Bojujeme proti plastovému odpadu

Dennodenne počúvame správy o tom, ako sú moria a oceány prirovnávané k veľkým skládkam plastového odpadu. Ako to súvisí s naším konaním? Plastové vrecká, tašky, fólie či fľaše sa cez rieky dostávajú do svetových morí, a to buď vcelku, alebo rozložené na takmer neviditeľné mikročastice. Škodia nielen morským živočíchom, ale aj nám. Je najvyšší čas si uvedomiť fakt, že moria a oceány našej planéty sú unikátnym a nenahraditeľným ekosystémom – pre ľudstvo i živočíchov.

Pre nás je dôležité začať bezodkladne konať a hľadať možnosti, ako znížiť podiel plastov v baleniach našich privátnych produktov, resp. ako ich úplne nahradiť inou alternatívou. Preto sme súčasťou medzinárodnej stratégie skupiny Schwarz REset. Vedeli ste napríklad, že rozklad jednorazovej plastovej tašky môže trvať až niekoľko desaťročí? Viac o našej činnosti v rámci redukovania plastov sa dozviete práve teraz.

Úspora plastu

Ako začať so zmenami?

Zaväzujeme sa k menšiemu množstvu plastov a k väčšej recyklácii. Ako podporovateľ stratégie skupiny Schwarz zameranej na zníženie spotreby plastov preberáme zodpovednosť a stanovujeme si jasné ciele. Konkrétne to znamená: prehodnocujeme a analyzujeme obaly našich výrobkov, aby sme zistili, kde je možné ušetriť plast. Ak sú niektoré časti obalov nadbytočné, napríklad ak neslúžia ako ochrana pred vonkajšími vplyvmi alebo nezabezpečujú čerstvosť výrobku, odstránime ich.
Týmto spôsobom postupne optimalizujeme naše obaly. Rovnako dôležité je však aj to, aby boli obaly recyklovateľné. Preto sme v pravidelnom kontakte s odborníkmi a vyvíjame inovatívne riešenia. Presvedčte sa sami!

Zníženie spotreby plastov

Znižujeme množstvo nepotrebného obalového materiálu. Z tohto dôvodu podrobne skúmame obaly našich vlastných značiek a analyzujeme potrebu obalového materiálu. Okrem toho overujeme možnosť výmeny a použitia ekologických materiálov pri všetkých obaloch.

Náš cieľ do konca roka 2025: znížiť spotrebu plastov o 20%.

Použitie recyklátu

Vytriedené plasty meníme na recyklačný granulát - tzv. recyklát. Používame ho na výrobu obalov mnohých  výrobkov našich vlastných značiek.

Náš cieľ do konca roka 2025: použiť v priemere 25% recyklátu v obaloch našich vlastných značiek.

Recyklácia

Recyklácia

Nezameriavame sa iba na znižovanie množstva plastov v  obaloch našich výrobkov. Zaviazali sme sa tiež k ich recyklácii a tak podporujeme udržateľný proces likvidácie odpadu prostredníctvom opätovného použitia.

Naším cieľom je mať do konca roka 2025 všetky obaly našich vlastných značiek maximálne recyklovateľné. A už od konca roku 2021 nebudeme používať čierny plast v baleniach našich vlastných značiek.

Obaly

Menej je viac. Aj pri obaloch.

Pri mnohých našich produktoch sa nám už podarilo optimalizovať obaly. Ponúkame vám niekoľko príkladov, zameraných na úsporu plastov, ako aj na opätovné použitie recyklovaných materiálov. Klikajte ďalej!

Balené zodpovedne

Trvalo udržateľné obaly? Jasné, že áno!

„Balené zodpovedne“ – podľa tohto loga spoznáte produkty, pri ktorých sme na obaly použili recyklované plasty. Opätovne získaný PET-granulát používame na nové PET fľaše, ako aj na výrobu obalového materiálu mnohých produktov našich vlastných značiek. Fľaše na K-Classic slnečnicový olej už dnes pozostávajú z 50 % z recyklovaného plastu a vodu do ostrekovača nájdete len v kanistroch zo 100% zrecyklovaného PET materiálu. Všimnite si pri najbližšom nákupe naše logo.

REset Plastic

Plastová stratégia skupiny Schwarz

Skupina Schwarz, ktorá spolu s obchodnými partnermi Kauflandom a Lidlom patrí medzi najväčšie obchodné spoločnosti, pristupuje k ochrane životného prostredia s veľkou vážnosťou. V rámci projektu REset Plastic vytvorila jednotnú a medzinárodnú stratégiu rozdelenú do piatich činností: zamedzenie, dizajn, recyklácia, likvidácia, ako aj inovácia a osveta. Stratégia smeruje k zrealizovaniu vízie „Menej plastov – uzavretý kolobeh“.

 

Päť zásad činností REset Plastic – plastovej stratégie skupiny Schwarz:

1. REduce – Zamedzenie

Všade, kde je to možné, zamedzujeme používaniu plastov v súlade s trvalo udržateľným rozvojom.

2. REdesign – Dizajn

Vytvárame produkty tak, aby sa dali recyklovať a uzatvárali kolobeh.

3. REcycle – Recyklácia

Zbierame, triedime, recyklujeme a uzatvárame kolobeh cenných surovín.

4. REmove – Likvidácia

Podporujeme likvidáciu plastového odpadu z prírody.

5. REsearch – Inovácia a osveta

V rámci inovatívnych riešení investujeme do výskumu a vývoja, v oblasti recyklácie a šetrného zaobchádzania s cennými zdrojmi robíme patričnú osvetu.

Prispievame k zmene

Pozrite sa koľko plastu, priemerne za rok, ušetria rôzne opatrenia, ktoré sme zaviedli.

Prispejte k zmene

Naša ekosieťka na opätovné použitie

Krok v prospech životného prostredia môže urobiť každý. Vzdajte sa vedome plastových vreciek na ovocie a zeleninu! Stavte na alternatívu, ktorá je ohľaduplná k životnému prostrediu – stavte na naše ekosieťky. Naše ekosieťky sú vyrobené z biobavlny a majú certifikát GOTS. Ich hlavná výhoda: dajú sa opätovne použiť. Bez väčšieho úsilia tak urobíte veľký krok k redukcii plastov.

Zníž spotrebu plastov

Pri viacerých mliečnych výrobkoch našich privátnych značiek sme upustili od jednorazových plastových vrchnákov. Naším cieľom je optimalizovať balenia produktov tak, aby bol odpad na strane zákazníka čo najmenší a najjednoduchšie triediteľný. Odstránením jednorazových vrchnákov z téglikov 500g mliečnych produktov ušetríme takmer 3,8 ton plastu ročne. A toto číslo postupným pridávaním ďalších výrobkov ešte zvýšime.

Zákazníkom, ktorí boli zvyknutí na používanie jednorazového vrchnáka, ponúkame alternatívu v podobe opakovane použiteľného vrchnáka.


Zvoľ si ekologickejšiu alternatívu: Použi náš SUPER vrchnák!  

  • aj po prvom otvorení produktu perfektne utesní obsah v tégliku
  • pasuje na viaceré výrobky v tégliku s daným priemerom
  • 100 % recyklovateľný
  • vhodný do umývačky riadu a bezpečný pre kontakt s potravinami

 

Prispejte svojou troškou k ochrane životného prostredia

Chcete ešte viac prispieť k ochrane životného prostredia? Inšpirujte sa našimi tipmi a pristupujte zodpovedne k svojim nákupom.