Menej je viac. A špeciálne to platí pri obaloch.

V rámci plastovej stratégie REset Plastic sme si stanovili cieľ znížiť vlastnú spotrebu plastov v obalových materiáloch do roku 2025 aspoň o 20 % a zabezpečiť, aby obaly našich vlastných značiek boli zo 100 % z recyklovateľných materiálov. Do roku 2025 budeme pri výrobe obalov našich vlastných značiek používať v priemere 25 % recyklátu.


Označovanie

Na rýchlu identifikáciu udržateľnosti:

Logo Kaufland „Balené zodpovedne“ na PET fľaši so slnečnicovým olejom K-Classic

Postupujeme podľa jasných kritérií: udržateľnosť musí prebiehať komplexne. Od obmedzovania plastového odpadu, cez dizajn produktov a recykláciu, až po inovácie a vzdelávanie. Iba tak sa vieme vyhnúť plastovému odpadu a napĺňať našu víziu o zmysluplnom uzatváraní cyklov. Naším logom „Balené zodpovedne“ označujeme optimalizované obaly, ako napríklad K-Classic slnečnicový olej v PET fľaši, ktoré obsahujú minimálne 30 % recyklovaného plastu. Vďaka tomu sú naše opatrenia na zníženie plastov viditeľné pri každom nákupe.

Recyklácia v praxi

Plasty sa snažíme postupne šetriť všade tam, kde plast nemusí byť nevyhnutnou súčasťou obalu z dôvodu ochrany výrobku pred vonkajšími vplyvmi alebo na zachovanie čerstvosti potravín. Rovnako dôležitá je pre nás aj recyklovateľnosť obalov. V tejto súvislosti si pravidelne vymieňame skúsenosti s odborníkmi a neustále vyvíjame inovatívne riešenia.

Pre zodpovedné balenie sú relevantné nasledovné kritériá:

  • Podiel recyklátu alebo recyklovenej zložky pri plaste minimálne 30 %
  • Recyklovateľnosť minimálne 80 %1
  • Úspora materiálu minimálne 20 %2
  • Alternatívne materiály3

 

Od rastliny Silfia k udržateľným obalom

Pod svojou značkou OutNature vyvíja divízia PreZero nové produkty z vlákien a papiera pre udržateľnejšie obalové riešenia v obchode a priemysle. Energetická rastlina Silfia sa doteraz využívala iba na výrobu bioplynu. Teraz sa jej vlákna používajú najmä na výrobu obalov s priamym kontaktom s potravinami. Za týmto účelom OutNature oddeľuje vlákna rastliny Silfia od ostatných rastlinných zložiek, čím vzniká nová, v Nemecku produkovaná surovina na výrobu papiera.

*Napríklad obal nášho K-Bio údeného lososa obsahuje 35 % vlákien rastliny Silfia. Viac na www.silphiepaper.com

Ako súčasť skupiny Schwarz sledujeme spoločný cieľ: svet, v ktorom sa vďaka uzavretým cyklom nebude plytvať žiadnymi zdrojmi. Za týmto účelom neustále kontrolujeme obaly našich vlastných značiek a skúmame použitie alternatívnych obalov, ako napríklad papier z rastliny Silfia.

Pečať rastliny Silfia na zelenom podklade
K-Bio údený losos v obale z rastliny Silfia
Rastlina Silfia

Týmto sa vyznačujú produkty z rastliny Silfia

Udržateľnosť:

Žlto kvitnúca energetická rastlina Silfia má veľa pozitívnych environmentálnych vlastností, ako napríklad priateľskosť k hmyzu, ochrana vôd, viazanie uhlíka, tvorba humusu. Prispieva tak k ochrane tunajších ekosystémov a zároveň vytvára biomasu pre energetický priemysel. Prostredníctvom ďalšieho spracovania šetrného k zdrojom sa získavajú vlákna rastliny Silfia ako obnoviteľná surovina na výrobu Silphie papiera.

Všestrannosť:

Rastlina Silfia sa vyznačuje všestranným použitím. Počas pestovania poskytuje potravu pre hmyz a chráni pôdu pred eróziou. Rastlinné vlákna sa vytriedia a slúžia ako alternatíva celulózy pri produkcii papiera. Papier z rastliny Silfia tvorí základ širokej škály baliacich možností. Zvyšné rastlinné zložky sa použijú na energetické účely - výrobu elektriny, plynu a tepla.

Zdrojová efektívnosť:

Výnosná rastlina Silfia rastie niekoľko rokov, nepožaduje takmer žiadne hnojivo a pri ďalšom spracovaní vlákien je potrebné len malé množstvo vody a energie. Navyše sa nepoužívajú žiadne chemikálie.

Ocenenie za inovatívnu surovinu

Spolu s „German Innovation Award 2022“ v kategórii „Materials & Surfaces“ (Materiály & Povrchy) a zlatou cenou „German Design Award 2022“ získala značka OutNature dve ocenenia, ktoré hodnotia a vyzdvihujú ekologický papier a obalový materiál.

Rozhodujú činy

Toto by vás mohlo tiež zaujímať

Plasty
Zodpovedný prístup k plastom

Naším cieľom je do roku 2025 znížiť spotrebu plastov o 20% a všetky obaly produktov vlastných značiek mať 100 % recyklovateľné.

Mikro-
plasty
Mikroplasty

Už dnes sa zriekame použitia mikroplastov a ďalších biologicky nerozložiteľných, čisto syntetických polymérov v receptúrach kozmetických výrobkov, pracích a čistiacich prostriedkov našich vlastných značiek za predpokladu, že je to technologicky možné a neprinesie to žiadne výrazné obmedzenia týkajúce sa účinkov a/alebo bezpečnosti výrobkov.

Ochrana klímy
Ochrana klímy

Nehovoríme len o ochrane podnebia, konáme a robíme všetko pre to, aby sme krok po kroku minimalizovali našu ekologickú stopu. Zistite viac o našich opatreniach a o tom, čo sme už dosiahli.