Regionálny sortiment

Pre našich zákazníkov chceme zabezpečiť široký výber produktov a ponúkať čerstvosť a kvalitu pochádzajúcu priamo z ich regiónu – od výrobcov, ktorí sa opierajú o osvedčené receptúry a výrobné postupy.

Na spoluprácu hľadáme miestnych výrobcov, ktorí dokážu obohatiť našu ponuku typickými výrobkami vo svojom domovskom regióne a sú schopní zabezpečiť dodávky výrobkov, ktoré spĺňajú všetky legislatívne požiadavky kladené na výrobu a distribúciu potravín.

Regionálne výrobky, ktoré nájdete v našich predajniach, sú úspešné! S ich výrobcami dlhodobo spolupracujeme a máme záujem o ďalší rozvoj obchodných vzťahov. Niektorí z nich dokonca prerástli hranice regiónu. Stabilná spolupráca s Kauflandom im umožnila uskutočniť potrebné investície, vďaka ktorým zvýšili svoje výrobné kapacity a stali sa významnými výrobcami s celoslovenskou pôsobnosťou.

Váš sortiment v Kauflande

Máte záujem dodávať tovar do predajní Kaufland vo vašom regióne? Nadviažte s nami spoluprácu! Stačí vyplniť prihlasovací formulár a zaslať ho na e-mailovú adresu: regionalnysortiment@kaufland.sk