Pomáhame potravinami

Zapojte sa do potravinovej zbierky a pomôžte tým, ktorí to najviac potrebujú. Prispieť môžete kúpou symbolického odznaku za 1 euro až do 25.10. (alebo do vypredania) pri pokladni, vo všetkých predajniach Kaufland na Slovensku.

Každoročne v októbri, pri príležitosti svetového dňa výživy, uskutočňujeme vo všetkých našich predajniach zbierku trvanlivých potravín pre rodiny v núdzi s názvom POMÁHAME POTRAVINAMI.

SPOLU DARUJEME VIAC

Najnovšie čísla hovoria, že 12 % Slovákov je ohrozených príjmovou chudobou, 17 % slovenských detí žije v domácnosti s príjmom nižším ako je hranica príjmovej chudoby a 28 % osamelo žijúcich seniorov vo veku viac ako 65 rokov žije pod hranicou príjmovej chudoby. Následkom toho je aj neschopnosť pravidelne si zaobstarať základné potraviny.

Obsah potravinového balíka by mal vystačiť na prípravu niekoľkých teplých jedál pre celú rodinu a hádam potešiť aj deti niečím sladkým generálna sekretárka SČK Zuzana Rosiarová Kesegová.

Chudoba je komplexným a zložitým sociálnym javom. Pre ľudí žijúcich pod hranicou chudoby je zaobstaranie si základných potravín náročné a stáva sa pre nich pravidelnou výzvou. A pritom až 9 % slovenských domácností vyhadzuje potraviny na dennej báze do smetného koša. Ročný odhad potravinového odpadu sa podľa rôznych štatistík na Slovensku odhaduje na 112 až 163 kg na obyvateľa. Zatiaľ čo je zamedzenie plytvaniu potravinami výlučne v rukách každého z nás, vymanenie sa z extrémnej chudoby si často vyžaduje externé pričinenie – systémovú alebo charitatívnu pomoc zo strany jednotlivcov či inštitúcií.

Slováci každým rokom dokazujú, že cudzie osudy im nie sú ľahostajné. Vďaka zbierke POMÁHAME POTRAVINAMI poputovalo ľuďom v núdzi za posledných 9 rokov 381 ton potravín.


Výsledky zbierky za posledné roky

Graf zobrazujúci vyzbieranú potravinovú pomoc v tonách
Graf zobrazujúci počet balíkov pomoci

Jeden celý októbrový deň strávený v predajniach Kauflandu sa pre červenokrižiakov stal už tradíciou. Do tejto celoslovenskej akcie sa ich zapájajú stovky. Zákazníkov častokrát netreba o darovanie potravín ani žiadať, prichádzajú sami. Táto solidarita nás vždy poteší. A túto dobrú energiu následne posunieme prostredníctvom potravinových balíčkov ďalej. generálna sekretárka SČK Zuzana Rosiarová Kesegová.
Rozhodujú činy

Toto by vás mohlo tiež zaujímať

Terénne sociálne služby
Terénne sociálne služby

Podporujeme jednu z najstarších služieb SČK – terénne sociálne služby, ktoré pomáhajú naprieč celým Slovenskom zabezpečiť pomoc tým, ktorí sú na ňu odkázaní.

Darujeme
Darovanie potravín

Finančná, materiálna alebo potravinová – poskytovanie nezištnej pomoci vo forme darov je neoddeliteľnou súčasťou našej CSR stratégie.