Naše aktivity v prospech rozmanitosti druhov

Ako predajca potravín považujeme za svoju povinnosť prevziať zodpovednosť za ochranu životného prostredia a zabezpečenie trvalo udržateľného využívania biologickej rozmanitosti.

Toto je rozmanitosť druhov

Rozmanitosť druhov v skratke

Ekologická rozmanitosť, známa tiež ako biodiverzita alebo rozmanitosť druhov, je základom akéhokoľvek života na Zemi. Sieť tejto kultúrnej prírodnej scenérie vytvára z krajiny jedinečný priestor pre jednotlivé živočíšne a rastlinné druhy a nakoniec aj pre ľudí. Rozlišujeme tri oblasti biodiverzity, ktoré sú medzi sebou úzko prepojené: rozmanitosť ekosystémov, rozmanitosť druhov a genetická rozmanitosť (génová variabilita v rámci populácie alebo celého druhu).

Lúka s riekou

Rozmanitosť ekosystémov

Pojmom ekosystém sa označuje interakcia všetkých rastlín, zvierat a mikroorganizmov v životnom priestore. Akonáhle dôjde k zlyhaniu alebo modifikácii jedného článku, naruší sa rovnováha celého ekosystému a zmení sa. Z tohto dôvodu je rozmanitosť druhov v ekosystéme, ako sú lesy alebo potoky, veľmi dôležitá.

Včela na kvete

Rozmanitosť druhov

Pod rozmanitosťou druhov sa rozumie počet druhov zvierat a rastlín v rámci jedného životného priestoru alebo geografickej oblasti. Na celom svete existuje približne 9 miliónov rozličných druhov zvierat a rastlín.

Pestrá kvetinová lúka

Genetická rozmanitosť v rámci druhov

Genetická rozmanitosť v rámci rovnakého druhu vzniká prostredníctvom rôznych variant génov. Stáva sa teda, že hoci majú živočíchy v rámci jedného druhu identický znak, u každého sa vyvinie inak. Ako príklad možno uviesť farbu kvetu či vzor motýľa.

Miliónom druhov hrozí vyhynutie

Rozmanitosť druhov dramaticky klesá na celom svete. Za tento stav je zodpovedný človek, ktorý zasahovaním do prirodzených životných priestorov túto situáciu zhoršuje. Hlavnými dôvodmi sú znečistenie životného prostredia, intenzívne lesníctvo, poľnohospodárstvo či nekontrolovaný rybolov.

Táto strata biologickej rozmanitosti predstavuje existenčnú hrozbu nielen pre živočíšne a rastlinné druhy, ale aj pre nás ľudí. Ak neumožníme prírode, aby naplno rozvinula svoj potenciál, bude to mať pre celý systém fatálne následky. Hmyz významným spôsobom prispieva k opeľovaniu rastlín, ktoré zase zabezpečujú produkciu kyslíka a reguláciu našej klímy. Aj z tohto dôvodu je nevyhnutná intenzívna ochrana a trvalo udržateľné využívanie nášho prírodného kapitálu. Je to jediný spôsob, ako zabezpečiť ľudské potreby z dlhodobého hľadiska.

Jedno z riešení na podporu biologickej rozmanitosti

Hmyzí hotel

Hmyzí hotel pri predajni Kaufland

Podľa odborníkov diverzita hmyzu v strednej Európe dlhodobo klesá. Hmyz je pritom najrozmanitejším druhom organizmu. Na svete existuje vyše 900-tisíc druhov a až 41 % z nich dnes hrozí vyhynutie. Úloha hmyzu v prírode je nenahraditeľná a v systéme jej fungovania má každý jeden druh svoje nezastupiteľné miesto.

Hmyzí hotel je jedným z krokov k podpore biodiverzity predovšetkým v mestách, ktoré dlhodobo bojujú s problémom miznúcej rozmanitosti živočíšnych druhov. Čím je rôznorodejší a pestrejší, tým viac druhov hmyzu v ňom nájde svoj úkryt. Počas zimy je hmyzí hotel miestom hibernácie hmyzích druhov, naopak v lete sa prebúdza k životu a stáva sa pre prírodu funkčným a prospešným nástrojom jej revitalizácie. Domov v ňom nájdu napríklad včely samotárky, motýle, pestrice, lienky a mnoho ďalších.
Investovaním do vytvorenia vhodného prostredia pre hmyz v mestách investujeme do vlastnej budúcnosti a blahobytu. Keďže je dôležitou súčasťou potravinového reťazca iných živočíchov, jeho podporou efektívne prispievame aj k zachovaniu ostatných živočíšnych druhov a biologickej rovnováhy.
Týmto projektom sme okrem biodiverzity podporili aj dielňu registrovaného sociálneho podniku, Agro - drevinový ekosystém BBSK, s.r.o., ktorý zamestnáva znevýhodnené a zraniteľné osoby v Banskobystrickom samosprávnom kraji.

Hmyzie hotely nájdete pri 10 našich predajniach a pri centrálnom sklade v Ilave a v jeho okolí. Popri nich sme vysadili pásy lúčnych kvetov, ktoré sú bohaté na produkciu peľu. Vzniká tak ideálne prostredie pre susedné hmyzoopelivé druhy.


Správy o transparentnosti Ovocie, Zelenina, Kvety a rastliny

Odkiaľ pochádza naše ovocie, zelenina a rastliny? Za akých podmienok sa pestujú a sadia?

Udržateľnosť pri pestovaní ovocia a zeleniny, ako aj kvetov a rastlín je pre nás dôležitá. Ich „prirodzenosť“ kontrolujeme v celom dodávateľskom reťazci - od vypestovania, cez prepravu až po príchod do našich predajní.

Prípravky na ochranu rastlín môžu ohroziť zdravie ľudí, biodiverzitu a neopraviteľne poškodiť ekosystémy. Chemicko-syntetické účinné látky síce zaháňajú nežiadúce choroby rastlín, zároveň však poškodzujú iné druhy. Dôsledkom je krajina, z ktorej sa čoraz viac vytráca rozmanitosť. Preto sa už od roku 2006 spolu s dodávateľmi zasadzujeme za integrované poľnohospodárstvo a obmedzovanie používania pesticídov pri pestovaní ovocia a zeleniny, a to prostredníctvom vlastných projektov.

Pokiaľ ide o pesticídy, máme tri všeobecné ciele:
•    Ochrana našich zákazníkov a ich zdravia
•    Ochrana ľudí vo výrobe a v dodávateľskom reťazci
•    Ochrana prírody a životného prostredia v pestovateľských oblastiach

Za účelom dosiahnutia týchto cieľov sme vyvinuli systematický prístup: Kaufland manažment pesticídov. Výrazne obmedzujeme používanie pesticídov a presadzujeme, aby ich pestovatelia používali iba v prípade, že neexistujú agronomicky vhodné alternatívy. Pri nezávislých kontrolách pravidelne preverujeme dodržiavanie stanovených štandardov.

Našim cieľom je, aby sme od marca 2023 odoberali celý sortiment rastlín a kvetov výhradne z udržateľného a certifikovaného pestovania.

Správa o transparentnosti Kvety a rastliny

Správa o transparentnosti Kvety a rastliny

Správa o transparentnosti Ovocie a zelenina

Správa o transparentnosti Ovocie a zelenina

Zaobchádzanie s palmovým olejom

Palmový olej: vplyv jeho pestovania na biodverzitu

Opica v dažďovom pralese

Nikde na svete nie je biodiverzita väčšia ako v dažďovom pralese. Napríklad na jednom jedinom strome tu môže žiť až 1100 druhov chrobákov. Dažďové pralesy nie sú však domovom len pre hmyz, ale aj pre vtáctvo, ryby a cicavce. Mnohým z nich hrozí vyhynutie, najmä orangutanom. Z dôvodu rastúceho rozširovania plantáží palmového oleja musia často obrovské oblasti dažďového pralesa ustúpiť, a tým sa zmenšuje aj prostredie orangutanov.

 

Prečo predstavuje palmový olej takú veľkú hrozbu pre obyvateľov dažďových pralesov?

Palmový olej je obsiahnutý v mnohých výrobkoch každodennej potreby – napríklad v margaríne, čokoláde, hotových jedlách, či v kozmetike. Palma olejná je produktívnejšia ako iné rastliny obsahujúce olej, ako repka alebo sója a patrí medzi najlacnejšie rastlinné oleje na svetovom trhu. Na pokrytie neustále rastúceho dopytu po tomto olejovom druhu pestovanie  paliem olejných neustále rastie, najmä v Indonézii a Malajzii. Palmám olejným sa najlepšie darí v tropickej klíme a síce presne tam, kde sa nachádza dažďový prales. Na vytvorenie nových plantáží sa klčujú nepredstaviteľne obrovské plochy dažďového pralesa (cca 42 futbalových ihrísk za minútu) – veľakrát, žiaľ, nezákonne.

Ako môžeme  prispieť k zachovaniu životného priestoru pre obyvateľov dažďových pralesov?

Masívne hynutie druhov ukazuje, že je najvyšší čas konať. Ale ako? Kompletne sa zriecť produktov s palmovým olejom nie je akceptovateľné riešenie. Nahradiť palmový olej alternatívnymi rastlinnými olejmi by znamenalo ešte väčšie rozširovanie pestovateľských plôch a okradlo by veľa malých poľnohospodárov v rozvojových krajinách o ich živobytie. V dôsledku toho by sa problémy posunuli alebo dokonca zhoršili.

 

Naše riešenie: zameriavame sa na zodpovedné používanie palmového oleja.

Ako člen organizácie Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), ktorá stanovila globálne štandardy na pestovanie palmového oleja, podporujeme malých farmárov a ochranu životného prostredia priamo na mieste. Napríklad v našich vlastných značkách znižujeme podiel palmového oleja úpravou receptúr. Pri výrobkoch, ktoré obsahujú palmový olej, prechádzame na používanie certifikovaného palmového oleja zo zodpovedného pestovania olejovej palmy.

 

2. miesto v rámci WWF Palmoil-Checks 2019

Dôkazom nášho konania sú aj výsledky kontroly palmového oleja WWF-Palmöl-Checks 2019. Hodnotilo sa, ako vážne spoločnosti berú svoj záväzok nakupovať a používať certifikovaný palmový olej v sektore privátnych značiek. Vďaka 19,3 z 22 maximálneho počtu bodov dosiahol Kaufland v porovnaní s ostatnými 173 spoločnosťami veľmi dobré výsledky a obsadil tým druhé miesto.


Rozhodujú činy

Toto by vás mohlo tiež zaujímať

Plasty
Zodpovedný prístup k plastom

Naším cieľom je do roku 2025 znížiť spotrebu plastov o 20% a všetky obaly produktov vlastných značiek mať 100 % recyklovateľné.

GOTS
GOTS

Trvalá udržateľnosť môže byť tiež atraktívna: ponúkame textil z ekologickej bavlny, ktorý je označený pečaťou GOTS (Global Organic Textile Standard). Vyrába sa bez škodlivých látok a v súlade s prísnymi limitnými hodnotami. Šetrný k životnému prostrediu a sociálny. Rozdiel, ktorý môžete cítiť.

Ľudské práva
Ľudské práva

Spoločne s našimi spolupracovníkmi, zákazníkmi, obchodnými partnermi a záujmovými skupinami pracujeme deň čo deň na podporovaní ľudských práv. Angažujeme sa predovšetkým za férové obchodné praktiky, dobré pracovné a životné podmienky.