Ochrana osobných údajov

Informácie pre dotknuté osoby

Pri návšteve našej internetovej stránky chceme, aby ste sa cítili bezpečne a príjemne. Ochrane vašej osobnej sféry prikladáme vysoký význam, nakoľko ochranu osobných údajov považujeme vo vzťahu k zákazníkovi za známku kvality. Cieľom nasledovných ustanovení, týkajúcich sa ochrany osobných údajov, je informovať vás o našom zaobchádzaní, používaní a poskytovaní osobných údajov.

Užívateľské údaje o návšteve našich webových stránok

Informácie, ktoré obdržíme počas vášho používania našich webových stránok, využívame výlučne na štatistické vyhodnotenie a na ochranu pred nepravidelnými dotazmi na našu webovú ponuku. To nám pomáha prispôsobiť naše webové stránky vašim potrebám a zároveň ich optimalizovať. Osobné užívateľské profily pomocou nich nevytvárame. V tejto súvislosti používame nasledovné užívateľské údaje: stránka, z ktorej bol súbor vyžiadaný, meno súboru, dátum a čas dopytu, prenesené množstvá údajov, stav prístupu (prenos súboru, súbor nenájdený, atď.), popis typu použitého webového prehliadača a anonymizovaná IP adresa (skrátená o posledné tri čísla pomocou programu Adobe Analytics). Skrátenú IP adresu vášho počítača anonymne registruje nami poverená spoločnosť Adobe Systems GmbH, Mníchov, pričom nedochádza k jej vyhodnocovaniu z hľadiska osobných údajov a po 24 hodinách je automaticky vymazaná.

Cookies

Pre uľahčenie navigácie užívateľov používame na našej webovej stránke súbory Cookies (t.j. identifikácie, ktoré webový server posiela vašemu počítaču), s ktorých pomocou je riadené vaše spojenie s našimi internetovými stránkami v priebehu vašej návštevy našich stránok. Na konci vašej návštevy našich stránok sa Cookies automaticky vymažú.

Pri využití vyhľadávača predajní používame permanentný súbor Cookie. Tento slúži okrem iného pre váše budúce rýchlejšie presmerovanie na regionálne ponuky vybranej predajne spoločnosti Kauflandu.

Okrem toho sa na tejto stránke prostredníctvom nami poverenej spoločnosti Adobe Systems GmbH zhromažďujú a ukladajú údaje pre vytvorenie pseudonymného užívateľského profilu. Za týmto účelom spoločnosť Adobe Systems GmbH ukladá do vášho prehliadača permanentný súbor Cookie, ktorý umožní opätovné rozpoznanie vášho internetového prehliadača. Údaje získane pomocou technológie Adobe Analytics nie sú používané k osobnej identifikácii návštevníka tejto webovej stránky a nie sú prepojené s osobnými údajmi o nositeľovi pseudonymu. Tento spôsob získavania a ukladania údajov pomocou permanentných súborov Cookies spoločnosti Adobe Systems GmbH je možné kedykoľvek účinne odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby vás informoval o umiestnení Cookies v počítači. Tým sa pre vás používanie Cookies stane transparentným. Radi by sme vás však upozornili na to, že funkčnosť ponuky môže byť pri všeobecnom  zamietnutí Cookies obmedzená.

Táto webová stránka používa vzdialený konverzný nástroj k anonymnej internej analýze efektivity nasadenej reklamy. Podrobnosti o tomto nástroji relevantné z hľadiska ochrany osobných údajov nájdete v týchto zásadách ochrany osobných údajov nižšie pod bodom „Reklamné služby súvisiace s používaním webových stránok“. Ak sa dostanete na našu webovú stránku kliknutím na reklamný banner (inzerát) umiestnený na inej webovej stránke, uloží sa do vášho prehliadača súbor Cookie. Cez tento súbor Cookie rozpoznáme len to, že ste sa dostali na našu stránku po kliknutí na tento reklamný banner. Po 30 dňoch  vyprší platnosť týchto súborov Cookies. Identifikácia vašej osoby nami alebo poskytovateľom možnosti prechodu na našu stránku (konverzie) nie je v žiadnom momente možná. Pokiaľ sa nechcete zapojiť do tejto anonymnej analýzy, môžete nastavením internetového prehliadača deaktivovať ukladanie súborov Cookie.

Cookies používame aj z dôvodu, aby mohol byť váš počítač v budúcnosti rozpoznaný aj na iných webových stránkach, ktoré sú súčasťou reklamnej siete Google Display a to na základe informácií uložených v koncovom zariadení užívateľa (informácií o návšteve našich stránok, vrátane dátumu a času, predvoleného jazyka, typu prehliadača, operačného systému), s tým aby vám tam mohli byť prezentované reklamy prispôsobené vašim predpokladaným záujmom. Kategórie, podľa ktorých sa vám v celej reklamnej sieti Google Display zobrazuje reklama podľa vašich záujmov, si môžete prehliadnuť, odstrániť alebo pridať vo vašom prehliadači na Google v nastaveniach preferencií reklamy. Cez tento nástroj môžete používanie Cookies pre reklamy založené na vašich záujmoch v reklamnej sieti Google Display aj celkovo odmietnuť a to tým, že si v prehliadači stiahnete a nainštalujete plug-in pre deaktiváciu Cookies pre zobrazovanie reklám. Ďalšie informácie k osobnému nastaveniu reklám založených na záujmoch prostredníctvom prehliadača Google získate aj tu.

Prostredníctvom bezpečnostných nastavení vášho prehliadača si môžete sami vybrať, či sa Cookies budú ukladať, a to napríklad tak, ženebudete hneď od začiatku akceptovať žiadne Cookies alebo tieto budete akceptovať len na požiadanie, alebo sa rozhodnete, že Cookies budú po každom ukončení prehliadania webových stránok vymazané. Rady by sme Vás však upozornili, že funkčnosť našich webových stránok môže byť v prípade odmietnutia Cookies obmedzená.

Reklamné služby súvisiace s používaním webových stránok

Na našich webových stránkach využívame služby Google AdSense, Google Conversion Tracking a Google Remarketing. Google Conversion Tracking je analytická služba spoločnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“) pre meranie úspechu našich reklám umiestnených na Google (AdWords). Pokiaľ sa na naše stránky dostanete cez  s reklamu v Google, založí sa na vašom prehliadači  Cookie.  Tieto Cookies strácajú svoju svoju platnosť  po uplynutí 30 dní a neslúžia na osobnú identifikáciu.

Pomocou Google Conversion Tracking  môžeme my a Google rozoznať, že niekto klikol na našu reklamu umiestnenú  na Google a bol presmerovaný na naši stránku.  Nevidíme pritom, aké iné stránky užívateľ otvoril. Informácie získané pomocou  Google Conversion Tracking slúžia výhradne pre zostavenie štatistík o úspechu a využívaní našich kampaní AdWords.  Pritom však nezískavame a nedostávame žiadne informácie, pomocou ktorých by bolo možné užívateľa osobne identifikovať.

Na našich webových stránkach využívame pre zapojenie reklamy  (textová reklama, bannery atd.) aj Google AdSense, webovú zobrazovaciu službu Google. Váš prehliadač pritom  podľa okolností ukladá Cookies zaslané od Google alebo treťou osobou.   Informácie uložené v Cookie môžu byť zo strany Google alebo tretích osôb nahrávané, zbierané a vyhodnocované.   Okrem toho využíva Google AdSense pre zber informácií tiež malú neviditeľnú grafiku, takzvanú  Web Beacons, prostredníctvom ktorej sa na webovej stránke zaznamenávajú, zbierajú a vyhodnocujú jednoduché akcie ako napr. frekvencia návštev stránky  Informácie o využívaní tejto webovej stránky získané cez Cookies a/alebo túto grafiku sú zasielané a ukladané na server Google v USA. Google využíva takto získané  informácie pre vyhodnocovanie Vášho užívateľského chovania ohľadne reklám  AdSense. Google tieto informácie prípadne prenáša aj na tretie osoby, pokiaľ  to zákon umožňuje alebo pokiaľ tretie osoby tieto údaje spracúvajú z poverenia Google. Vaša IP adresa nebude zo strany Google spojená s ďalšími údajmi, ktoré Google ukladá.
Na našich webových stránkach okrem toho využívame remarketingové technológie od Google. Týmito technológiami môžu byť užívatelia, ktorí naše stránky už navštívili, znovu oslovení cieľovo zameranou reklamou aj na iných stránkach partnerskej siete Google. Remarketingové technológie Google tiež využívajú Cookies.

Pokiaľ si neprajete dostávať reklamu podľa vašich záujmov, môžete pomocou nastavenia v Google používanie Cookies pre tento účel deaktivovať, a to tak, že prejdete na túto stránku a tam deaktivujete funkciu buď podľa vašich záujmov alebo deaktivujete všetky reklamy Google.  

Pokiaľ nechcete participovať na Google AdSense, Google Conversion Tracking alebo Google Remarketing, môžete odmietnuť i na to potrebné ukladanie Cookies – napríklad cez nastavenie prehliadača, ktoré automaticky deaktivuje ukladanie Cookies. Cookies pre webové služby Google môžete tiež deaktivovať tým, že váš prehliadač nastavíte tak, aby boli blokované Cookies z domény „googleadservices.com“.  Ďalšie informácie, ako aj informácie pre deaktiváciu webových služieb Google pre mobilné koncové prístroje získate tu.

Na našich internetových stránkach využívame taktiež služby Facebook Conversion Pixel a Facebook Remarketing. Pomocou Facebook Conversion Pixels môžeme my a Facebook rozpoznať, že niekdo klikol na našu reklamu na Facebooku a bol presmerovaný na našu stránku.  Nevidíme pritom, aké iné stránky daný užívateľ otvoril. Informácie získané pomocou Facebook Conversion Pixel slúžia pre zostavovanie štatistík o úspechu a využívaní našich facebookových kampaní. Pritom však nezískavame  a nedostávame žiadne informácie, pomocou ktorých by bolo možné užívateľa osobne identifikovať. Pomocou technológie Facebook Remarketing môžu byť užívatelia, ktorí naše stránky už navštívili, znovu oslovení cieľovo zameranou reklamou aj na iných facebookových stránkach. My však nezískavame ani nezhromažďujeme žiadne informácie o tom, ktorým užívateľom Facebook reklamu cieľovo zobrazuje.  Identifikácia jednotlivých užívateľov nie je možná. Bližšie informácie o účelu a objemu získaných informácií a spracovaní vašich osobných údajov zo strany Facebooku, ako i možnosti nastavenia pre ochranu vašej súkromnej sféry na Facebooku, nájdete v Zásadách používania údajov Facebook.

Osobné údaje

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri vypĺňaní kontaktných formulárov alebo prostredníctvom e-mailu, prípadne telefonicky, prostredníctvom listu alebo iným spôsobom, budú nami samozrejme spracované dôverne. Vaše údaje používame výlučne za účelom spracovania vašej požiadavky. Poskytnutie údajov tretím osobám mimo skupiny Kaufland zásadne vylučujeme. V rámci skupiny Kaufland môžu byť údaje poskytnuté spoločnostiam Kaufland (so sídlom v EÚ). Vo výnimočných prípadoch môžu byť údaje na základe nášho poverenia spracované kooperačnými partnermi. V takomto prípade zabezpečíme, aby aj nami starostlivo zvolený kooperačný partner spĺňal zákonné požiadavky na ochranu osobných údajov.

Užívateľské konto na kaufland.sk

Pre využívanie nákupného lístku, teda možnosti pridávať tovar do virtuálneho nákupného zoznamu, je najprv nutné zriadenie vášho užívateľského konta. Za týmto účelom budú získané a spracúvané vaše nasledovné povinné  údaje: Vaše meno a priezvisko, e-mailová adresa a heslo, ktoré si sami zvolíte. Vaša e-mailová adresa slúži výhradne ako užívateľské meno pre prihlásenie a využívanie internetových stránok www.kaufland.sk. Vaše meno bude použité  iba k osloveniu. Prihlásiť sa môžete tiež cez tzv. Social-Logins (napr. cez Facebook, Twitter nebo Google+). Ďalšie pokyny k prenášaným údajom nájdete  v týchto zásadách ochrany osobných údajov pod bodom  „Používanie Social Loginu / Rozšírený súhlas s reklamou“. Neprebieha žiadne odovzdávanie Vašich údajov tretím osobám.

Pokiaľ budete chcieť vaše  užívateľské konto úplne zrušiť, môžete o to kedykoľvek požiadať náš zákaznícky servis.  Vaše užívateľské konto bude obratom vymazané, resp. anonymizované. Potom si môžete kedykoľvek založiť nové užívateľské konto. Pokiaľ nebudete Vaše užívateľské konto používať po dobu troch rokov, bude za predpokladu, že s tým vyslovíte súhlas, automaticky vymazané.  

V tejto súvislosti by sme Vás rady upozornili, že výmazom Vášho užívateľského konta  bude vymazané aj vaše užívateľské konto v Kaufland aplikácii.

Výherné hry

Na našej internetovej stránke máte možnosť zúčastniť sa výherných hier. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci účasti na výherných hrách, sa použijú výlučne na realizáciu výhernej hry (udelenie výhry, oznámenie o výhre, zaslanie výhry). Údaje o výhercovi môžu byť zverejnené v rozsahu krstné meno, priezvisko a obec, ak pravidlá príslušnej výhernej hry neustanovujú inak. Po skončení výhernej hry a oznámení výhercov budú údaje účastníkov zlikvidované, pričom údaje o výhercoch budú uchovávané maximálne po dobu 4 rokov (ak konkrétne pravidlá vzťahujúce sa na konkrétnu výhernú hru neustanovujú inak). Pri likvidácii sa zohľadnia aj predpisy o archívoch a registratúrach. Po odvolaní súhlasu nie je možná ďalšia účasť na výhernej hre.

Newsletter – Novinky na e-mail

Pokiaľ sa chcete prihlásiť k bezplatnému odoberaniu Kaufland-Newsletteru, potrebujeme k tomu vašu e-mailovú adresu. Po odoslaní prihlasovacieho formulára od nás obdržíte potvrdzovací e-mail. Prihlásenie k odberu Kaufland Newsletteru je platné až v okamihu kliknutia na link, uvedený v potvrdzovacom e-maile, pokiaľ  na tento link kliknete do 7 dní.  Vami poskytnuté údaje budú použité výhradne pre účely zasielania Kaufland Newsletteru. Potvrdením prihlásenia potvrdzujete váš súhlas so spracúvaním vašej e-mailovej adresy, prihlasovacej stránky a ďalších vašich dobrovoľne uvedených údajov na tu uvedený účel.  Kontaktné údaje nebudú poskytnuté tretím osobám nepatriacim do skupiny Kaufland. Odoberanie Newsletteru môžete kedykoľvek odhlásiť, napríklad tak, že využijete odhlasovaciu funkciu na našich webových stránkach. Vaša e-mailová adresa bude z nášho adresára obratom vymazaná.

Pokiaľ po prihlásení uvediete dobrovoľne ďalšie údaje o Vašej osobe (oslovenie, meno, priezvisko), použijeme tieto údaje  len za účelom pripojenia osobného oslovenia k vášmu Newsletteru.  Tieto údaje môžete kedykoľvek zmeniť alebo vymazať, pričom link na to určený nájdete v dolnej časti Newslettera. Následne sa tieto dobrovoľné dodatočné údaje obratom vymažú alebo zmenia podľa vášho zadania.

Odoberanie Newsletteru môžete teda kedykoľvek odhlásiť, s účinnosťou do budúcnosti, a to tak prostredníctvom odhlasovacieho linku v niektorom z Newsletterov alebo zaslaním  e-mailu na internet@kaufland.sk.  Ak sa z odoberanie Newsletteru odhlásite, budú vaše údaje vymazané.

Social Login / súhlas s reklamou

Ponúkame Vám možnosť registrácie a prihlásenia sa do užívateľského konta na kaufland.sk pomocou vášho účtu Facebook, Google+ alebo Twitter (Social Login). Dodatočná registrácia do užívateľského účtu na tejto webovej stránke v takomto prípade nie je potrebná. Užívateľský účet vašej sociálnej siete (Google+, Facebook alebo Twitter) sa prepojí s užívateľským účtom na tejto webovej stránke, takže sa so svojím účtom na sociálnej sieti môžete prihlasovať a autentifikovať v užívateľskom účte na tejto webovej stránke. Výhodou pre vás je, že si nemusíte pamätať nové heslo pre užívateľské konto na tejto webovej stránke.

Pre prihlásenie budete navedení na stránku vašej sociálnej siete (Twitter, Facebook alebo Google+), kde sa môžete prihlásiť pomocou vašich užívateľských dát. Dôjde tak k prepojeniu vášho profilu Facebook, Twitter, resp. Google+ Profil a užívateľského účtu. Prepojením automaticky získame od Facebook Inc., Twitter Inc. resp. Google Inc. nasledovné informácie:

 • číselné ID sociálneho média,
 • meno a priezvisko,
 • pohlavie
 • užívateľské meno na Twitter, Google +, resp. Facebook,
 • či bol účet verifikovaný (verified), napr. „áno“,
 • link na váš verejný profil zvolenej služby sociálneho médiá.

Prevádzkovateľ služby sociálneho médiá okrem toho dostane informáciu o prepojení vášho tamojšieho účtu s našou webovou stránkou.

Uvedené sprostredkované údaje ukladáme a využívame na to, aby sme vás mohli identifikovať ako oprávneného užívateľa a správne vás oslovovať na webovej stránke www.kaufland.sk.

V prípade využitia služieb Social Login súhlasíte tiež s následne uvedeným získavaním, spracovaním a využívaním vašich údajov:

Súhlasím s vytvorením osobného užívateľského profilu v zmysle týchto Zásad ochrany osobných údajov - kapitoly Užívateľské konto.  Súhlasím s tým, aby poskytovateľ mojej služby sociálneho média (Twitter, Facebook alebo Google+) v rámci procesu Social Login spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s., so sídlom Trnavská 41/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 790 164, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sr, vložka č. 489/B (ďalej ako „Kaufland“) sprostredkoval moje nasledovné údaje (za predpokladu, že 1. tieto som uložil vo svojom profile sociálneho média, 2. uložil som ich ako verejne prístupné a 3. prístup Kauflandu v rámci registrácie do užívateľského konta neobmedzujem):

 • emailová adresa,
 • dátum narodenia,
 • adresa bydliska,
 • údaje o vzdelaní/profesijnej dráhe,
 • záujem o nasledovné udalosti,
 • záujem o nasledovné knihy,
 • záujem o nasledovnú hudbu,
 • záujem o nasledovné filmy,
 • záujem o športové tímy alebo individuálnych športovcov,
 • vzťahový status,

Uvedené údaje môže Kaufland ukladať v mojom osobnom užívateľskom profile. Kaufland môže uvedené údaje s výnimkou vzdelania / povolania spracúvať v súlade s uvedeným v kapitole Užívateľský profil, aby mi v súlade s mojimi záujmami, mojim statusom a mojim bydliskom mohol zobrazovať prispôsobené individuálne ponuky zo sortimentu tovarov Kauflandu.  Údaje o vzdelaní a mojej profesijnej dráhe sa môžu vyhodnocovať len anonymne na štatistické účely. Uvedené údaje sa nesmú postupovať tretím osobám mimo skupiny Kaufland, ani spracúvať s uvedením osoby na iné účely.

Upozornenie: Tento súhlas môžete kkedykoľvek odvolať e-mailom adresovaným na service@kaufland.sk s účinnosťou do budúcnosti. Rady by sme Vás informovali, že v takomto prípade už nebude možné ďalej využívať funkciu Social Login, ale do užívateľského účtu bude potrebné zaregistrovať sa bežným spôsobom.  

Ďalšie informácie k Login cez Twitter, Facebook a/alebo Google+ a k nastaveniam súkromnej sféry vášho účtu na sociálnom médiu nájdete v pokynoch pre ochranu údajov a v užívateľských podmienkach Facebook (https://www.facebook.com/legal/terms), Twitter (https://twitter.com/privacy?lang=sk), resp. Google+ (http://www.google.com/intl/sk/policies/privacy).

Automatické vyhľadávanie predajní

Našim cieľom je, aby sa vám pri návšteve našej webovej stránky automaticky zobrazovali aktuálne ponuky a informácie platné pre váš región. Preto táto webová stránka používa pri jej prvom otvorení pomocou koncového prístroja (počítač, notebook, Smartphone, tablet) tzv. geolokalizačnú funkciu API. Za týmto účelom sú pri prvom otvorení tejto webovej stránky zisťované rôzne geolokalizačné informácie koncového prístroja (GPS údaje/ údaje siete WLAN, ku ktorej je prístroj prihlásený/ geolokalizačné informácie použitej IP adresy). To, o ktoré dáta presne ide, závisí o.i. od nastavenia vášho koncového prístroja. Zisťovanie pozície vášho prístroja je pritom realizované samostatne vo vašom prehliadači, resp. v operačnom systéme na vašom koncovom zariadení, a nie je teda súčasťou spracovania dát v Kauflande. Údaje o polohe nie sú u nás ukladané. Tieto údaje sú používané iba v reálnom čase pre zistenie aktuálnej polohy a najbližšej predajne Kaufland. Zvolenú predajňu môžete kedykoľvek manuálne zmeniť. Aby vám pri najbližšej návšteve našej webovej stránky mohli byť zobrazené pre vás relevantné lokálne ponuky, je informácia o zvolenej predajni uložená vo vyhľadávači vášho koncového prístroja.  

Priradenú predajňu môžete kedykoľvek manuálne zmeniť alebo uloženéCookies vo vašom prístroji zmazať (viď. tiež bod „Cookies“ týchto Zásad ochrany osobných údajov).

Nákupný zoznam

Z aktuálneho katalógu ponúkaných výrobkov si môžete zostaviť individuálny nákupný zoznam. Tento virtuálny nákupný zoznam vám uľahčí nakupovanie tým, že si môžete ponúkané výrobky vopred digitálne vyhľadať. Okrem toho máte na tejto webovej stránke prístup k receptom, pričom jedným klikom si môžete do svojho nákupného zoznamu pridať potrebné prísady.

Pokiaľ ste si zriadili užívateľské konto, môžete nákupný zoznam zdieľať s tretími osobami prostredníctvom e-mailu alebo aplikácie WhatsApp. Za týmto účelom sa vytvorí link (odkaz na nákupný zoznam), ktorý môžete samostatne poslať prostredníctvom e-mailu alebo aplikácie WhatsApp. Nákupný zoznam nebude vyhodnocovaný pre reklamné účely.       

Kontaktné on-line formuláre

V súlade s ustanovením § 15 zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov v platnom a účinnom znení (ďalej len „Zákon“) vás týmto Kaufland Slovenská republika, v.o.s., so sídlom Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 790 164, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sr, vložka č. 489/B (ďalej len „prevádzkovateľ“), ako prevádzkovateľ v zmysle Zákona informujeme o tom, že:
(I) poskytnutie akýchkoľvek osobných údajov v kontaktných on-line formulároch je na základe slobodného uváženia a dobrovoľné; poskytnutie údajov označených (*) je však nevyhnutné na to, aby vaša pripomienka, požiadavka alebo váš návrh mohli byť zo strany našej spoločnosti spracované, vybavené alebo zodpovedané.
(II) osobné údaje poskytnuté v on-line formulári budú manuálne alebo pomocou prostriedkov výpočtovej techniky spracovávané prevádzkovateľom, alebo osobou osobitne k tomu poverenou, ktorá je na základe písomnej zmluvy poverená spracovaním osobných údajov ako sprostredkovateľ v zmysle Zákona, na účely vybavenia vašich požiadaviek v súlade so Zákonom, sprístupnenie je možné tiež napr. na účely doručenia písomnej komunikácie prostredníctvom poštovej alebo kuriérskej služby,
(III) tieto osobné údaje budú po dobu nevyhnutnú na spracovanie vašej požiadavky (tiež s ohľadom na doby stanovené v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi o archivácii a registratúre),  spravidla maximálne po dobu 180 dní od konečnej odpovede alebo vybavenia vášho podnetu, pokiaľ nie je ustanovené alebo uvedené inak, uchovávané v elektronickej alebo papierovej forme s obmedzeným prístupom tretích osôb, zhromažďované, spracovávané a využívané za účelom zodpovedania vašich požiadaviek, pripomienok a návrhov a po uplynutí tejto doby budú zlikvidované so zohľadnením príslušných právnych predpisov; v prípade zasielania Kaufland Newsletteru budú osobné údaje uchovávané po dobu zasielania Kaufland Newsletteru, t.j. od momentu prihlásenia k odberu až do momentu odhlásenia/zrušenia odberu.
(IV) osobné údaje môžu byť spracúvané v krajinách Európskej únie a môžu byť postúpené k spracovaniu spoločnostiam skupiny Kaufland,
(V) Vyššie uvedené podmienky spracúvania osobných údajov platia primerane aj pre údaje poskytnuté e-mailom, telefonicky, prostredníctvom listu prípadne iným spôsobom.

On-line formulár pre uchádzanie sa o zamestnanie

Kaufland stále hľadá kvalifikovaných a motivovaných spolupracovníkov. Okrem poštového styku môžete za účelom rýchleho a pohodlného uchádzania sa o zamestnanie použiť aj náš on-line formulár pre uchádzanie sa o zamestnanie. Vaše údaje, ktoré nám pritom poskytnete, použijeme výlučne na spracovanie vašej žiadosti o zamestnanie a neposkytneme ich tretím osobám mimo skupiny Kaufland. Ide o dobrovoľné poskytnutie údajov. V rámci skupiny Kaufland môžu byť údaje výnimočne poskytnuté spoločnostiam Kaufland (so sídlom v EÚ). Vaše údaje a elektronické dokumenty budú nami uložené do databázy uchádzačov počas obdobia konania uchádzania sa o zamestnanie. Ich zaslaním súhlasíte s takouto  správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách a podkladoch súvisiacich s uchádzaním sa o zamestnanie. Poskytnuté informácie, týkajúce sa aj prípadných osobných fotografií, môžu patriť aj do osobitnej kategórie osobných údajov. Za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá ten, kto ich do informačného systému poskytol.

Pri spracúvaní vašich údajov uchádzača o zamestnanie formou online používame zakódovanie údajov, tak, aby vaše údaje boli chránené pred neoprávneným prístupom (pozri nižšie). Dbajte prosím na to, aby žiadosti o zamestnanie, ktoré nám pošlete prostredníctvom e-mailu, nám boli postúpené v nezašifrovanej podobe. Odporúčame vám preto použiť on-line formulár pre uchádzanie sa o zamestnanie.

Poučenie dotknutej osoby v zmysle Zákona (§28):

1. Ako dotknutá osoba, máte právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:
a) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme; pri vydaní rozhodnutia podľa bodu 2) v tomto odseku, ste oprávnený sa oboznámiť s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal vaše osobné údaje na spracúvanie,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis (zoznam) vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
d) opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môžete požiadať o ich vrátenie,
f) likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona;
g) potvrdenie, či sú alebo nie sú o vás osobné údaje spracúvané,
h) blokovanie vašich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu.
2. Ako dotknutá osoba, máte právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre vás právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania vašich osobných údajov. Máte právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ budete informovaný v lehote 30 dní;
3. Môžete podať oznámenie úradu na ochranu osobných údajov pri podozrení, že vaše osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú;
4. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca;
5. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
6. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči
a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona (t.j. titul, meno, priezvisko a adresa dotknutej osoby) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona (t.j. titul, meno, priezvisko a adresa dotknutej osoby) na účely priameho marketingu.

Kódovanie

Prijímame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia tak, aby sme čo možno najkomplexnejšie chránili vaše údaje pred neželaným prístupom tretích osôb. Popri zaistení prevádzkového prostredia využívame kódovanie. Vami uvedené údaje sú prenášané v šifrovanej podobe prostredníctvom protokolu SSL (Secure Socket Layer) a je overovaná ich autenticita, aby sa zamedzilo zneužitiu údajov tretími osobami. Zabezpečenie šifrovaním pomocou SSL rozpoznáte tak, že v stavovej lište vášho prehliadača je zobrazená ikonka uzamknutého zámku a riadok s adresou začína https... .