Vďaka Divadelnej kvapke krvi 14 litrov životodarnej tekutiny

Bratislava, 24. 01. 2017

Do Slovenského Komorného divadla v Martine prišlo 24. januára 2017 31 dobrovoľných darcov krvi z radov verejnosti, ako aj zamestnanci spoločnosti Kaufland z okolitých prevádzok, aby spoločne darovali krv. Jedná sa už o 3. ročník Zimnej divadelnej kvapky krvi, ktorú spoločne organizujú Kaufland Slovensko so Slovenským Červeným krížom, Národnou transfúznou službou SR, tentokrát v spolupráci a pod záštitou mesta Martin a primátora. Cieľom podujatia je podporiť myšlienku dobrovoľného darovania krvi v regiónoch Slovenska.

Organizovanie dobrovoľníkov na darovanie krvi je jednou z kľúčových aktivít Slovenského Červeného kríža, ktorý už od roku 2013 aktívne spolupracuje so spoločnosťou Kaufland Slovenská republika, v. o. s. Počet zamestnancov Kauflandu, ktorí sa rozhodnú darovať krv z roka na rok rastie a viacero z nich už daruje pravidelne.

"Darovanie najvzácnejšej tekutiny je prejavom ľudskej spolupatričnosti, preto sme neváhali a primátor mesta Martin prebral nad týmto podujatím záštitu. Ďakujem Kauflandu, že pomohol toto podujatie zorganizovať a verím, že podobnými aktivitami v regióne dáme aj iným lokálnym zamestnávateľom pozitívny príklad toho, že téma darcovstva sa týka nás všetkých,“ uviedol Imrich Žigo, zástupca primátora mesta Martin.

"Touto pravidelnou aktivitou by sme radi poukázali na to, že je naozaj dôležité vytvárať pre pravidelných darcov, ako aj prvodarcov, také podmienky, aby tento šľachetný čin darcovstva mohli vykonávať aj naďalej. Lebo nikdy nevieme, kedy sami budeme potrebovať pomoc,“ doplnila Erika Turček Pfundtnerová, vedúca oddelenia CSR spoločnosti Kaufland.

Pozitívnym príkladom je prvodarkyňa Klaudia Bruncková, ktorá pracuje v Kauflande v Ružomberku. "Krv som darovala prvýkrát, pretože som chcela vykonať dobrý skutok. Motiváciou pre mňa bolo, že som darovať krv mohla spoločne s kolegami.“

Do odberu krvi sa zapojili aj ďalší zamestnanci Kauflandu z predajní v Čadci, Žiline, Martine, Liptovskom Mikuláši, Dolnom Kubíne, Ružomberku a Poprade.

Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Tlačové informácie a hovorca
Trnavská cesta 41/A
841 02 Bratislava