Nestačí len rozprávať, rozhodujú činy!

Vieme to aj my v spoločnosti Kaufl and, kde v rámci svojej stratégie spoločenskej
zodpovednosti pomáhame viacerými dobrými skutkami.

Spoločenská zodpovednosť

Okrem našej hlavnej obchodnej činnosti venujeme svoju pozornosť mnohým regionálnym podporným projektom a programom, ako aj celoslovenským mimovládnym a charitatívnym organizáciam.