíja, kým vy pohodlne nakupujete.

Všetky stanice sú prevádzkované na ekologickú elektrinu, ktorá sa označuje ako „zelená elektrina“. Toto označenie zabezpečuje, že zelená elektrina bola 100 percentne vyrobená z obnoviteľných zdrojov.

Chceme realizovať nabíjacie stanice, ktoré budú vyhovovať potrebám našich zákazníkov a budú ľahko použiteľné. Naším cieľom je v budúcnosti vybaviť ekologickými nabíjacími stanicami aj ďalšie naše parkoviská.   


Výstavba a zariadenie

Efektívne využívanie energie

Energetický manažment nám slúži na splnenie troch hlavných cieľov. Zvyšujeme energetickú efektívnosť nehnuteľností, čo najudržateľnejším spôsobom zabezpečujeme ich prevádzkovanie a podporujeme energeticky uvedomelé správanie našich zamestnancov. Pomocou centrálneho softvérového systému neustále riadime a kontrolujeme využívanie energie vo všetkých predajniach, logistickom centre a administratívnych budovách. Navyše dokážeme identifikovať oblasti, kde je možné spotrebu energie ešte viac znížiť. Systém nám umožňuje aj priebežne dokumentovať zavedené úsporné opatrenia. Vidíme tak, aké výsledky prinieslo ich zavedenie.

Osoba s perom číta diagram

Certifikácia ISO 50001

ISO 50001 je medzinárodná norma, ktorá definuje požiadavky na vybudovanie, udržiavanie a zlepšovanie systému energetického manažmentu. Získaním tohto certifikátu verejne vyjadrujeme svoj záväzok šetrne hospodáriť s energiami a tým znižovať negatívny vplyv našej činnosti na životné prostredie.

Systém umožňuje pravidelne sledovať a vyhodnocovať energetickú účinnosť, spotrebu a efektívne využívanie energií. Šetríme tak prírodné zdroje aj financie.

Osvetlený pútač Kauflandu na parkovisku pre zákazníkov

Zníženie spotreby energie pomocou LED technológie

V našich predajniach, logistickom centre a administratívnej budove sme sa rozhodli zaviesť koncept osvetlenia pomocou LED technológie alebo prostredníctvom eco osvetlenia s nízkym elektrickým príkonom. Aktuálne máme zavedené LED osvetlenie na 60-tich predajniach. Postupne meníme aj osvetlenie na našich parkoviskách a vedľajších priestoroch. Vďaka výmene osvetlenia za LED znížime spotrebu elektrickej energie na predajnej ploche priemerne o 25 %.Uhlíková stopa

Neustále znižovanie emisií CO₂

Vďaka opatreniam uvedeným na tejto stránke prispievame ako obchodná skupina k znižovaniu skleníkových plynov, ktorých tvorba súvisí s našimi obchodnými aktivitami. Vo výročnej správe o uhlíkovej stope zaznamenávame už od roku 2015 postupné znižovanie emisií CO₂ a zverejňujeme náš pokrok.

Podrobnejšie informácie nájdete v našich správach o uhlíkovej stope za roky 2019/2020, 2018/2019 a 2017.

Správa o uhlíkovej stope 2019/2020 (EN)

climate-footprint-2019-2020.pdf (1.5 MB)

Správa o uhlíkovej stope 2017 (EN)

climate-footprint-2017.pdf (2.1 MB)

Správa o uhlíkovej stope 2018/2019 (EN)

climate-footprint-2018-2019.pdf (0.4 MB)
Rozhodujú činy

Toto by vás mohlo tiež zaujímať

Rozmani-
tosť
Biodiverzita

Ako predajca potravín považujeme za svoju povinnosť prevziať zodpovednosť za ochranu životného prostredia a zabezpečenie trvalo udržateľného využívania biologickej rozmanitosti.

Ľudské práva
Ľudské práva

Spoločne s našimi spolupracovníkmi, zákazníkmi, obchodnými partnermi a záujmovými skupinami pracujeme deň čo deň na podporovaní ľudských práv. Angažujeme sa predovšetkým za férové obchodné praktiky, dobré pracovné a životné podmienky.

Plasty
Zodpovedný prístup k plastom

Naším cieľom je do roku 2025 znížiť spotrebu plastov o 20% a všetky obaly produktov vlastných značiek mať 100 % recyklovateľné.