Compliance

Správne konať

Podpisovanie zmluvy

Naša firemná kultúra je založená na jasnej zodpovednosti a dôvere. Konanie v súlade s právom a férová súťaž sú pevnou súčasťou našich podnikateľských aktivít a dôležitým predpokladom k trvalému zaisteniu našich podnikateľských úspechov.

 

Systém Compliance - manažmentu
Našim prioritným cieľom je vylúčiť riziká, ktoré ohrozujú dôveru zákazníkov a obchodných partnerov. K tomuto účelu sme zriadili Compliance - manažment systém. Jeho nástroje a opatrenia oboznamujú našich spolupracovníkov s právnymi rizikami a poskytujú im podporu pri ich každodennej práci.

Upozornenia na Compliance - porušenia

Za účelom zamedzenia rizík je dôležité včas rozpoznať potenciálne nesprávne konanie. Uvedené okrem iného dosiahneme tým, že nám budú oznámené možné Compliance - porušenia ako napr. podplácanie. Pre oznámenie upozornenia na Compliace – porušenie sú vám k dispozícii naši externí dôverní právni zástupcovia, naša interná Compliance – manažérka a náš On-line – oznamovací systém. Garantujeme, že každé oznámenie bude spracované prísne dôverne. Vaše údaje budú získavané, spracúvané a použité v súlade so zásadami ochrany osobných údajov. V tejto súvislosti platia naše Zásady ochrany údajov.

Všetky upozornenia na Compliance – porušenia starostlivo a dôverne preverujeme. Preukázané nesprávne konanie bude dôsledne a adekvátne potrestané. Prosím, berte do úvahy, že Compliance – manažérka, dôverní právni zástupcovia, ani On-line – oznamovací systém neprijímajú všeobecné sťažnosti za účelom vyjadrenia vášho rozhorčenia, nespokojnosti alebo podobné požiadavky.  Ak máte všeobecné otázky, želania alebo chcete vyjadriť pochvalu, či kritiku, obráťte sa, prosím, na náš Zákaznícky servis. Zákaznícke sťažnosti a podnety, ktoré nie sú z hľadiska Compliance relevantné, budú bez ďalšieho kontaktu s vami postúpené na príslušné odborné oddelenie spoločnosti Kaufland na ich ďalšie spracovanie.

Ak máte záujem zaslať Compliance podnet, či urobiť oznam relevantný z pohľadu Compliance, alebo máte otázky k tejto téme týkajúce sa online trhoviska, použite prosím nasledovný kontakt: compliance@kaufland.com. Podnety, dopyty a oznamy týkajúce sa online trhoviska, ktoré nie je prevádzkované spoločnosťou Kaufland Slovenská republika v.o.s., budú bez ďalšieho kontaktu s vami postúpené na príslušné odborné oddelenie spoločnosti Kaufland e-commerce GmbH.

Compliance - manažérka
Vaša kontaktná osoba


Ak máte záujem oznámiť Compliance - porušenia alebo máte otázky k téme Compliance týkajúce sa Kauflandu, môžete sa obrátiť prostredníctvom pošty alebo e-mailu na našu Compliance - manažérku Katarínu Masárovú.

Katarína Masárová
Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Právo & Compliance
Trnavská cesta 41/A
831 04 Bratislava

On-line – oznamovací systém
Komunikačná úroveň

Našim On-line – oznamovacím systémom BKMS®  je Vám poskytnutá komunikačná úroveň, ktorá vám umožní kdekoľvek na svete, 24 hodín denne, oznámiť Compliance – porušenie. BKMS je internetová online komunikačná platforma, prostredníctvom ktorej je tiež možné oznámiť protispoločenskú činnosť v súvislosti so spoločnosťou Kaufland. Všetky prijaté upozornenia budú spracované prostredníctvom našej Compliance – manažérky. Pri tom sa spoliehame, že náš oznamovateľ bude Online – oznamovací systém používať zodpovedne. Nesmie byť zneužívaný k falošným obvineniam iných. Postupujte nám preto len také informácie, o ktorých správnosti ste podľa vášho najlepšieho vedomia a svedomia presvedčení.

On-line oznamovací systém

Čo sa skrýva za BKMS®?

Čo je Compliance porušenie?

Compliance - porušenie nastane, ak prostredníctvom alebo medzi našimi spolupracovníkmi v tuzemsku alebo zahraničí dôjde k výkonu pracovných činností v rozpore s platným právom alebo internými predpismi. Príklady takýchto porušení sú:

  • Korupcia
  • Porušenie práva hospodárskej súťaže
  • Porušenie predpisov o ochrane osobných údajov
  • Porušenie daňových, účtovných a odvodových predpisov

Čo je BKMS®?

BKMS® Systém spoločnosti Business Keeper AG je internetová komunikačná aplikácia pre oznamovanie Compliance – porušení pomocou koncového zariadenia s pripojením na internet. Ako oznamovateľ budete sprevádzaný pomocou voľného textu a výberových políčok štruktúrovaným oznamovacím procesom.

Aké výhody ponúka BKMS®?

Anonymita
Ako oznamovateľ sa môžete sami rozhodnúť, či si prajete zostať v anonymite alebo si prajete oznámenie poskytnúť pod svojím menom. Môžete si zriadiť poštovú schránku, cez ktorú je možná komunikácia alebo zodpovedanie spätných otázok. Uvedené napriek anonymite umožňuje výmenu informácií s naším Compliance – oddelením.

Ochrana osobných údajov
Pri ochrane vašich osobných údajov má dodržiavanie európskych a národných predpisov o ochrane osobných údajov najvyššiu prioritu. Vďaka garancii zabezpečenia anonymity je na vás, koľko a ktoré informácie poskytnete.

Bezpečnosť údajov
Prístup k oznámeniam môže mať výlučne autorizovaný príjemca oznámení.

  • Server využívaný spoločnosťou Business Keeper AG sa nachádza vo vysoko bezpečnom centre v súlade s európskymi predpismi na ochranu osobných údajov.
  • Používaný bezpečnostný modul bol certifikovaný autorizovaným odborníkom.
  • Bezpečnosť BKMS®  systému je pravidelne testovaná.
  • Certifikovaná kódovacia metóda chráni uložené dáta pred prístupom neoprávnených tretích osôb.

Nadnárodnosť
Online – oznamovací systém je k dispozícii vo všetkých krajinách a jazykoch, v ktorých Kaufland pôsobí. Tým sa minimalizujú nedorozumenia spôsobené jazykovými bariérami.

Kde nájdem BKMS®?

Náš Online – oznamovací systém je dostupný na www.bkms-system.net/kaufland

Dôverní právni zástupcovia
Garantujeme dôvernosť

Prostredníctvom JUDr. Margarety Sovovej a Mgr. Kataríny Babiakovej, LL.M.  sú vám k dispozícii naši externí dôverní právni zástupcovia. Môžete sa na nich kedykoľvek obrátiť s informáciami ohľadom (predpokladaných) Compliance – porušení. Dôverní právni zástupcovia dôkladne preveria vaše podnety. Pokiaľ sa preukážu konkrétne podklady pre Compliance – porušenie, kontaktuje sa dôverný právny zástupca ohľadom ďalšieho postupu priamo a dôverným spôsobom s Compliance manažérmi Kauflandu. Dôverní právni zástupcovia sú povinní dodržiavať mlčanlivosť. Vaše osobné údaje nám budú sprostredkované iba s vaším výslovným súhlasom.

JUDr. Margareta Sovova
Rechtsanwältin, partner
Cintorínska 7
811 08 Bratislava
Mgr. Katarína Babiaková, LL.M. (Heidelberg)
advokátka
Cintorínska 7
811 08 Bratislava

Rozhodujú činy

Toto by vás mohlo tiež zaujímať

Ocenenia
Ocenenia

Nielen zákazníci, ale aj odborníci z národného aj medzinárodného prostredia ocenili našu spoločnosť v rôznych kategóriách. Prečítajte si viac o oceneniach, ktoré sme získali!

CSR správy
Rôzne CSR správy

Naše správy o spoločenskej zodpovednosti dotvárajú obraz o našej spoločnosti. Správy, hoci obsahujú aj číselné údaje, zďaleka nie sú len o číslach. Informácie v nich vypovedajú aj o tom, ako pristupujeme k našim zamestnancom, okolitej komunite, životnému prostrediu, dodávateľom, aké hodnoty vyznávame či akú máme firemnú kultúru.

Zamest-
nanci
Zamestnanci

Kompetencia a motivácia našich zamestnancov je našou najväčšou hodnotou. Ako spoločnosť sme zodpovední za našich zamestnancov.