Ekologická zodpovednosť pristane každému

Zodpovedný prístup k ochrane životného prostredia zohráva v rozličných oblastiach nášho pôsobenia čoraz dôležitejšiu úlohu. Textilná produkcia nie je žiadnou výnimkou. Aj tu sú ekologické postupy a metódy čoraz žiadanejším trendom.


Nakoľko sme si vedomí naliehavého konania v oblasti ochrany životného prostredia, berieme tento záväzok veľmi zodpovedne. Všade, kde je to možné, používame na výrobu našich textílií bavlnu v biokvalite. Certifikát GOTS (Globálne Organické Textilné Štandardy) je zárukou trvalo udržateľnej, sociálnej a zodpovednej výroby textílií. Zároveň podčiarkuje transparentnosť a hodnovernosť zabezpečenia kvality pre našich zákazníkov.

Certifikát

Čo je GOTS?

GOTS (Globálne Organické Textilné Štandardy) je celosvetový certifikát, ktorým je označovaná ekologická produkcia textílií s ohľadom na dôstojné pracovné podmienky. Certifikát bol vyvinutý medzinárodnými renomovanými organizáciami pre štandardy a uvedený do života v roku 2006.

Certifikát "GOTS organic"

Certifikátom „GOTS organic“ sú označované textilné výrobky, ktoré obsahujú minimálne 95-percentný podiel biologicky produkovaných prírodných vlákien. Všetky použité chemické prísady, ako napríklad farbivá a pomocné látky, musia spĺňať relevantné kritériá na klasifikáciu ich toxicity s ohľadom na životné prostredie. Minimálne sociálne normy takisto tvoria pevnú súčasť štandardov certifikátu a sú pravidelne kontrolované.

Certifikát "GOTS %"

Certifikátom „GOTS xx%“ sú označované textilné výrobky, ktoré obsahujú minimálne 70 až 94-percentný podiel biologicky produkovaných prírodných vlákien. Všetky použité chemické prísady, ako napríklad farbivá a pomocné látky, musia spĺňať relevantné kritériá na klasifikáciu ich toxicity s ohľadom na životné prostredie. Minimálne sociálne normy takisto tvoria pevnú súčasť štandardov certifikátu a sú pravidelne kontrolované.

GOTS – dobrá vec z každej strany

Ekologické pestovanie

Bavlnu, ktorá je určená na naše textílie s certifikátom GOTS, pestujeme ekologicky. To znamená, že udržujeme nízku spotrebu vody, nepoužívame pesticídy, fungicídne prípravky, ani žiadne látky, ktoré škodia životnému prostrediu.

Spracovanie s nízkym podielom škodlivín

Aj pri spracovaní používame iba látky, ktoré sú ohľaduplné k životnému prostrediu. Všetky produkty s certifikátom GOTS menej zaťažujú škodlivinami prírodu, tým pádom ich lepšie znášajú aj naši spotrebitelia..

Férové podmienky

Našou prioritou je nielen ekologická, ale aj sociálna zodpovednosť. Certifikát GOTS je zárukou, že počas celej produkcie sa dodržiavajú sociálne štandardy a férové pracovné podmienky.

Z poľa až k vám do skrine

Štandardy vyplývajúce z certifikátu zahŕňajú celú produkciu – od pestovania až po hotový produkt. Bavlna sa pestuje a žne ekologicky a opätovne spracúva bez použitia škodlivín. To znamená, že nepoužívame žiadne umelé hnojivá či chemické prípravky na zbavenie lístia a bielime bez chlóru. Pod certifikát GOTS spadá aj dodržiavanie sociálnych kritérií, ku ktorým patrí minimálna mzda, bezpečnosť na pracovisku a zákaz detskej či nútenej práce.

Pestovanie

Naša bavlna: prirodzene hnojená a ručne zbieraná.

GOTS
Zbieranie bavlny

Chemické prípravky na zbavenie lístia sú tabu.

GOTS
Ďalšie spracovanie

Textílie sú bielené na báze kyslíka.

GOTS
Sociálne štandardy

Férovosť od pestovania až po finálny produkt.

GOTS

GOTS a Kaufland

Od roku 2018 sme certifikovaní podľa GOTS. To znamená, že ekologická zodpovednosť nekončí pri dodávateľoch, ale pri nás. Všade, kde je to možné, používame na výrobu našich textílií bavlnu v biokvalite. Toto chceme v budúcnosti ešte zintenzívniť. Použitie biobavlny pri našich textilných produktoch je pre nás jedinečnou príležitosťou prebrať zodpovednosť a správať sa férovo – k prírode a ľuďom.