Pomáhame potravinami

Každoročne v októbri, pri príležitosti svetového dňa výživy, uskutočňujeme vo všetkých našich predajniach zbierku trvanlivých potravín pre rodiny v núdzi s názvom POMÁHAME POTRAVINAMI. Tento rok, z dôvodu COVID-19, bude zbierka presunutá na iný termín.

Ani v tažkých časoch však nezabúdame na ľudí v núdzi. Aj tento rok im darujeme až 12 ton trvanlivých potravín, ktoré im dobrovoľníci SČK doručia priamo domov.

 

PREČO TO ROBÍME?

Podľa posledných dostupných štatistík je v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia až 650-tisíc Slovákov. Tieto osoby sa kvôli generačnej chudobe, strate zamestnania, vlastnému ochoreniu, chorobe rodinného príslušníka, či iným dôvodom ocitajú v situácii hmotnej núdze. Jej následkom je aj neschopnosť pravidelne si zaobstarať základné potraviny.

Obsah potravinového balíka by mal vystačiť na prípravu niekoľkých teplých jedál pre celú rodinu a hádam potešiť aj deti niečím sladkým generálna sekretárka SČK Zuzana Rosiarová Kesegová.

Chudoba je komplexným a zložitým sociálnym javom. Pre ľudí žijúcich pod hranicou chudoby je zaobstaranie si základných potravín náročné a stáva sa pre nich pravidelnou výzvou. A pritom až 9 % slovenských domácností vyhadzuje potraviny na dennej báze do smetného koša. Ročný odhad potravinového odpadu sa podľa rôznych štatistík na Slovensku odhaduje na 112 až 163 kg na obyvateľa. Zatiaľ čo je zamedzenie plytvaniu potravinami výlučne v rukách každého z nás, vymanenie sa z extrémnej chudoby si často vyžaduje externé pričinenie – systémovú alebo charitatívnu pomoc zo strany jednotlivcov či inštitúcií.

Slováci každým rokom dokazujú, že cudzie osudy im nie sú ľahostajné. Vďaka zbierke POMÁHAME POTRAVINAMI poputovalo ľuďom v núdzi za posledných 6 rokov už 281 ton potravín.


Výsledky zbierky za posledné roky

Graf zobrazujúci vyzbieranú potravinovú pomoc v tonách
Graf zobrazujúci počet balíkov pomoci

Tohto roku sa situácia ľudí v núdzi výrazne zhoršila. Niektoré rodiny prišli kvôli stratám zamestnania o celý aj keď nízky príjem, z čoho sa domácnosť bez finančnej rezervy nedokáže spamätať bez pomoci iných. Dostávali sme množstvo prosieb a veľmi ma teší, že aj vďaka tejto pomoci Kauflandu na nich môžeme odpovedať. generálna sekretárka SČK Zuzana Rosiarová Kesegová.
Rozhodujú činy

Toto by vás mohlo tiež zaujímať

Darovanie krvi
Darovanie krvi

Na dôležitosť darcovstva krvi upozorňujeme každý rok počas Divadelnej kvapky krvi, keď motivujeme nielen svojich zamestnancov, ale aj širokú verejnosť, aby prišli darovať krv do 8 divadiel po celom Slovensku.

Terénne sociálne služby
Terénne sociálne služby

Podporujeme jednu z najstarších služieb SČK – terénne sociálne služby, ktoré pomáhajú naprieč celým Slovenskom zabezpečiť pomoc tým, ktorí sú na ňu odkázaní.

Darujeme
Darovanie potravín

Aby sme zabránili plytvaniu potravinami, plánujeme množstvá pre potreby jednotlivých predajní čo možno najpresnejšie. Ak aj napriek tomu zvýšia prebytky, venujeme ich neziskovým organizáciám.