Spoločenská zodpovednosť

Okrem našej hlavnej obchodnej činnosti venujeme svoju pozornosť mnohým regionálnym podporným projektom a programom, ako aj celoslovenským mimovládnym a charitatívnym organizáciam.