Staviame pre lepšiu budúcnosť našich detí

Nastavili sme novú latku zodpovednému prístupu. Drevo namiesto betónu - zelený Kaufland budúcej generácie.


Drevená konštrukcia

Vďaka komplexným mechanickým, tepelno-technickým a estetickým vlastnostiam je drevo strategickou surovinou udržateľnejšieho Kauflandu v Záhorskej Bystrici. Z tohto udržateľného stavebného materiálu je postavená nosná konštrukcia strechy, časť fasády zo strany vstupu a parkoviska, ako aj pultová strecha. A prečo práve drevo? Pretože vyniká skvelými technologickými parametrami, ako sú ľahká opracovateľnosť, schopnosť spájania či nízka spotreba energie pri výrobe stavebných dielcov. Takisto menej zaťažuje životné prostredie a z hľadiska životného cyklu budov zanecháva nižšiu uhlíkovú stopu v porovnaní s ostatnými materiálmi. Ďalšími výhodami dreva sú dobré tepelnoizolačné vlastnosti a nízka spotreba energie na vykurovanie.

Výhody drevenej konštrukcie v skratke

- nosná konštrukcia strechy, časť fasády zo strany vstupu a parkoviska a pultová strecha sú postavené z dreva
- tento udržateľný stavebný materiál vyniká komplexnými mechanickými, tepelno-technickými a estetickými vlastnosťami
- má skvelé technologické parametre, ako sú ľahká opracovateľnosť, schopnosť spájania či nízka spotreba energie pri výrobe stavebných dielcov
- ďalšími výhodami dreva sú dobré tepelnoizolačné vlastnosti a nízka spotreba energie na vykurovanie


Zelená fasáda

Vegetačná stena s rozlohou cca 200 m2 plní hneď niekoľko prospešných úloh. V prvom rade spestruje zeleň v danom území a prispieva k zachovaniu biodiverzity. Ďalším pozitívom vegetačnej steny je jej vlastnosť napomáhať k čistejšiemu vzduchu. Prítomné rastliny totiž zachytávajú nečistoty, prachové častice a zvyšujú vlhkosť vzduchu. Do tretice pôsobí zelená fasáda ako estetický a účinný protihlukový systém.

Zelená fasáda v skratke:

- vegetačná stena má rozlohu cca 200 m2
- spestruje zeleň v danom území a prispieva k zachovaniu biodiverzity
- má prirodzené čistiace vlastnosti tým, že zachytáva nečistoty, prachové častice a zvyšuje vlhkosť vzduchu
- pôsobí ako estetický a účinný protihlukový systém


Zelené strechy

K podpore zachovania biodiverzity a mikroklímy okolia prispievajú aj dve nižšie strechy Kauflandu. Vytvárajú ideálny domov pre rôzne rastliny a živočíchy. Zadržiavajú dažďovú vodu a spomaľujú jej odtok z územia. Takisto prispievajú k znižovaniu teploty vnútorného priestoru prevádzky. Zelené strechy pôsobia ako akustický tlmič a zároveň prečisťujú prostredie, tým že zachytávajú nečistoty a prach.

Výhody zelených striech v skratke

- zachovanie biodiverzity a mikroklímy okolia podporujú aj dve nižšie strechy Kauflandu
- vytvárajú ideálny domov pre rôzne rastliny a živočíchy
- zadržiavajú dažďovú vodu a spomaľujú jej odtok z územia
- znižujú teplotu vnútorného priestoru prevádzky
- pôsobia ako akustický tlmič a prečisťujú prostredie


Fotovoltika

Solárna energia sa na Zem dostáva žiarením slnka. K dispozícii je prakticky všade a bez nákladov. Keďže energetická efektivita a trvalá udržateľnosť hrajú pre nás stále významnejšiu úlohu, potenciál slnečného žiarenia využívame naplno. Na streche Kauflandu v Záhorskej Bystrici sú nainštalované fotovoltické zariadenia, ktoré premieňajú solárnu energiu na elektrickú. Nadimenzované sú tak, aby filiálka efektívne využívala vytváraný elektrický prúd zo slnka.

Fotovoltika v skratke

- v rámci energetickej efektivity a trvalej udržateľnosti využívame naplno potenciál slnečného žiarenia
- na streche sú nainštalované fotovoltické zariadenia, ktoré premieňajú solárnu energiu na elektrickú
- nadimenzované sú tak, aby filiálka efektívne využívala vytváraný elektrický prúd zo slnka


Nabíjačky na elektromobily

Bežným štandardom pri výstavbe nového Kauflandu je 1 nabíjačka na 2 elektromobily. Nakoľko sa však trh s elektrickými vozidlami rapídne rozširuje, je potrebný aj vyšší počet verejne dostupných nabíjacích miest. Pri Kauflande v Záhorskej Bystrici sú 3 nabíjačky na 6 elektromobilov. Týmto krokom presadzujeme opatrenia na ochranu životného prostredia a klímy: pomáhame znižovať emisie CO2, zlepšujeme kvalitu ovzdušia a redukujeme hluk v husto osídlených oblastiach.

Nabíjačky na elektromobily v skratke

- reakciou na rastúci trh s elektrickými vozidlami je vyšší počet verejne dostupných nabíjacích miest pred Kauflandom v Záhorskej Bystrici
- pre zákazníkov sú k dispozícii 3 nabíjačky na 6 elektromobilov
- podporou elektromobility presadzujeme opatrenia na ochranu životného prostredia a klímy
- pomáhame znižovať emisie CO2, zlepšujeme kvalitu ovzdušia a redukujeme hluk v husto osídlených oblastiach


Hmyzí hotel s lúkou

Hmyzí hotel je symbolom dôležitosti zachovávania biodiverzity. Preto má svoje miesto aj pri Kauflande v Záhorskej Bystrici, kde pomáha eliminovať problém miznúcej rozmanitosti živočíšnych druhov. Hotel vyniká pestrosťou a rôznorodosťou, aby prilákal čo najviac užitočného hmyzu. Verejné priestranstvo okolo Kauflandu spestruje lúka plná kvetov, ktoré sú bohaté na produkciu peľu.

Hmyzí hotel s lúkou v skratke

- hmyzí hotel vyniká pestrosťou a rôznorodosťou, aby prilákal čo najviac užitočného hmyzu
- je symbolom dôležitosti zachovávania biodiverzity
- pomáha eliminovať problém miznúcej rozmanitosti živočíšnych druhov
- okolitá lúka je plná kvetov, ktoré sú bohaté na produkciu peľu


Box na bicykle

Iba rozprávať o ochrane životného prostredia nestačí. My konáme! Vo všetkých oblastiach našej spoločnosti presadzujeme opatrenia na ochranu ekológie. Súčasne vytvárame pridané hodnoty pre tých, ktorí k ochrane životného prostredia pristupujú seriózne – napríklad tým, že na transport používajú namiesto auta bicykel. Ten si môžu pohodlne zaparkovať do boxu na bicykle rovno pri Kauflande v Záhorskej Bystrici.

Box na bicykle v skratke
- pridaná hodnota pre tých, ktorí k ochrane životného prostredia pristupujú seriózne a na transport používajú namiesto auta bicykel
- pohodlné parkovanie v boxe na bicykle priamo pri Kauflande


Nová technológia využitia odpadového tepla

Kaufland v Záhorskej Bystrici je vybavený špičkovými zariadeniami budúcnosti, ku ktorým patrí aj nová technológia využitia odpadového tepla. Koncept využíva odpadové teplo z komerčného chladiaceho systému a reverzibilné tepelné čerpadlo na vykurovanie a chladenie budovy. Modernými systémami je zabezpečená klimatizácia pre predajnú plochu, pre oblasť čerstvých potravín a mraziace boxy, ako aj pre koncesionárske priestory. Vonkajšia vzduchotechnika je vybavená rekuperáciou energie. Všetky napájacie a inštalačné zariadenia zaručujú dosiahnutie maximálnej energetickej hospodárnosti v celej prevádzke.

Nová technológia využitia odpadového tepla v skratke
- špičkové zariadenie využíva odpadové teplo z komerčného chladiaceho systému a reverzibilné tepelné čerpadlo na vykurovanie a chladenie budovy
- modernými systémami je zabezpečená klimatizácia pre predajnú plochu, pre oblasť čerstvých potravín a mraziace boxy, ako aj pre koncesionárske priestory
- vonkajšia vzduchotechnika je vybavená rekuperáciou energie
- dosiahnutá je maximálna energetická hospodárnosť v celej prevádzke


Certifikácia BREEAM

Kaufland v Záhorskej Bystrici je synonymom trvalej udržateľnosti v troch dôležitých oblastiach – environmentálnej, ekonomickej a sociálnej. A práve tieto tri oblasti sú rozhodujúce na získanie certifikácie BREEAM. Ide o najstarší a najrozšírenejší certifikačný systém na svete, ktorý poskytuje know-how v oblasti udržateľnosti budov. Súčasne definuje, čo je to udržateľná budova a garantuje, že budova splnila odborné hľadiská na to, aby bola nazývaná zelenou. Medzi kľúčové kritériá na získanie certifikácie patrí napríklad hospodárenie s vodou, energiami, odpadmi či materiálmi. Projekt Kaufland Záhorská Bystrica je naprojektovaný v súlade s požiadavkami certifikačného systému BREEAM Excellent.

Certifikácia BREEAM v skratke

- najstarší a najrozšírenejší certifikačný systém na svete, ktorý poskytuje know-how v oblasti udržateľnosti budov
- súčasne definuje, čo je to udržateľná budova a garantuje, že budova splnila odborné hľadiská na to, aby bola nazývaná zelenou
- medzi kľúčové kritériá na získanie certifikácie patrí napríklad hospodárenie s vodou, energiami, odpadmi či materiálmi
- „Projekt Kaufland Záhorská Bystrica je naprojektovaný v súlade s požiadavkami certifikačného systému BREEAM Excellent.“


Denné svetlo na predajnej ploche

Koncepcia Kauflandu v Záhorskej Bystrici počíta s čo najväčším využitím denného svetla. To totiž robí s predajnou plochou doslova zázraky! Vďaka dennému svetlu má úplne nový vzhľad – je väčšia aj živšia. Prepojenie interiéru s vonkajším prostredím pozitívne vplýva na psychologické dojmy a duševnú pohodu ľudí. Denné svetlo je benefit, z ktorého profitujú zamestnanci aj zákazníci.

Denné svetlo na predajnej ploche v skratke
- benefit, z ktorého profitujú zamestnanci aj zákazníci
- pozitívny vplyv na psychologické dojmy a duševnú pohodu ľudí
- úplne nový vzhľad predajnej plochy, ktorá je vďaka dennému svetlu väčšia aj živšia


Chodníky z recyklovanej dlažby

Na vydláždenie väčšiny chodníkov okolo Kauflandu je použitá plastová zámková dlažba, ktorá je vyrobená zo 100 % recyklovanej plastovej drviny z PVC izolácie káblov. Práve v zelenej infraštruktúre vykazuje táto dlažba neutrálnosť voči životnému prostrediu a neškodnosť pre pôdu a podzemné vody. Medzi ďalšie výhody recyklovanej dlažby patrí dlhá životnosť, ekonomická výhodnosť, vysoká poveternostná, mechanická a chemická odolnosť a farebná stálosť. Ekologické chodníky okolo Kauflandu v Záhorskej Bystrici sú prínosom nielen pre prírodu, ale aj pre komfort zákazníkov.

Chodníky z recyklovanej dlažby

- použitá je plastová zámková dlažba vyrobená zo 100 % recyklovanej plastovej drviny z PVC izolácie káblov
- vykazuje neutrálnosť voči životnému prostrediu a neškodnosť pre pôdu a podzemné vody
- má dlhú životnosť, ekonomickú výhodnosť, vysokú poveternostnú, mechanickú a chemickú odolnosť a farebnú stálosť
- ekologické chodníky okolo Kauflandu sú prínosom nielen pre prírodu, ale aj pre komfort zákazníkov


Vizualizácie novej Kaufland predajne v Záhoskej Bystrici

Vizualizácie novej Kaufland predajne v Záhorskej Bystrici
Vizualizácie novej Kaufland predajne v Záhorskej Bystrici

Vizualizácie novej Kaufland predajne v Záhorskej Bystrici
Vizualizácie novej Kaufland predajne v Záhorskej Bystrici