Slovenský Červený kríž posilní svoje služby v regióne

Bratislava, 27.11.2017
https://media.kaufland.com/images/PPIM/AP_Content_150/slo/53/05/Asset_1875305.jpg

Získal nové, špeciálne upravené vozidlá pre terénne sociálne služby

Spoločnosť Kaufland a jej zákazníci spoločne podporili rozvoj terénnych sociálnych služieb, ktoré SČK poskytuje už od svojho vzniku a pre regióny sú veľmi dôležité. Od júla tohto roka prebiehal projekt "Pomáhajme s chuťou“, vďaka ktorému sa podarilo vyzbierať finančné prostriedky až na 5 nových vozidiel pre tieto služby. Špeciálne upravené vozidlá Fiat Doblo budú pomáhať ľuďom v núdzi v územných spolkoch SČK  v Humennom, Senici, Žiari nad Hronom Liptovskom Mikuláši a Košiciach okolí.

"S poskytovaním prepravnej služby sme začali v tomto roku a v súčasnosti ju  zabezpečujeme v 6 obciach v blízkosti Košíc. Stretávame sa s veľmi pozitívnymi ohlasmi. Zatiaľ používame  jedno osobné motorové vozidlo bez plošiny, vďaka druhému autu rozšírime svoje pôsobenie vo väčšom rozsahu. Naším cieľom je zlepšiť životné podmienky odkázaných občanov, vrátane vozičkárov, znížiť ich sociálnu izolovanosť a integrovať ich do všetkých oblastí života. Nemusí ísť len o prevoz do zdravotníckych zariadení, ale aj o prepravu  do rôznych úradov a inštitúcií, na návštevu spoločenských  podujatí a pod.,“ vyjadrila sa Mgr. Helena Kmetzová, riaditeľka územného spolku SČK Košice okolie.

https://media.kaufland.com/images/PPIM/AP_Content_150/slo/53/09/Asset_1875309.jpg

Prepravnú službu, na ktorú sa podpora projektu "Pomáhajme s chuťou“ primárne zameriavala, minulý rok poskytovalo 8 územných spolkov SČK pre 2 652 klientov. Vďaka kúpe produktov K-Classic sa spoločnosti Kaufland podarilo podporiť terénne sociálne služby SČK až 5 autami. Pomôžu tak ešte väčšiemu počtu ľudí, ktorí sú na takúto pomoc odkázaní. Patria sem ľudia, ktorí sú v dlhodobo nepriaznivej sociálnej situácii kvôli svojmu veku, zdravotnému postihnutiu či dlhodobo nepriaznivému zdravotnému stavu. V živote sa musia bez akejkoľvek pomoci popasovať s viacerými problémami.  Sú skrátka odkázaní na prepravné služby SČK vo veľkej miere. SČK poskytuje takýmto ľuďom hneď niekoľko terénnych sociálnych služieb. Medzi tie kľúčové patria práve prepravné a opatrovateľské služby. Okrem toho však poskytuje aj sociálne poradenstvo, špecializované sociálne poradenstvo, požičiavanie zdravotníckych pomôcok, rozvoz šatstva či potravinovej pomoci.

"Tento projekt je výsledkom našich diskusií so Slovenským Červeným krížom. Ako dlhoročný partner sme hľadali ďalšiu oblasť, kde by sme SČK vedeli podať pomocnú ruku. Popri podpore darcovstva krvi, potravinovej či  humanitárnej pomoci,  sme sa rozhodli podporiť aj terénne sociálne služby, ktoré SČK poskytuje ľuďom v núdzi od svojho vzniku. Ľudia v núdzi sú jednou z najzraniteľnejších skupín obyvateľstva – sú to osamelé matky s deťmi, osamelí seniori, či ľudia so zdravotným postihnutím. Práve terénne sociálne služby týmto ľuďom pomáhajú zmierniť ich neľahkú životnú situáciu.  Zároveň nás veľmi teší, že projekt oslovil aj našich zákazníkov a kúpou produktov K-Classic sa ho, spolu s nami, rozhodli podporiť. Výsledkom je päť nových vozidiel na podporu terénnych sociálnych služieb Slovenského Červeného kríža,“ hovorí Erika Turček Pfundtnerová z oddelenia CSR spoločnosti Kaufland.

Ku spolupráci sa vyjadrila aj Mgr. Zuzana Rosiarová Kesegová, generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža: "Sme nadšení z toho, že naše princípy založené na prostej, no tak dôležitej ľudskosti chytili za srdce aj ľudí z komerčného sveta. Pripravovali s nami tento projekt s obrovským nasadením a radosť z výsledku je neopísateľná. Za týmito krásnymi autami vidíme vzájomné pochopenie – opäť spolu pomôžeme ďalším ľuďom“.

Nové vozidlá budú pomáhať ľuďom v piatich slovenských okresoch. Územný spolok v Žiari nad Hronom, ale aj spolok Košice – okolie tak budú môcť svoje terénne služby konečne rozšíriť aj o tie prepravné. V prípade Humenného, Senice a Liptovského Mikuláša budú môcť byť značne rozšírené. V oboch prípadoch však platí, že nové vozidlá tu boli viac, než potrebné a ľudia z SČK budú môcť pomôcť ešte väčšiemu počtu ľudí v núdzi.

Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Tlačové informácie a hovorca
Trnavská cesta 41/A
841 02 Bratislava