Kaufland aj v korona roku potvrdil pozíciu TOP zamestnávateľa

Bratislava, 26. 01. 2021

Nezávislý audit medzinárodnej organizácie Top Employers Institute ocenil vysokú úroveň pracovného prostredia, rozvoja a vzdelávania zamestnancov, využívania moderných komunikačných nástrojov, flexibilitu, či krízový manažment v personálnych otázkach a udelil reťazcu Kaufland Slovensko ocenenie TOP EMPLOYER 2021. Stal sa tak jedným z 8 TOP zamestnávateľov na Slovensku, ktorí tento rok získali ocenenie. O tom, že kvalitná práca so zamestnancami je charakteristická pre celú sieť Kaufland, svedčí aj certifikát TOP EMPLOYER EUROPE 2021, ktorý Kaufland získal na medzinárodnej úrovni.

"Potvrdiť už po 3-krát vysoký štandard starostlivosti o zamestnancov a práce s nimi bolo v minulom roku extra náročné. Ako súčasť kritickej infraštruktúry sme museli zabezpečiť nielen bezproblémový predaj potravinového tovaru, ale zaručiť aj ochranu zdravia našich zamestnancov a zákazníkov a prispôsobiť pracovné podmienky tak, aby mohli zamestnanci flexibilne plniť pracovné úlohy a zvládať aj starostlivosť o deti, či rodinu. Vážime si ich zodpovedný prístup, že nás v tomto pre všetkých náročnom čase podržali. Lojalita našich zamestnancov je jedným z najdôležitejších efektov správneho smerovania ľudských zdrojov v Kauflande, čo opäť potvrdilo aj ocenenie Top Employer,“ hovorí Karin Marková, riaditeľka oddelenia ľudských zdrojov v spoločnosti Kaufland Slovensko.

Maloobchodný reťazec Kaufland neustále pracuje na zlepšovaní a optimalizácii pracovných podmienok a starostlivosti o zamestnancov, čo tiež podlieha auditu Top Employer. V minulom roku napríklad vyvinul a zaviedol do praxe špeciálnu skladaciu paletu, vďaka ktorej zamestnanci nakladajú a vykladajú tovar v distribučnom sklade aj priamo v predajniach v ergonomickej výške a predchádza sa tak možným negatívnym následkom práce s bremenami. Do skladovacích priestorov tiež inštaloval plnoautomatizovanú linku na zaskladňovanie, ktorá uľahčila a zrýchlila veľa logistických procesov. Stará sa však nielen o zamestnancov, ale aj o ich rodiny – v lete organizuje tábor pre deti zamestnancov, a tiež podporuje komunity v nízkoprahových programoch.

ZODPOVEDNÝ ZAMESTNÁVATEĽ

Zamestnanci Kauflandu dostávajú pravidelne čerstvé ovocie na podporu svojho zdravia. Po nástupe pandémie Kaufland zvýšil tieto pravidelné dávky ovocia a pridal aj vitamínové balíčky. Zamestnanci mali aj naďalej možnosť osloviť dôverníkov, ktorí im sú k dispozícii pri riešení akejkoľvek neštandardnej životnej situácie. Rovnako finančne odmenil lojalitu a úsilie zamestnancov počas najkritickejšieho obdobia a finančne kompenzoval aj benefity, ktoré zamestnanci nemohli využiť z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie. Ak to bolo pri danej pozícii možné, všetky pracovné aj vzdelávacie aktivity sa presunuli do online priestoru. Zamestnancom Kaufland vyšiel v ústrety aj tým, že všetci pracovníci, ktorí z povahy svojej práce nemuseli byť prítomní na pracovisku, dostali notebooky a mohli automaticky pracovať z  domu na home-office. V rámci flexibilného pracovného času, ktorý je štandardom v Kauflande,  si tak vedeli naplánovať aj starostlivosť a asistenciu deťom počas dištančného vyučovania, či pomoc blízkym. Vybavil  zamestnancov ochrannými pomôckami a vo všetkých predajniach aj v centrálnom sklade v Ilave nainštaloval certifikované dezinfekčné zariadenia priamo do vzduchotechniky. Pracovníkom nad 65 rokov Kaufland umožnil zostať doma s náhradou mzdy vo výške 100 percent ich priemerného zárobku. Dovedna ide až o 700 ľudí, ktorí takto pre spoločnosť pracujú.

PRÁCA S TALENTAMI

V roku 2020 však Kaufland neprispôsoboval svoje HR aktivity iba pandémii, ale naďalej pokračoval v posilňovaní svojho cieľa byť atraktívnym a férovým zamestnávateľom, ktorý do tímu pritiahne najkvalitnejších ľudí. Rozvíjal program Talentmanažment na podporu individuálnych rozvojových plánov, vychovával si vlastných odborníkov v stredoškolskom duálnom vzdelávaní, či realizoval Kaufland Leadership program pre absolventov vysokých škôl. Školenia, programy rozvoja pre začínajúcich aj top manažérov, jazykové vzdelávanie sú tiež v reťazci  samozrejmosťou. Zamestnanci majú k dispozícii vzdelávací portál, kde nájdu 163 kurzov a 17 činností, v ktorých sa môžu rozvíjať. Rovnosť príležitostí v tejto spoločnosti potvrdzujú čísla – v manažmente nie je pomer mužov (54 %) a žien (46 %) veľmi odlišný, vo vyššom manažmente je dokonca rovnaký – presné polovice tvoria muži aj ženy.

Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Tlačové informácie a hovorca
Trnavská cesta 41/A
831 04 Bratislava