Slovenský Červený kríž

Spolupráca Kaufland SCK

Naša spoločnosť je partnerom Slovenského Červeného kríža už niekoľko rokov. V rámci dlhodobej spolupráce pravidelne podporujeme jej kampane a projekty. Považujeme za česť pomáhať organizácii, ktorá každodenne a s plným nasadením zachraňuje zdravie a životy ľudí.

Naša spolupráca so Slovenským Červeným krížom

Sme partnerom už od roku 2014

Od roku 2014 sme nadviazali dlhodobú spoluprácu s organizáciou Slovenský Červený kríž. Sme partnerom a pravidelne podporujeme jej kampane a projekty.

Vzájomná spolupráca je zameraná na:

  • organizovanie dobrovoľného darovania krvi našimi zamestnancami
  • potravinovú pomoc pre ľudí v núdzi
  • podporu podujatí prezentujúcich činnosť a záujmové oblasti Slovenského Červeného kríža a jeho členov
  • podporu aktivít Slovenského Červeného kríža

Potravinová pomoc 

Kaufland SCK potravinová pomoc

Kaufland a Slovenský Červený kríž každoročne organizujú charitatívnu potravinovú zbierku. Zbierka sa koná vždy v októbri pri príležitosti svetového dňa výživy vo všetkých predajniach Kaufland na Slovensku. Potraviny v nej vyzbierané sú adresne odovzdané dobrovoľníkmi Slovenského Červeného kríža ľuďom v núdzi po celom Slovensku. Kaufland do zbierky priespieva dalšími 10 tonami potravín.

Materiálne zabezpečenie

Materiálne zabezpečenie SCK Kaufland

V tejto oblasti sme poskytli pomoc zakúpením a odovzdaním už piatich záchranárskych stanov s vybavením v celkovej hodnote 21 000 eur. Slovenský Červený kríž záchranárske stany využíva najmä počas veľkých akcií, na ktorých zastrešuje zdravotný dozor. Medzi ne patria ukážky prvej pomoci, mobilné odbery krvi, ale aj pri krízových situáciách, akými sú povodne či zemetrasenia.

Darcovstvo krvi

Kaufland SCK darovanie krvi

Hromadné darovanie krvi si naši zamestnanci vyskúšali po prvýkrát v máji roku 2015.
V rámci bezpríspevkového darcovstva dobrovoľne darovali krv na hematologicko-transfúznych oddeleniach nemocníc v Komárne a v Bardejove alebo v priestoroch Národnej transfúznej služby SR v Košiciach, Žiline a v Banskej Bystrici, či v rámci mobilného odberu, ktorý sa konal v Senici. V organizovaní odberov naďalej pokračujeme.

Podpora podujatí 

Podpora podujatí SCK Kaufland

V septembri 2016 sme podporili podujatie Mládež za záchranu životov vo Zvolene. Cieľom bolo oboznámiť verejnosť s postupom profesionálov pri záchranárskych zásahoch a poukázať na život zachraňujúci význam prvej pomoci v krízových situáciách. Vyvrcholením programu bola fingovaná autonehoda, kde mladí dobrovoľníci zo Zvolena ukázali, ako v takejto situácii najlepšie postupovať.