Kaufland už po druhýkrát prináša do miest priestor pre relax a pobyt na čerstvom vzduchu – K Park

Ľuďom dnes chýba pohyb, ktorý neoddeliteľne patrí k zdravému životnému štýlu. Možno aj preto, že je málo takých miest, ktoré by ich lákali tráviť voľný čas na čerstvom vzduchu s partiou priateľov. A tak vznikol K Park – miesto, pre relax a pobyt na čerstvom vzduchu. Víťazov prvých 7-mich K Parkov už poznáme ! Vybavovanie povolení a prípravné práce na ich realizáciu sú už v plnom prúde. Už od leta si budú môcť obyvatelia týchto miest a mestských častí užívať moderný športovo-oddychový areál.  

Nepremeškajte šancu registrovať svoje mesto/mestskú časť do druhého ročníka projektu K Park a zabojovať tak o nový športovo-oddychový areál pre svoje mesto. Registrácia miest a mestských častí je otvorená do 30. 6. 2022. Hlasovanie verejnosti bude prebiehať na stránke kauflandpark.sk od 25. 8. do 5. 10. 2022. Výherné mestá/mestské časti vyhlásime 6. 10. 2022.  


Info: Táto stránka slúži primárne predstaviteľom mesta a mestských častí, aby sa oboznámili so všetkými potrebnými informáciami a podmienkami projektu, a mohli si zvážiť, či sa do projektu registrujú.

Výsledky štúdie Svetovej zdravotníckej organizácie (2019) o fyzických aktivitách dospievajúcich  sú alarmujúce. Potvrdzujú, že mladí nemajú dostatok pohybu, čo nepriaznivo ovplyvňuje ich zdravie. Viac než 80% z nich nespĺňa odporúčanie aspoň jednej fyzickej aktivity denne. Autori štúdie tvrdia, že nedostatočná fyzická aktivita u dospievajúcich  ohrozuje ich zdravie nielen dnes, ale aj do budúcnosti.

Je známe, že  aktívny životný štýl počas dospievania  posilňuje celkovú imunitu, zdravý vývoj, rast kostí, spevnenie svalstva a samozrejme obmedzuje obezitu. Spoločné športové aktivity s priateľmi priaznivo ovplyvňujú aj psychiku mladých ľudí. Všetky tieto výhody, ktoré získame  počas dospievania, výrazne  ovplyvnia náš život v dospelosti.

K Park ponúka  možnosti na  zmysluplné využitie voľného času. Je tým správnym miestom, na stretnutia so svojimi priateľmi a spoločný čas strávený športom alebo inou aktivitou na čerstvom vzduchu.


Zoznámte sa! K Park – miesto, pre relax a pobyt na čerstvom vzduchu

Grafická vizualizácia K-parku
Grafická vizualizácia K-parku
Grafická vizualizácia K-parku
Grafická vizualizácia K-parku
Grafická vizualizácia K-parku
Plánované prvky pre K Park:  
  • Skate prvky
  • Streetball
  • Ping-pong
  • Workoutová konštrukcia
  • Lezecká stena
  • Oddychové sedenie
  • Stojan na bicykle
  • Odpadkové koše
  • Zeleň

Ako získať K Park pre vaše mesto/mestskú časť?

Prihláste sa od 16. 5. 2022 do 30. 6. 2022 do súťaže a získajte pre svoje mesto jeden z ďalších 7 K Parkov!

Do projektu športovo-oddychového areálu Kaufland Park sa môžu zapojiť všetky slovenské mestá, v ktorých sa nachádza predajňa Kaufland. Mestá, ktoré sa stali víťazmi v predchádzajúcom ročníku projektu, sa zapojiť už nemôžu. V prípade Bratislavy a Košíc sa do projektu môžu zapojiť mestské časti jednotlivo. Zoznam miest a mestských častí nájdete tu.

Zapojiť sa je jednoduché. Stačí poslať registračný formulár spolu so všetkými povinnými prílohami najneskôr do 30. 6. 2022 na e-mailovú adresu kauflandpark@kaufland.sk. Podmienky pre účasť v projekte nájdete tu.


Podklady pre mestá k registrácii


Časté otázky

Čo je cieľom projektu Kaufland Park?

Pohyb na čerstvom vzduchu a motivácia k zdravému životnému štýlu je veľmi dôležitá. Preto sme sa rozhodli dať mestám a mestským častiam možnosť zúčastniť sa projektu o nové športovo-oddychové areály Kaufland Park a dopriať tak svojim obyvateľom miesto pre relax a pobyt na čerstvom vzduchu.

Ktoré mestá/mestské časti sa môžu zapojiť do projektu „Kaufland Park“?

Do projektu športovo-oddychového areálu Kaufland Park sa môžu zapojiť všetky slovenské mestá, v ktorých sa ku dňu začatia registrácie, t.j. ku dňu 16. 5. 2022 nachádza predajňa Kaufland. Mestá, ktoré sa stali víťazmi v predchádzajúcom ročníku projektu (vyhlásenom v roku 2021), sa zapojiť už nemôžu. V prípade mesta Bratislavy a Košíc sa do projektu môžu zapojiť jednotlivé mestské časti, bez ohľadu na to, či sa v nich nachádza alebo nenachádza predajňa Kaufland. Mestské časti, ktoré sa stali víťazmi v predchádzajúcom ročníku (vyhlásenom v roku 2021), sa zapojiť už nemôžu.

Zoznam miest a mestských častí, ktoré sa môžu zapojiť do projektu realizácie športovo-oddychového areálu Kaufland Park je dostupný tu.

Odkedy dokedy prebieha registrácia miest/mestských častí?

Registrácia prebieha od 16. 5. do 30. 6. 2022.

Ako prebieha registrácia miest/mestských častí do projektu?

Na úspešnú registráciu a zapojenie sa do projektu je potrebné vyplniť registračný formulár spolu s prílohami, udeliť súhlas s podmienkami projektu a potvrdiť informáciu o ochrane osobných údajov a podpísaný naskenovaný formulár spolu s prílohami odoslať najneskôr do 30. 6. 2022 2021 emailom na adresu kauflandpark@kaufland.sk .

Kto môže zaregistrovať mesto/mestskú časť do projektu?

Registrovať mesto/mestskú časť do projektu môže iba osoba na to oprávnená, t.j. primátor/ka mesta /starosta/ka mestskej časti alebo osoba na základe jeho/jej poverenia (ďalej len „zástupca registrovaného“).

V akom termíne bude prebiehať hlasovanie verejnosti v projekte Kaufland Park?

Hlasovanie verejnosti bude prebiehať v termíne od 25. 8. do 5. 10. 2022.

Podľa čoho sa určí, ktoré mesto/mestská časť získa športovo-oddychový areál Kaufland Park od spoločnosti Kaufland?

Víťazné mestá/mestské časti budú určené na základe najvyššieho získaného prepočítaného počtu hlasov. V prípade rovnakého prepočítaného počtu hlasov rozhoduje o poradí skorší čas zaslaného posledného hlasu v prospech víťazného mesta/mestskej časti.

Aby sme zabezpečili spravodlivé podmienky a rovnosť šancí na výhru pre všetky mestá/mestské časti, budeme pri hlasovaní zohľadňovať aj počet obyvateľov v danom meste/mestskej časti. Počet obyvateľov bude stanovený na základe najaktuálnejších údajov Štatistického úradu SR k 10. 5 . 2022.

Môže v Bratislave a v Košiciach vyhrať aj viac mestských častí?

Áno, je to možné. Vzhľadom na skutočnosť, že v dvoch (2) najväčších mestách Slovenska medzi sebou súťažia v rámci jedného mesta len jeho mestské časti, je možné, že v rámci jedného mesta (Bratislava, Košice) zvíťazia viaceré mestské časti. Z tohto dôvodu môže byť športovo-oddychový areál Kaufland Park realizovaný v rámci jedného mesta viackrát. Mestské časti, ktoré sa však stali víťazmi v predchádzajúcom ročníku (vyhlásenom v roku 2021), sa zapojiť už nemôžu.

Ako bude prebiehať hlasovanie a ako ho môžem podporiť?

Hlasovanie verejnosti bude prebiehať v termíne od 25. 8. do 5. 10. 2022 na stránke www.kauflandpark.sk. Táto stránka bude aktívna pred začatím hlasovania. Návštevník, ktorý sa rozhodne zapojiť do hlasovania sa na stránke pri prvej návšteve zaregistruje. Pokiaľ má už na stránke vytvorený účet, tak sa doň musí prihlásiť. Na registráciu  použije mailovú adresu. Návštevník bude následne vyzvaný na zadanie telefónneho čísla, na ktoré bude zaslaná overovacia SMS s vygenerovaným kódom. Po zadaní správneho kódu sa dokončí registrácia. Po dokončení registrácie sa udelí hlas mestu/mestskej časti, ktorú si návštevník zvolil. Návštevník môže hlasovať za jeden deň iba jedenkrát.

V časti „Podklady pre mestá“ budú pripravené pre registrované mestá a mestské časti podklady, prostredníctvom ktorých môže každé mesto/mestská časť vyzvať verejnosť na hlasovanie.

Koľko miest/mestských častí môže vyhrať?

Zo všetkých miest a mestských častí zaradených do projektu o realizáciu športovo-oddychového areálu Kaufland Park môže zvíťaziť (7) sedem, v ktorých v roku 2023 vybudujeme originálny K Park.

Kedy budú zverejnené výsledky hlasovania?

Výsledky hlasovania budú zverejnené 6. 10. 2022 na webovej stránke www.kauflandpark.sk.

Ako sa dozvedia mestá/mestské časti o výhre?

Všetky výherné mestá/mestské časti budú následne kontaktované po vyhlásení výsledkov e-mailom alebo telefonicky. Bližšie podmienky realizácie športovo-oddychového areálu Kaufland Park budú dohodnuté zmluvne v písomnej forme so všetkými výhernými mestami/mestskými časťami.

Čo získajú výherné mestá/mestské časti?

Všetky výherné mestá/mestské časti získajú od spoločnosti Kaufland výhru v podobe športovo-oddychového areálu Kaufland Park, ktorý spoločnosť Kaufland zrealizuje na vlastné náklady.

Kontakt

Máte ďalšie otázky k projektu? Neváhajte a kontaktujte nás na e-mailovej adrese kauflandpark@kaufland.sk. Radi vám poradíme.