Projekt "Na veku záleží"

Pátrame po vašom veku

Každoročne bývame partnerom projektu spoločenskej zodpovednosti „Na veku záleží". Ten sa už dve desaťročia usiluje dosiahnuť ciele, ktoré sú v súlade s jeho názvom, a teda o zamedzenie predaja tabakových výrobkov neplnoletým osobám.

 
Prioritou projektu „Na veku záleží“ je snaha napomôcť čoraz lepšiemu dodržiavaniu zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v praxi. Je postavený na princípe vzdelávania predajcov a zameriava sa na tie časti zákona o ochrane nefajčiarov, ktoré sa dotýkajú predaja tabakových výrobkov neplnoletým. Ročne sa jeho prostredníctvom vyškolí viac ako 20 000 predajcov. Jednou z priorít všetkých zúčastnených subjektov je dodržiavanie etických princípov a snaha o zodpovedné podnikanie aj nad vymedzený legislatívny rámec. Dlhodobou výzvou projektu je dosiahnutie zmeny etického správania spoločnosti smerom k odmietnutiu tolerovania predaja tabakových výrobkov neplnoletých.