Bez igelitiek

Bez igelitiek

V Kauflande nám záleží na životnom prostredí a preto sme sa rozhodli pripojiť k iniciatíve Ministerstva životného prostredia SR s názvom Bez igelitiek. Na jar 2017 sme zastavili objednávanie najpredávanejšej ľahkej plastovej tašky. Plánujeme ďalšie kroky k eliminácii spotreby igelitových tašiek medzi našimi zákazníkmi a veríme, že napomôžeme k úspešnému naplneniu cieľov EÚ a počet igelitiek sa rapídne zníži. Postupne ich nahradíme ekologickými variantmi.
 

Európska smernica

Bez igelitiek

Povinnosť znížiť spotrebu igelitiek vyplýva Slovensku z európskej smernice. Tá ukladá členským štátom povinnosť zaviesť také opatrenia, aby ročná miera spotreby neprekročila v priemere 90 ľahkých plastových tašiek na osobu do konca roka 2019, a nie viac ako 40 do roka 2025, alebo do konca roka 2018 zabezpečiť, že sa ľahké plastové tašky nebudú poskytovať k nákupom zadarmo, ale za poplatok. Výnimkou budú iba ultra ľahké vrecká určené napríklad na pečivo či ovocie. Členské štáty EÚ budú musieť od 27. mája 2018 podávať správy o ročnej spotrebe igelitiek. Ministerstvo životného prostredia SR v tejto súvislosti prišlo začiatkom roka 2017 s iniciatívou Bez igelitiek.

Negatíva

Textilná taška

Spotreba ľahkých plastových tašiek na Slovensku je enormná. Za rok ich spotrebujeme dvojnásobne viac ako je priemer Európskej únie. Základnou surovinou na výrobu plastových tašiek je ropa, čo je neobnoviteľný zdroj s obmedzenými zásobami. Vo voľnej prírode sa takéto tašky rozkladajú stovky rokov, na skládkach so špecifickými podmienkami ich rozklad trvá niekoľkonásobne dlhšie. Plastové tašky, ktorých sa na svete vyprodukuje obrovské množstvo, výrazne znečisťujú životné prostredie. Na území Európskej únie sa za rok spotrebuje sto miliárd igelitových tašiek, z toho osem miliárd putuje do morí a prírody. Dôsledkom je rapídny úhyn tamojšej fauny. A tá časť, ktorá prežije, je kontaminovaná plastom. Častokrát médiá prinášajú informácie o uhynutých zvieratách, v žalúdku ktorých sa našli zvyšky plastov, vrátane igelitových tašiek. Je preto nevyhnutné začať konať v prospech životného prostredia a eliminovať ich spotrebu na rozumnú mieru.

Ekologická taška

Textilná taška

Používate tiež igelitky? Zmeňte svoje zvyky a prispejte svojou troškou k ochrane životného prostredia. Vymeňte igelitku za pevnú a modernú textilnú tašku. Vyberte sa k nám a odneste si svoj nákup v novej ekologickej taške.