Stiahnutie výrobku z predaja

Bratislava, 14. 01. 2018

Spoločnosť Kaufland stiahla z predaja z dôvodu ochrany spotrebiteľa nasledovné produkty:

1. Výstražný trojuholník Filson:
EAN: 8591522208101, 4007053207857, 4008153737572, 8581262090197, 8591522482150, 8591673014019, 8591686015201, 8594020800150

2. K-Classic Výstražný trojuholník Dynamic:
EAN: 4337185372261

Výstražné trojuholníky nevyhovujú požiadavkám EHK OSN č.27, série zmien 04 a tým nespĺňajú požiadavky bezpečného výrobku.

Spoločnosť Kaufland stiahla tieto produkty z predaja.

Prosíme zákazníkov, ktorí si tieto výrobky zakúpili, aby ich vrátili v ktoromkoľvek obchodnom dome Kaufland a budú im vrátené peniaze v hodnote predajnej ceny, samozrejme aj bez predloženia pokladničného bloku.

Pre otázky zákazníkov sme k dispozícii na bezplatnom telefónnom čísle 0800/15 28 35.

Za spôsobené nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.

 

Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Tlačové informácie a hovorca
Trnavská cesta 41/A
831 04 Bratislava