Naše aktivity v prospech rozmanitosti druhov

Ako predajca potravín považujeme za svoju povinnosť prevziať zodpovednosť za ochranu životného prostredia a zabezpečenie trvalo udržateľného využívania biologickej rozmanitosti.

Toto je rozmanitosť druhov

Rozmanitosť druhov v skratke

Ekologická rozmanitosť, známa tiež ako biodiverzita alebo rozmanitosť druhov, je základom akéhokoľvek života na Zemi. Sieť tejto kultúrnej prírodnej scenérie vytvára z krajiny jedinečný priestor pre jednotlivé živočíšne a rastlinné druhy a nakoniec aj pre ľudí. Rozlišujeme tri oblasti biodiverzity, ktoré sú medzi sebou úzko prepojené: rozmanitosť ekosystémov, rozmanitosť druhov a genetická rozmanitosť (génová variabilita v rámci populácie alebo celého druhu).

Lúka s riekou

Rozmanitosť ekosystémov

Pojmom ekosystém sa označuje interakcia všetkých rastlín, zvierat a mikroorganizmov v životnom priestore. Akonáhle dôjde k zlyhaniu alebo modifikácii jedného článku, naruší sa rovnováha celého ekosystému a zmení sa. Z tohto dôvodu je rozmanitosť druhov v ekosystéme, ako sú lesy alebo potoky, veľmi dôležitá.

Včela na kvete

Rozmanitosť druhov

Pod rozmanitosťou druhov sa rozumie počet druhov zvierat a rastlín v rámci jedného životného priestoru alebo geografickej oblasti. Na celom svete existuje približne 9 miliónov rozličných druhov zvierat a rastlín.

Pestrá kvetinová lúka

Genetická rozmanitosť v rámci druhov

Genetická rozmanitosť v rámci rovnakého druhu vzniká prostredníctvom rôznych variant génov. Stáva sa teda, že hoci majú živočíchy v rámci jedného druhu identický znak, u každého sa vyvinie inak. Ako príklad možno uviesť farbu kvetu či vzor motýľa.

Miliónom druhov hrozí vyhynutie

Rozmanitosť druhov dramaticky klesá na celom svete. Za tento stav je zodpovedný človek, ktorý zasahovaním do prirodzených životných priestorov túto situáciu zhoršuje. Hlavnými dôvodmi sú znečistenie životného prostredia, intenzívne lesníctvo, poľnohospodárstvo či nekontrolovaný rybolov.

Táto strata biologickej rozmanitosti predstavuje existenčnú hrozbu nielen pre živočíšne a rastlinné druhy, ale aj pre nás ľudí. Ak neumožníme prírode, aby naplno rozvinula svoj potenciál, odnesie si celý systém fatálne následky. Hmyz významným spôsobom prispieva k opeľovaniu rastlín, ktoré zase zabezpečujú produkciu kyslíka a reguláciu našej klímy. Aj z tohto dôvodu je nevyhnutná intenzívna ochrana a trvalo udržateľné využívanie nášho prírodného kapitálu. Je to jediný spôsob, ako zabezpečiť ľudské potreby z dlhodobého hľadiska.


Zaobchádzanie s palmovým olejom

Palmový olej: vplyv jeho pestovania na biodverzitu

Opica v dažďovom pralese

Nikde na svete nie je biodiverzita väčšia ako v dažďovom pralese. Napríklad na jednom jedinom strome tu môže žiť až 1100 druhov chrobákov. Dažďové pralesy nie sú však domovom len pre hmyz, ale aj pre vtáctvo, ryby a cicavce,. Mnohým z nich hrozí vyhynutie, najmä orangutanom. Z dôvodu rastúceho rozširovania plantáží palmového oleja musia často obrovské oblasti dažďového pralesa ustúpiť, a tým sa zmenšuje aj prostredie orangutanov.

 

Prečo predstavuje palmový olej takú veľkú hrozbu pre obyvateľov dažďových pralesov?

Palmový olej je obsiahnutý v mnohých výrobkoch každodennej potreby – napríklad v margaríne, čokoláde, hotových jedlách, či v kozmetike. Palma olejná je produktívnejšia ako iné rastliny obsahujúce olej, ako repka alebo sója a patrí medzi najlacnejšie rastlinné oleje na svetovom trhu. Na pokrytie neustále rastúceho dopytu po tomto olejovom druhu pestovanie  paliem olejných neustále rastie, najmä v Indonézii a Malajzii. Palmám olejným sa najlepšie darí v tropickej klíme a síce presne tam, kde sa nachádza dažďový prales. Na vytvorenie nových plantáží sa klčujú nepredstaviteľne obrovské plochy dažďového pralesa (cca 42 futbalových ihrísk za minútu) – veľakrát, žiaľ, nezákonne.

Ako môžeme  prispieť k zachovaniu životného priestoru pre obyvateľov dažďových pralesov?

Masívne hynutie druhov ukazuje, že je najvyšší čas konať. Ale ako? Kompletne sa zriecť produktov s palmovým olejom nie je akceptovateľné riešenie. Nahradiť palmový olej alternatívnymi rastlinnými olejmi by znamenalo ešte väčšie rozširovanie pestovateľských plôch a okradlo by veľa malých poľnohospodárov v rozvojových krajinách o ich živobytie. V dôsledku toho by sa problémy posunuli alebo dokonca zhoršili.

 

Naše riešenie: zameriavame sa na zodpovedné používanie palmového oleja.

Ako člen organizácie Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), ktorá stanovila globálne štandardy na pestovanie palmového oleja, podporujeme malých farmárov a ochranu životného prostredia priamo na mieste. Napríklad v našich vlastných značkách znižujeme podiel palmového oleja úpravou receptov. Pri výrobkoch, ktoré obsahujú palmový olej, prechádzame na používanie certifikovaného palmového oleja zo zodpovedného pestovania olejovej palmy.

 

2. miesto v rámci WWF Palmoil-Checks 2019

Dôkazom nášho konania sú aj výsledky kontroly palmového oleja WWF-Palmöl-Checks 2019. Hodnotilo sa, ako vážne spoločnosti berú svoj záväzok nakupovať a používať certifikovaný palmový olej v sektore privátnych značiek. Vďaka 19,3 z 22 maximálneho počtu bodov dosiahol Kaufland v porovnaní s ostatnými 173 spoločnosťami veľmi dobré výsledky a obsadil tým druhé miesto.


Rozhodujú činy

Toto by vás mohlo tiež zaujímať

Plasty
Zodpovedný prístup k plastom

Naším cieľom je do roku 2025 znížiť spotrebu plastov o 20% a všetky obaly produktov vlastných značiek mať 100 % recyklovateľné.

GOTS
GOTS

Trvalá udržateľnosť môže byť tiež atraktívna: ponúkame textil z ekologickej bavlny, ktorý je označený pečaťou GOTS (Global Organic Textile Standard). Vyrába sa bez škodlivých látok a v súlade s prísnymi limitnými hodnotami. Šetrný k životnému prostrediu a sociálny. Rozdiel, ktorý môžete cítiť.

Ľudské práva
Ľudské práva

Spoločne s našimi spolupracovníkmi, zákazníkmi, obchodnými partnermi a záujmovými skupinami pracujeme deň čo deň na podporovaní ľudských práv. Angažujeme sa predovšetkým za férové obchodné praktiky, dobré pracovné a životné podmienky.