Ochrana životného prostredia

Ochrana klímy a životného prostredia

ochrana-klimy-a-zivotneho-prostredia

Len rozprávať o ochrane životného prostredia a klímy nám nestačí - my konáme! Preto ochranu životného prostredia aktívne zahŕňame medzi naše podnikateľské aktivity. Tieto siahajú od zodpovedného plánovania novostavieb, používanie energeticky nenáročnej techniky cez šetrné logistické procesy až po znižovanie produkcie odpadov.

Rekuperácia 

Energeticky nenáročná technológia

rekuperacia-energeticky-nenarocna-technologia

U nás hreje chlad
Našim prvoradým ekologickým cieľom je podstatné zníženie emisií CO2 a spotreby energie. Naše nové obchodné domy sú príkladom energeticky efektívneho správania. Zaobídu sa totiž aj bez klasického vykurovacieho kotla či pripojenia na ústredné kúrenie a vykurovanie sa v nich realizuje pomocou tzv. rekuperácie. Táto technológia nám umožňuje šetriť prírodné zdroje: Namiesto palív, ako je vykurovací olej, plyn alebo drevo sú naše prevádzky takmer výlučne vykurované odpadovým teplom z chladiacich regálov.


Inovatívne technológie v praktickom teste
V rámci ochrany životného prostredia už niekoľko rokov skúmame rôzne hľadiská pôsobenia technológie inštalovanej v našich budovách na životné prostredie. Vďaka tomu sme našli množstvo potenciálnych úspor energie, ktoré môžeme využiť rekuperáciou. Skôr, ako bude technológia zavedená vo väčšine obchodných domov, musí sa najprv osvedčiť v praxi. V priebehu mnohých praktických testov bola technológia rekuperácie a súhra jednotlivých komponentov ďalej optimalizovaná. Zdokonalená technológia je vhodná tak pre predajne v centrách miest, ako aj na ich periférii a je použiteľná aj vo viacpodlažných ako aj prízemných obchodoch.

Rekuperácia v zime

Vďaka rekuperácii sa doposiaľ nevyužívané odpadové teplo stáva v zime užitočným. Dokáže pokryť 80 percent potrebného množstva tepla. Odpadové teplo sa privádza priemyselným podlahovým vykurovaním, ktoré je uložené pod celou predajnou plochou. Terén a základové dosky slúžia ako zásobník tepla a môžu byť optimálne využité pri nízkych prívodných teplotách od 38 do 40 stupňov Celzia.

Využitie nahromadeného tepla 

Ďalšími spotrebičmi sú vzduchotechnické zariadenie, vzduchové clony pri vstupoch, ako aj vykurovacie telesá v kancelárskych a sociálnych priestoroch. Kancelárske a sociálne priestory sú okrem toho ešte vybavené klasickým podlahovým vykurovaním, porovnateľným s podlahovým vykurovaním v obytných domoch. Zvyšná spotreba tepla je v rámci rekuperácie pokrytá tepelným čerpadlom systému voda-vzduch.

Rekuperácia v lete

Počas letnej prevádzky vyrábajú dodatočne nainštalované kompresory dostatok chladu na zásobovanie vzduchotechnického zariadenia a priemyselného podlahového vykurovania a významne tak zlepšujú teplotu vnútorného prostredia. Napriek tomu sa naďalej využíva odpadové teplo – napríklad pre priemyselné podlahové vykurovanie oddelenia s čerstvými výrobkami. Toto oddelenie je celoročne zásobované teplom, inak by bolo aj v horúcom letnom období pre našich zákazníkov nepríjemne chladné.

Ekologické počítadlo

Pri rekuperácii je výpočet rentability nákladov posudzovaný z viacerých hľadísk. Pomocou rekuperácie neznižujeme len naše náklady na energiu, ale súčasne aj emisie CO2. To je dôležitý prvok na zlepšenie našej ekologickej stopy. Nasledujúce ekologické počítadlo podáva aktuálny prehľad o enviromentálnom a klimatickom úžitku nášho opatrenia.
Ekologické počítadlo – stav k 13.9.2018. V 201 nových obchodných domoch v 7 krajinách boli vďaka rekuperácii zaznamenané tieto výsledky:


Textílie

Ekologické štandardy

Zaviazali sme sa znížiť množstvo chemikálií škodlivých životnému prostrediu pri výrobe odevov, bytového textilu a obuvi a zároveň zvyšovať kvalitu a bezpečnosť našich výrobkov.

Detox záväzok
Naším cieľom je do roku 2020 prestať používať chemikálie škodiace životnému prostrediu pri výrobe oblečenia, domáceho textilu, vlastných značiek a Kauflandom dovážaného tovaru. Produktové špecifikácie týchto výrobkov budú upravené zodpovedajúcim spôsobom. Naši zamestnanci z oddelenia nákupu a dodávatelia budú preškolení. Takto by sme chceli spolu s našimi dodávateľmi zmierniť znečistenie vody, a tým znížiť zaťaženie prírody.

Aby sme tento cieľ dosiahli, pripojili sme sa ku kampani Detox spoločnosti Greenpeace. Náš dobrovoľný záväzok pod názvom Detox Commitment dokumentuje uzatvorené dohody a ich realizáciu. O jednotlivých krokoch budeme pravidelne informovať.

Detox Commitment (pdf, v anglickom jazyku)
Kaufland Manufacturing Restricted Substances List (pdf, v anglickom jazyku)


Ďalšie informácie ku kampani nájdete tu:
www.greenpeace.org/slovakia/sk

Detox report
V našom Detox-Reporte si môžete prečítať, v ktorých oblastiach sme činní, ako chceme dosiahnuť ciele, ku ktorým sme sa zaviazali v Detox záväzku a tiež to, aké pokroky sme už zaznamenali v prvom roku realizácie.

DETOX-Report 2018 (pdf, v anglickom jazyku)
DETOX-Report 2018 (pdf, v nemeckom jazyku)
DETOX-Report 2017 (pdf, v anglickom jazyku)
DETOX-Report 2016 (pdf, v anglickom jazyku)

Ekologické vratné obaly

Našim zákazníkom ponúkame širokú ponuku nápojov vo vratných sklenených fľašiach. Tiež pre transport ovocia, zeleniny, mäsa používame ekologické vratné systémy a tým znižujeme množstvo odpadu.


Budovy a zariadenia 

Moderné a ekologicky úsporné

Ochrana klímy vďaka energeticky nenáročným technológiám

Na všetkých našich predajniach a logistických centrách používame moderné a energeticky nenáročné technológie. Napríklad v prípade vzduchotechniky, používame technológie, vďaka ktorým nedochádza k zbytočným únikom tepla. Prostredníctvom senzorov kontrolujúcich kvalitu vzduch sa dá táto technika jednoducho podľa potreby regulovať.

Pri chladení budov sa tiež snažíme o čo najmenší negatívny dopad na životné prostredie. Používame prostriedky, ktoré neprispievajú k úbytku ozónu a nepodporujú skleníkový efekt. V oblasti logistiky sme v maraziacích boxoch a chladiaich skladoch nasadili prirodzenú chladiacu látku amoniak (NH3). Na nových predajniach používame pre oddelenie mrazených produktov výlučne ekologické chladivo.

LED osvetlenie

Na našich predajniach nasadzujeme inovatívny LED svetelný systém. Predajná plocha všetkých novootvorených a zmodernizovaných predajní je vybavené výlučne LED osvetlením. Postupne tiež prestavujeme aj parkovacie plochy a vedľajšie priestory.

Ochranné krytie chladiacich jednotiek

Aby sme zabránili zbytočným stratám chladeného vzduchu v našich chladiacich boxoch sú sklené plochy dvier štandardne vybavené špeciálnym ochranným krytím.


Cenné suroviny a recyklácia

Noviny a kancelársky materiál z recyklovateľného papiera

Naše reklamné noviny Kaufland, ktoré vychádzajú týždenne, sú 100 percentne recyklovateľné a aj sa tlačia na papier s prímesou recyklovanej papierovej masy.

Kancelársky materiál, ktorý používame v obchodných domoch Kaufland a v administratíve je ohľaduplný k životnému prostrediu a po použití ho dodávame na recykláciu.


Ekologistika

Skladacia paleta

V roku 2020 sme v logistickom centre Kauflandu zdokonalili produkt, ktorý mení svet logistiky. Vyvinuli sme skladaciu paletu.

S viac ako 10-ročnou životnosťou je výrazne ekologickejšia ako europaleta. Umožňuje prácu v optimálnej ergonomickej polohe.
Vďaka stabilným bočným stenám ročne ušetríme až 60 ton fólie.
Používaním skladacej palety vieme využiť nakladací priestor ešte efektívnejšie, čím znižujeme prepravné náklady a šetríme emisie CO2.

Prvá paleta, ktorá si vystačí s malým množstvom fólie

Táto paleta teší aj životné prostredie. Vyniká inovatívnymi a stabilnými bočnými stenami, vďaka ktorým je tovar uložený stabilnejšie a spotrebuje sa menej baliacej fólie na zabezpečenie tovaru. V porovnaní so štandardnou europaletou sa tak ušetrí až 40 % baliacej fólie.

Odnesie čokoľvek, okrem boľavého chrbta

Paleta uľahčuje a zrýchľuje prácu v sklade.  Navyše  zabezpečuje lepšie pracovné podmienky. Vďaka maximálnej nakladacej výške 1,20 m umožňuje prácu v optimálnej ergonomickej polohe. V porovnaní s europaletou sa inovatívna skladacia paleta dá oveľa jednoduchšie naložiť, vyložiť a šetrí zdravie našich zamestnancov.

Nezmení celý svet, ale svet logistiky áno

Vyzerá inovatívne – a taká skutočne je.  Jej ergonomický dizajn umožňuje rýchlejšie nakladanie a vykladanie tovaru a urýchľuje procesy. V porovnaní so štandardnou europaletou zvyšuje produktivitu o 10 %. Aj preto je skladacia paleta z Kauflandu považovaná za malú revolúciu, ktorá mení krok za krokom svet logistiky.

Ekologistika

LNG kamión

LNG kamión

Vozový park nášho ilavského logistického centra posilnil prvý kamión poháňaný tekutým zemným plynom a je využívaný na zásobovanie bratislavských filiálok. Vďaka tomuto ekologickému pohonu kamión zanecháva výrazne menšiu uhlíkovú stopu.
„Dojazd takéhoto typu vozidla na jedno natankovanie je až 1300 km. Pritom sa však jeho sila a výkon neznižujú, ako to býva pri vozidlách využívajúcich CNG, teda stlačený zemný plyn,“ vysvetlil Dalibor Janega, konateľ dodávateľskej spoločnosti Dalitrans, ktorá na tomto projekte s Kauflandom spolupracuje.
Prevádzkou jedného vozidla sa znížia emisie CO2 až o 20 % a zlepší sa palivová účinnosť. Pri použití bio tekutého zemného plynu (BIO LNG) to môže byť zníženie až na nulu. Momentálne ešte na Slovensku nie je možné tankovať túto pohonnú látku.
Keďže sa LNG tankovacia stanica pre tento typ vozidla zatiaľ nachádza iba v Bratislave, nie je možné, aby ho naša spoločnosť nasadila do okamžitej prevádzky na celom Slovensku. Očakáva sa však, že v priebehu najbližšieho roka budú na Slovensku vybudované ďalšie tri stanice. Tie umožnia vytvorenie celoslovenskej efektívnej a ekologickej logistickej siete.
Naším cieľom je flotilu vozidiel šetrných k životnému prostrediu postupne rozširovať.