Kaufland finančne podporil Centrum voľného času v Tvrdošíne

Bratislava, 03. 08. 2022

Pri príležitosti otvorenia prvej predajne Kaufland v Tvrdošíne podporil obchodný reťazec miestne Centrum voľného času. Symbolický šek na sumu 3 739 € odovzdal riaditeľke CVČ Samuel Machajdík, hovorca spoločnosti Kaufland Slovensko.

Počas prvých troch dní od otvorenia novej predajne prispel Kaufland na činnosť centra z každého nákupu v minimálnej hodnote 20 € sumou 1 €.

 

"Sme radi, že sa nám darí rozširovať obchodnú sieť a ešte viac sa tak priblížiť k zákazníkom. Veríme,  že v novej predajni nájdu obyvatelia Tvrdošína a okolia všetko, čo potrebujú a stane sa pre nich príjemným prostredím pre pohodlný, kvalitný a cenovo výhodný nákup. S radosťou sme podporili aj miestnu organizáciu, ktorá pracuje s deťmi a mládežou a poskytuje im možnosti zmysluplne tráviť voľný čas,“ povedal Samuel Machajdík, hovorca spoločnosti Kaufland Slovensko.


Tvrdošínske CVČ ponúka deťom a mládeži možnosť vybrať si z viacerých záujmových krúžkov, ktoré vedie 8 zamestnancov. Zameriava sa hlavne na športové a tanečné aktivity – napríklad na futbal, florbal, bedminton, aerobic, či tanec a hip hop, ale trénujú tu tiež mladé mažoretky. Okrem pravidelných záujmových krúžkov počas celého roka spolupracuje na rôznych podujatiach v meste a organizuje športové súťaže, olympiády a verejné vystúpenia. Počas prázdnin pripravuje pre deti zaujímavé denné letné tábory.

To, že im každé euro príde vhod, potvrdila aj riaditeľka CVČ Daniela Jurincová a dar od reťazca ocenila: "Finančnú pomoc od Kauflandu si veľmi ceníme, pretože nám pomôže upraviť priestory, ktoré využívajú deti a mládež v našom meste. A aj vďaka nej bude môcť Centrum voľného času rozšíriť svoje možnosti.“

 

Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Tlačové informácie a hovorca
Trnavská cesta 41/A
831 04 Bratislava