Divadelná kvapka krvi v Žiline

Bratislava, 14. 06. 2017

Krv je pre nás síce tou najvzácnejšou tekutinou, no žiaľ, len malé percento ľudí sa reálne odhodlá ju darovať. Dávku zdravej ľudskej spolupatričnosti včera prišlo do mestského divadla v Žiline ukázať spolu 32 dobrovoľných darcov krvi, nielen z radov verejnosti, ale aj zamestnancov okolitých prevádzok spoločnosti Kaufland. V rámci projektu Divadelná kvapka krvi, ktorú organizuje Slovenský Červený kríž, spoločnosť Kaufland a Národná transfúzna služba SR sa podarilo v tomto divadle vyzbierať krásnych skoro 12 litrov tej najvzácnejšej tekutiny.

Slovenský Červený kríž a spoločnosť Kaufland už od roku 2013 aktívne spolupracujú v rámci organizácie dobrovoľníkov na darovanie krvi. Počet pravidelných darcov, ale aj prvodarcov neustále rastie. Svojim činom tak aj tento rok pomôžu zachrániť nejeden ľudský život, vylepšiť jeho kvalitu a dĺžku, ale aj podporiť liečebné postupy.

„Cieľom projektu je podporiť myšlienku dobrovoľného darovania krvi v slovenských regiónoch. Spoločnosť Kaufland pravidelne umožňuje svojim zamestnancom sa zúčastňovať takýchto odberov organizovane, čím chce inšpirovať aj iných zamestnávateľov v regiónoch Slovenska, aby svojim zamestnancom vytvárali podmienky a umožňovali  sa odberov zúčastňovať,“ vysvetľuje pozadie projektu Erika Turček Pfundtnerová, vedúca oddelenia CSR spoločnosti Kaufland.

„Krv darujem ešte od študentských čias, kedy sa to dokonca odmeňovalo sumou 200 slovenských korún a teda mnohí ľudia to robili aj trošku zištne. Odvtedy sa však doba pohla a ja sa stále snažím aspoň raz za rok krv darovať, pretože to považujem za dôležité,  to je celé. V divadle som ešte krv nedaroval, ale je veľmi pekné miesto, ktoré môže takisto pomôcť prilákať verejnosť,“ uviedol pán Ing. Igor Choma, primátor mesta Žilina.

Pomocnú ruku tým, ktorí to najviac potrebujú podala aj prvodarkyňa Zdena Hradská z Kauflandu: „Dnes som darovala krv po prvýkrát. Inšpirovali ma k tomu aj udalosti vo svete a aj to, že mám od zamestnávateľa vytvorené podmienky, aby som sa mohla zúčastniť. Navyše, nikdy nevieme, kedy tú krv budeme potrebovať my sami alebo naši blízki. Pomáhať preto treba.“

Adriana Randová, uvádzačka v mestskom divadle Žilina chodieva darovať krv pravidelne: „Začala som s tým po pôrode, kedy som mala pocit, že by som mala začať robiť niečo pre druhých a hoci to bolo v neskoršom veku, som rada, že som sa na to dala.“

Do odberov krvi sa zapojili aj zamestnanci Kauflandu z prevádzok v Čadci, Dolnom Kubíne a Ružomberku.

Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Tlačové informácie a hovorca
Trnavská cesta 41/A
841 02 Bratislava