Tiráž

Tiráž SK

Náš servis

Máš otázky, podnety alebo želania k nášmu sortimentu alebo konkrétnu požiadavku na Kaufland v Tvojom meste?

Bol si pri Tvojom poslednom nákupe veľmi spokojný a chceš sa preto poďakovať naším zamestnancom?

Alebo Tvoj nákup nedopadol tak ako si si predstavoval a chceš nám to oznámiť?

Náš kompetentný tím Ti aj cez Facebook rád pomôže ďalej.

Sme k dispozícii

Tvoju správu nám môžeš nechať na nástenke. Sme tu pre Teba od pondelka do piatku od 8.00 do 17.00 hod.

Ďalšie možnosti kontaktu

Naši kolegovia zo Zákazníckeho centra radi privítajú aj osobný kontakt prostredníctvom bezplatnej telefonickej linky 0800/15 28 35.

Alternatívne nás vždy zastihneš cez našu domovskú stránku www.kaufland.sk/kontakt.

Upozornenie
Zákazník je najdôležitejšou osobou v našej spoločnosti. Tvoje podnety berieme veľmi vážne a radi sa nimi budeme zaoberať. Napriek tomu prosíme o pochopenie, že si vyhradzujeme právo bez akéhokoľvek komentáru vymazať z nástenky príspevky obsahujúce protiprávny obsah, reklamu pre tretie osoby, spam a urážky alebo príspevky, ktoré sú inak nevhodné. Príspevky, ktoré zverejňujú naši fanúšikovia, neodzrkadľujú názor Kauflandu. Prosíme Ťa, aby si vo vlastnom záujme nezverejňoval údaje týkajúce sa Tvojej osoby. Naše všeobecné zásady ochrany údajov nájdeš na stránke https://www.kaufland.sk/ochrana-osobnych-udajov.html.

Nahrávanie/ posielanie fotiek užívateľmi"
Rešpektujte prosím súkromie tretích osôb. Fotografie tretích osôb zasielajte prosím na našu Fanpage iba v prípade ak 1. tieto osoby súhlasia so zverejnením fotografie a 2. ak ste ich vopred informovali o použití týchto fotiek na našej Facebook stránke, s ktorým tieto osoby súhlasili. Ak sa nám ohlásia osoby, ktorých fotografie ste neoprávnene zaslali na našu stránku, budú tieto fotografie okamžite zmazané. Okrem toho je na našu stránku možné zasielať len fotografie, ktoré nie sú v rozpore s právnymi predpismi (Zákon na ochranu mládeže, Zákon o nekalej súťaži, a pod.), a ku ktorým disponujete užívateľským právom. Vyhradzujeme si právo zablokovať užívateľov, ktorý porušia tieto zásady.

Zásady ochrany údajov

Spracovanie osobných údajov
Tvoje osobné údaje, ktoré zverejníš na stránke pre fanúšikov Kauflandu, alebo ktoré nám poskytneš prostredníctvom e-mailu / faxu / listu alebo telefonátu, použijeme výlučne na zodpovedanie Tvojej požiadavky. Ak to bude potrebné pre zodpovedanie Tvojho dopytu zamestnanec Zákazníckeho centra uloží a spracuje Tvoje údaje. Všetky Tvoje údaje uvádzaš na dobrovoľnej báze a si oprávnený na prístup k Tvojim údajom, ako aj tieto údaje opravovať. Po zodpovedaní Tvojej požiadavky budú Tvoje údaje vymazané s ohľadom na príslušné právne predpisy.

Ak je pre zodpovedanie Tvojej požiadavky potrebné poskytnúť informácie tretím osobám (napr. pri sťažnosti týkajúcej sa určitého výrobku, ktorá bude poskytnutá výrobcovi), dáta budú pred poskytnutím anonymizované. Ak by bolo v určitých prípadoch potrebné poskytnúť informácie bez anonymizovania, budú tieto informácie poskytnuté len vtedy, ak nám vopred dáš svoj súhlas. Bez Tvojho súhlasu sa tretím osobám neposkytnú žiadne informácie.

Nezávisle od Tvojho osobného nastavenia ochrany údajov na Facebooku, Kaufland nepoužije žiadne údaje z Tvojho profilu.

Pre všeobecné používanie stránky Facebook dbaj, prosím, aj na platné zásady ochrany údajov stránky Facebook www.facebook.com/about/privacy.

Kontakt
Máš ešte otázky ohľadom možnosti využívania našej stránky pre fanúšikov? Ak áno, tak nám prosím napíš e-mail prostredníctvom:
facebook@kaufland.sk alebo nám zavolaj na tel. číslo 0800/15 28 35 

Poskytovateľ služieb v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v aktuálnom znení: 

Kaufland Slovenská republika v. o .s 
Trnavská cesta 41/A
831 04 Bratislava

Telefón: 0800/15 28 35

E-mail: facebook@kaufland.sk

Kaufland Slovenská republika v.o.s. je slovenskou obchodnou spoločnosťou so sídlom: Bratislava, Trnavská cesta 41/A, IČO: 35 790 164, IČ DPH: SK2020234216, DIČ: 2020234216. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sr, vložka č. 489/B. Spoločnosť koná prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu, ktorým je obchodná spoločnosť Kaufland Management SK s.r.o., so sídlom Bratislava, Trnavská cesta 41/A, IČO: 35 788 542, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 21755/B, táto konajúca prostredníctvom svojich konateľov v súlade so zápisom v obchodnom registri, resp. v súlade s poverením k samostatnému zastupovaniu. Orgán kontroly vnútorného trhu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha: Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 (viac informácií a ďalšie kontakty na internetovej stránke www.soi.sk).