Zelený Kaufland

Zelený Kaufland je jedinečný projekt, vďaka ktorému spoločnosť Kaufland už tretí rok systematicky komunikuje so svojimi zákazníkmi a širokou verejnosťou na tému ochrany životného prostredia.

Aktuálne je do projektu zapojených už osemnásť prevádzok a Kaufland postupne rozširuje svoj unikátny koncept po celom Slovensku.

Rekuperácia

Energetická efektívnosť

Snažíme sa v čo najväčšej miere znížiť emisie CO2 a spotrebu energie. Investujeme do energeticky efektívnej techniky budov.

V roku 2013 sme otvorili prvú ekologickú predajňu, ktorá sa zaobíde bez klasického vykurovacieho kotla, či pripojenia na ústredné kúrenie. Vykuruje sa pomocou rekuperácie.

Odpadným produktom výroby chladu pre priemyselné chladenie je odpadné teplo, ktoré sa v minulosti prostredníctvom ventilátorov vonkajších strešných kondenzačných jednotiek rozptyľovalo do vonkajšieho priestoru. Súčasná technológia priemyselného chladenia má v sebe integrované výmenníky tepla a tepelné čerpadlo, ktoré premieňajú odpadné teplo na využiteľnú energiu, ktorá v plnom rozsahu kryje
potreby tepla na vykurovanie objektu v zime a potreby chladu na priestorové chladenie objektu v lete. Vykurovanie / chladenie objektu prebieha „aktiváciou podlahovej dosky“ – to znamená, že betónová podlahová doska sa stáva zdrojom tepla/chladu.

Za jeden rok na aktuálne 9 predajniach dokážeme usporiť:
na energiách a teple: 4 925 000 kWh/a
emisiách CO2: 732 t/a


Zelený chodník

Triedenie a recyklácia 

Vydajte sa u nás po Zelenom Kaufland chodníku s niekoľkými stanovišťami, ktoré sú rozmiestnené tak, aby korešpondovali s tovarom predávaným v danom oddelení.

Súčasťou predajne sú aj zberné nádoby na viaceré druhy recyklovateľného odpadu.

Stanovištia s enviromentálnou tematikou v Kauflande:

Triedený odpad

V Kauflande podporujeme triedený zber. Priamo v predajni máte možnosť odovzdať do určených nádob použitý papier, lepenku, plastové fólie, PET fľaše a hliníkové nápojové plechovky.

Zodpovedne so sklom

Nezálohované sklenené obaly, napríklad od zaváranín alebo vína, patria do zelených kontajnerov umiestnench v blízkosti vášho bydliska. Vratná fľaša, ktorú odovzdáte do fľaškomatu, sa použije opakovane v priemere 18 až 30-krát.  

Zodpovedne s papierom

Reklamné noviny Kaufland, ktoré vychádzajú každý týždeň a prinášajú vám vždy nové ponuky ako ušetriť, sú 100 % recyklovateľné.

Zodpovedne s elektorodpadom

V Kauflande zabezpečujeme spätný zber elektroodpadu. Ak nám napríklad pri kúpe nového mixéra odovzdáte váš starý mixér, zabezpečíme jeho recykláciu.

Zodpovedne s plastmi

Recykláciou PET fliaš je možné vyrobiť opäť nové fľaše na nápoje, ale aj vlákna na výrobu spacích vakov, či záchranných viest.

Zodpovedne s kovom

Každá recyklovaná plechovka má vplyv na životné prostredie. Recykláciou hliníka sa ušetrí až 95 % energie, ktorá je potrebná na jeho výrobu z primárnych surovín.

Zodpovedne s textilom

Kaufland je partnerom iniciatívy Healthy Seas – Zdravé moria, ktorá sa venuje čisteniu morí od zabudnutých rybárskych sietí a iných znečistení spôsobených človekom. Vytiahnuté siete sú následne použité na výrobu vysoko kvalitných produktov, napríklad ponožiek, ktoré kúpite v Kauflande.

Zodpovedne s energiou

Už v dvanástich obchodných domoch Kaufland na Slovensku sa vykurovanie a chladenie predajní realizuje z odpadového tepla pomocou technológie rekuperácie.

Zodpovedne a spolu

V Kauflande ponúkame rôzne druhy nákupných tašiek:

  • papierová taška vyrobená z FSC certifikovaného papiera
  • plastové tašky, ktoré sú 100 % rozložiteľné
  • textilná taška vhodná na opakované použitie

Zelený chodník

Triedenie a recyklácia 

Vydajte sa u nás po Zelenom Kaufland chodníku s niekoľkými stanovišťami, ktoré sú rozmiestnené tak, aby korešpondovali s tovarom predávaným v danom oddelení.

Súčasťou predajne sú aj zberné nádoby na viaceré druhy recyklovateľného odpadu.

Triedený zber

V Kauflande podporujeme triedený zber. Priamo v predajni máte možnosť odovzdať do určených nádob použitý papier, lepenku, plastové fólie, PET fľaše a hliníkové nápojové plechovky.

Zodpovedne so sklom

Nezálohované sklenené obaly, napríklad od zaváranín alebo vína, patria do zelených kontajnerov umiestnench v blízkosti vášho bydliska. Vratná fľaša, ktorú odovzdáte do fľaškomatu, sa použije opakovane v priemere 18 až 30-krát.

Zodpovedne s papierom

Reklamné noviny Kaufland, ktoré vychádzajú každý týždeň a prinášajú vám vždy nové ponuky ako ušetriť, sú 100 % recyklovateľné.

Zodpovedne s elektroodpadom

V Kauflande zabezpečujeme spätný zber elektroodpadu. Ak nám napríklad pri kúpe
nového mixéra odovzdáte váš starý mixér, zabezpečíme jeho recykláciu.

Zodpovedne s plastmi

Recykláciou PET fliaš je možné vyrobiť opäť nové fľaše na nápoje, ale aj vlákna na výrobu spacích vakov, či záchranných viest.

Zodpovedne s kovom

Každá recyklovaná plechovka má vplyv na životné prostredie. Recykláciou hliníka sa ušetrí až 95 % energie, ktorá je potrebná na jeho výrobu z primárnych surovín.

Zodpovedne s textilom

Kaufland je partnerom iniciatívy Healthy Seas – Zdravé moria, ktorá sa venuje čisteniu morí od zabudnutých rybárskych sietí a iných znečistení spôsobených človekom. Vytiahnuté siete sú následne použité na výrobu vysoko kvalitných produktov,
napríklad ponožiek, ktoré kúpite v Kauflande.

Zodpovedne s energiou

Už v dvanástich obchodných domoch Kaufland na Slovensku sa vykurovanie a chladenie predajní realizuje z odpadového tepla pomocou technológie rekuperácie.

Zodpovedne a spolu

V Kauflande ponúkame rôzne druhy nákupných tašiek:

  • papierová taška vyrobená z FSC certifikovaného papiera
  • plastové tašky, ktoré sú 100 % rozložiteľné
  • textilná taška vhodná na opakované použitie

 


Zelené zberné dni 

Zber odpadu 

Zákazníci, zamestnanci a široká verejnosť sa môžu vo zvýšenej miere priamo zapojiť do separovaného zberu
odpadu počas zberných dní, ktoré bývajú realizované pred obchodným domom.

Zberné dni sú  zamerané na viaceré komodity, napríklad batérie, elektroodpad, textil, obuv a plechovky.

Zaškolený personál v rámci dobrovoľníckych aktivít spojených s týmto projektom informuje počas zberných dní spotrebiteľov nielen o možnosti spätného odberu (batérie, zálohované obaly, elektroodpad), ale upriamovuje ich pozornosť aj na možnosť triedenia odpadu, ktorý vzniká priamo pri nákupe (kartóny, fólie, papier, PET),
taktiež na zodpovedné triedenie a odovzdávanie odpadu v okolí ich bydliska, prípadne na odvoz odpadu, ktorý majú možnosť odviezť mestský zberný dvor.


Dobrovoľnícke aktivity

Eko Zajko a Eko Mikuláš

S cieľom vytvoriť ešte väčšiu súčinnosť a participáciu zamestnancov Kauflandu,
sme realizovali dobrovoľnícku aktivitu zameranú na spoluprácu s komunitou v meste.
Dobrovoľníci navštívili deti z materských a maskotmi aktivít boli Eko Zajko a Eko Mikuláš.

Eko Zajko

Dobrovoľníci navštívili približne 230 detí zo štyroch materských škôlok v Novom Meste nad Váhom. Maskotom tejto aktivity bol Eko Zajko a jej hlavným posolstvom bolo prostredníctvom rôznych hier naučiť deti, ako je potrebné všetko vyčistiť, poupratovať, potriediť pred príchodom jari. Eko Zajko deťom priniesol aj odmenu a zároveň ich učil, aby obaly z odmien neodhadzovali okolo seba, ale aby ich dali do nádob určených na odpad a triedili ich podľa druhov. Eko Zajko deťom vysvetľoval, na čo slúžia jednotlivé farebné zberné nádoby, a spolu s ďalšími dobrovoľníkmi kládol deťom otázky, aký odpad patrí do toho ktorého vreca.

Eko Mikuláš

Približne 370 detí zo štyroch materských škôlok v Novom Meste nad Váhom navštívili dobrovoľníci, aby ich pri príležitosti Mikuláša nielen obdarovali sladkosťami, ale aj naučili, ako potom so zvyšnými obalmi nakladať. Eko Mikuláša sprevádzali v jeho družine anjeli, čert a zelení škriatkovia. Eko Mikuláš deťom priniesol tradičnú odmenu, ale zároveň ich hravou formou učil, aby darčeky, ktoré dostali a boli zabalené v rôznych obaloch, neodhadzovali okolo seba, ale aby ich dali do nádob určených na odpad a triedili ho podľa druhov. Mikuláš deťom vysvetľoval na čo slúžia jednotlivé farebné zberné nádoby, čert odpadky pomiešal a škôlkari s pomocou zelených škriatkov následne odpad triedili do farebných vriec. Škôlkari sa mikulášskej nádielke veľmi potešili a mnohí už o triedení odpadov čo-to vedeli.