https://media.kaufland.com/images/PPIM/AP_Content_150/slo/69/90/Asset_3346990.jpg

Nestačí len rozprávať, rozhodujú činy!

Vieme to aj my v spoločnosti Kaufl and, kde v rámci svojej stratégie spoločenskej
zodpovednosti pomáhame viacerými dobrými skutkami.

Spoločenská zodpovednosť

Okrem našej hlavnej obchodnej činnosti venujeme svoju pozornosť mnohým regionálnym podporným projektom a programom, ako aj celoslovenským mimovládnym a charitatívnym organizáciam.