Zberné nádoby na použitý kuchynský olej nájdete už pri 32 predajniach Kauflandu

Bratislava, 28. 05. 2020

Spoločnosť Kaufland rozširuje počet predajní, pred ktorými bude možné odovzdať použitý kuchynský olej. Pre reťazec je ekologický prístup dlhodobo jednou z priorít a snaží sa ísť v tejto oblasti príkladom.

"Zákazníci v našich predajniach majú možnosť separácie rôznych materiálov, ako napríklad lepenka, žiarovky, batérie či malé elektrospotrebiče. V roku 2018 sme k nim vo vybraných predajniach pridali možnosť odovzdať použitý kuchynský olej a tento rok pribudli nádoby na jeho zber pred ďalšími 24 predajňami. Veríme, že aj týmito krokmi upozorníme zákazníkov na dôležitosť správnej separácie odpadov a ochranu životného prostredia. V dnešnej dobe je takýto prístup nevyhnutný a triedenie odpadov by malo byť súčasťou nášho každodenného myslenia,“ uviedla Lucia Langová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland.

Použitý olej by sa nikdy nemal vylievať do výlevky ani vyhadzovať do bežného komunálneho odpadu. Olej, ktorý sa dostane do kanalizačného systému, ho značne zanáša i poškodzuje. Správnym separovaním je  možné z obyčajného kuchynského oleja vytvoriť surovinu, ktorá nájde svoje využitie v doprave, logistike, energetike či iných odvetviach. Celkovo je na Slovensku 32 predajní Kauflandu, pred ktorými  môžu zákazníci olej odovzdať.

Kaufland je presvedčený, že Rozhodujú činy, a pod týmto heslom sa angažuje aj v oblasti ochrany životného prostredia. Verejnosť pravidelne edukuje prostredníctvom rôznych kampaní o dôležitosti jeho ochrany a zodpovednom prístupe k trvalej udržateľnosti.

Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Tlačové informácie a hovorca
Trnavská cesta 41/A
831 04 Bratislava