Divadelná kvapka krvi v Komárne

Bratislava, 14. 06. 2017

Krv je pre nás síce tou najvzácnejšou tekutinou, no žiaľ, len malé percento ľudí sa reálne odhodlá ju darovať. Dávku zdravej ľudskej spolupatričnosti dnes prišlo do Jókaiho divadla v Komárne ukázať spolu 29 dobrovoľných darcov krvi, nielen z radov verejnosti, ale aj zamestnancov okolitých prevádzok spoločnosti Kaufland, či hercov ako Tomáš Bernáth a Viktor Szabó. V rámci projektu Divadelná kvapka krvi, ktorú organizuje Slovenský Červený kríž, spoločnosť Kaufland a Hematologicko-transfúzne oddelenie nemocnice v Komárne sa podarilo v tomto divadle vyzbierať krásnych 12 litrov tej najvzácnejšej tekutiny.

Slovenský Červený kríž a spoločnosť Kaufland už od roku 2013 aktívne spolupracujú v rámci organizácie dobrovoľníkov na darovanie krvi. Počet pravidelných darcov, ale aj prvodarcov neustále rastie. Svojim činom tak aj tento rok pomôžu zachrániť nejeden ľudský život, vylepšiť jeho kvalitu a dĺžku, ale aj podporiť liečebné postupy.

„Cieľom projektu je podporiť myšlienku dobrovoľného darovania krvi v slovenských regiónoch. Spoločnosť Kaufland pravidelne umožňuje svojim zamestnancom sa zúčastňovať takýchto odberov organizovane, čím chce inšpirovať aj iných zamestnávateľov v regiónoch Slovenska, aby svojim zamestnancom vytvárali podmienky a umožňovali  sa odberov zúčastňovať,“ vysvetľuje pozadie projektu Erika Turček Pfundtnerová, vedúca oddelenia CSR spoločnosti Kaufland.

„Podujatie Divadelná kvapka krvi som sa rozhodol podporiť preto, že aj ja sám som registrovaným darcom krvi a aj keď som už dávnejšie krv darovať nemohol, myslím si, že nie je len frázou to, že ten, kto daruje krv, daruje aj život,“ uviedol pán Ing. László Stubendek, primátor mesta Komárno.
K dobročinnému podujatiu sa vyjadril aj riaditeľ územného spolku Slovenského Červeného kríža v Komárne, pán Mgr. Karol Németh. „Na túto akciu sme sa veľmi tešili a sme veľmi radi, že sme jeho veľkou súčasťou. Divadlá sú na takéto podujatia skvelým miestom, pretože nejde o typické sterilné nemocničné prostredie. Dodá tak ľuďom odvahu a pomôže im prekonať strach.“

Pomocnú ruku tým, ktorí to najviac potrebujú prišli spoločne podať aj prvodarkyne a kolegyne Silvia Lenická a Zuzana Pauková, ktoré pracujú v Kauflande v Šali. „Už dlho sme sa odhodlávali predísť strachu a urobiť dobrú vec. Potom sme si povedali, že až príliš veľa ľudí prichádza o život a pritom pomôcť im môžeme aj my. Tak sme sa rozhodli, že vymysleným dôvodom dáme červenú a darovať krv sme prišli konečne už aj my.“

Do odberov krvi sa zapojili aj ostatní zamestnanci Kauflandu nielen zo Šale a Komárna, ale aj Nových Zámkov.

Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Tlačové informácie a hovorca
Trnavská cesta 41/A
841 02 Bratislava